Flygregistret ger ett EU där ingen är fri

Extremism. EU har redan 239 åtgärder mot terrorism sedan den 11 september 2001. Men det har ännu inte utvärderats om dessa åtgärder är effektiva. För varje nytt beslut om övervakning flyttar vi gränsen ett litet steg för att urholka människors frihet. Miljöpartiet vill därför inte ha ett EU-register med flygdata.
Bodil Ceballos mfl , EU-parlamentariker (MP)
Annons

Det är naturligt att terrorism skapar ett starkt tryck på politiker att agera. Vi måste göra vårt yttersta för att det inte ska inträffa nya terrordåd som dem i Köpenhamn eller Paris.

Men efter Parisattackerna har reaktionerna varit oöverlagda. Det är en sorglig ironi att ledande politiker i Europa väljer att svara på de senaste terrordåden just genom att inkräkta på frihet och öppenhet. Ökad övervakning skulle urholka våra medborgerliga rättigheter och minska tilliten mellan människor – just det som terrorister försöker uppnå.

Allmänhetens resvanor är nu i skottgluggen. Flera EU-länder driver på för att skapa ett register (PNR, passenger name record) som automatiskt samlar in omfattande data om alla flygpassagerare i EU, även uppgifter om hotell och specialkost. Miljöpartiets partigrupp i Europaparlamentet arbetar för att detta så kallade PNR-register inte ska bli verklighet.

Annons

EU-domstolen har nyligen ogiltigförklarat datalagringsdirektivet, som handlar om att lagra uppgifter om mejl och telefonsamtal, eftersom omfattande insamling av data om människor som inte misstänks för något brott strider mot den grundläggande rätten till privatliv och privata kommunikationer. Detta borde i sig vara nog för att stoppa planerna på ett EU-register för flygdata.

Ett sådant register blir också både dyrt och ineffektivt. Det skulle kosta över 500 miljoner euro. Samtidigt saknas det tillräckliga bevis för att bred datainsamling om allmänheten förhindrar terrorism. Enligt säkerhetsexperter undviker dagens terrorister att kommunicera via mejl och telefon, vilket har gjort datalagringsdirektivet närmast värdelöst som ett verktyg för terroristbekämpning. Om ett passagerarregister på EU-nivå skulle införas, vad gör terroristerna då? Tar tåget, förmodligen.

Det blir alltså vanliga människor som övervakas. Inte terrorister.

Vi behöver inte låtsaslösningar och symbolpolitik. I stället bör samhället satsa på sådant som faktiskt är effektivt, som bättre samordning mellan brottsbekämpande myndigheter. Eller ordinarie polisarbete med span på misstänkta personer – vilket den franska polisen inte hade råd med.

Framför allt behövs förebyggande arbete. Europas länder behöver motarbeta radikalisering och terrorism, bland annat genom insatser för stärkt social sammanhållning. Socialarbetare, psykologer, närpoliser och fängelsepersonal behöver få tillräckliga resurser.

EU har redan infört 239 åtgärder mot terrorism sedan den 11 september 2001 i form av handlingsplaner, lagstiftning och andra typer av beslut. Men det har ännu inte utvärderats om dessa åtgärder är effektiva. För varje nytt beslut om övervakning flyttar vi gränsen ett litet steg för att urholka människors frihet.

Tidigare har Europaparlamentet sagt stopp när EU-ländernas regeringar försökt införa PNR. Men i en resolution 11 februari gav de stora partigrupperna vika; konservativa, liberaler och socialister signalerade att de kan tänka sig att gå med på PNR. Detta är oroväckande.

Av de svenska ledamöterna har kristdemokraternas Lars Adaktusson seglat upp som en av de vildaste förespråkarna för en integritetskränkande och ineffektiv massövervakning. De förslag han förespråkar leder i förlängningen till en europeisk union där alla är misstänkta, ingen är fri och principen om fri rörlighet upplöses. Det var kanske sådan söndring han menade när han i sin valkampanj talade om att han ville föra in mer värderingar i EU-politiken.

Det är just när vårt samhälles frihet står under hot som det är som viktigast att inte falla till föga och låta rädsla ersätta vårt förnuft. 

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

  • Bodil Ceballos, EU-parlamentariker (MP) och ledamot i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter som är det utskott i Europaparlamentet som arbetar med migrationspolitiken
  • Max Andersson , EU-parlamentariker (MP)

Fler artiklar om Demokrati

Idag 05:45

”Skåne har inte råd med Länsstyrelsen”

Carina Wutzler & Henrik Thorsell , kso resp andre vice ordf (M), Vellinge
Igår 10:53

Skattepengar ska inte gå till daltande med terrorister

Naod Habtemichael, ordf Centerstudenter Göteborg
24 mars

”Fi:s feminism är rent kvinnofientlig”

Linnea Hylén, ledamot i CUF:s internationella kommitté
24 mars

KD: Stärkt EU ger tryggare Europa

Lars Adaktusson mfl, Europaparlamentariker (KD)
23 mars

”Malmöbornas trygghet har ignorerats”

Tony Rahm, andre vice ordf (M) fritidsnämnden Malmö

Senast publicerat

Idag 05:45
Idag 05:45

”Socialstyrelsens riktlinjer försämrar för patienterna”

Rolf Holmqvist & Christer Sandahl, professorer Linköping resp Karolinska
Idag 05:45

”Skåne har inte råd med Länsstyrelsen”

Carina Wutzler & Henrik Thorsell , kso resp andre vice ordf (M), Vellinge
Igår 15:29

Vill C skapa kaos med SD i hejarklacken?

Hedda Berkesand, språkrör Grön Ungdom i Stockholmsregionen
Igår 13:15

Nu tar vi ledartröjan inom offentlig upphandling

Johnny Magnusson mfl, regionstyrelsens ordförande (M) Västra Götalandsregionen

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här