Nu sätter vi fokus på män i jämställdhetsarbetet

Jämställdhet. Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting har undertecknat en överenskommelse för att stärka jämställdhetsarbetets inriktning mot män och pojkar. Det är vår övertygelse att ett tydligare fokus på maskulinitet och mäns delaktighet i det fortsatta jämställdhetspolitiska arbetet kommer att ha betydelse för den framtida riktningen och möjligheten att nå verklig förändring.
Åsa Regnér & Lena Micko , jämställdhetsministern (S), ordf SKL
Annons

Regeringen driver en feministisk politik och det innebär att insatser som leder till jämställdhet mellan kvinnor och män är avgörande för regeringens prioriteringar och tilldelning av resurser. Politiken ska utformas och bedrivas så att hämmande könsroller och strukturer bekämpas. 

Det är av avgörande betydelse för kvinnors och mäns levnadsvillkor hur kommuner och landsting utformar sina verksamheter och hur de agerar som arbetsgivare. Sveriges Kommuner och Landsting arbetar med jämställdhetsfrågor och stödjer sina medlemmar, kommuner, landsting och regioner med expertkunskap, intressebevakning, stöd och särskilda åtgärder som rör jämställdhetsutveckling, jämställdhetsintegrering och området mäns våld mot kvinnor. 

Sveriges Kommuner och Landsting har lång och gedigen erfarenhet av att driva projekt som involverar ett stort antal kommuner och som kan tjäna som goda exempel för andra.

Annons

Trots att mäns delaktighet är avgörande för ett förverkligande av målet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv, så har män varit allt för frånvarande i det jämställdhetspolitiska arbetet. 

Det finns organisationer för män som verkar för jämställdhet men jämställdhetsarbetet har i hög grad drivits av kvinnoorganisationer eller av enskilda kvinnor. 

Det har även saknats en samlat strategiskt arbete som omfattar män och pojkar som målgrupp. Ojämställdhet är ett resultat av normer och strukturer som upprätthålls av både kvinnor och män. Alltså måste ett jämställdhetsarbete inkludera även män.

Män som grupp har privilegier i vårt samhälle. Men vi vet att destruktiva maskulinitetsnormer också har negativa konsekvenser för män, vilket bland annat tar sig uttryck i form av ohälsa och ökad dödlighet. 

På motsatt sätt är en jämställd livsstil positiv för hälsa, relationer och föräldraskap, som i sin tur har positiva konsekvenser för kvinnor och barn och slutligen för samhället som helhet. 

Sveriges Kommuner och Landsting har i tidigare projekt sett hur pojkars skolresultat höjs när ett aktivt arbete bedrivs som just ifrågasätter rådande maskulinitetsnormer. Det här är en viktig kunskap och erfarenhet då vi vet att pojkars skolresultat sjunker på ett oroväckande sätt.

Om män tar ett större ansvar för det obetalda hem- och omsorgsarbetet kan kvinnors kompetens tillvaratas i större utsträckning på arbetsmarknaden, män får i stället närmare relationer med sina barn och så vidare.

Överenskommelsen mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting innebär möjligheter att utveckla jämställdhetsarbete i kommuner, landsting och regioner och omfattar 10 750 000 kronor under perioden 2015-2016. 

I kommuners, landsting och regioners jämställdhetsarbete syftar satsningen till:

- att öka kunskapen om styrkor, svagheter och möjligheter med fokus på män, pojkar och maskulinitetsnormer.

- att uppmärksamma mäns och pojkars roll, ansvar och perspektiv i såväl pågående som nya initiativ för ökad jämställdhet samt.

- att inspirera till särskilda insatser för att påverka destruktiva och begränsande normer kring maskulinitet.

Fokus kommer särskilt att vara på:

- medvetenhet om maskulinitetsnormer och deras betydelse för utvecklingen mot jämställdhet bland anställda i kommuner, landsting och regioner.

- män och pojkar i kvinnodominerade utbildningar och yrken.

- mäns och pojkars ansvar för obetalt hem- och omsorgsarbete.

- medvetenhet och omsorg bland män och pojkar om egen och andras hälsa, inklusive sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

- mäns och pojkars delaktighet i organiserat jämställdhetsarbete, inklusive våldsförebyggande arbete.

Vi är övertygade om att jämställdhet är svaret på många av framtidens utmaningar och att denna satsning är ett konstruktivt steg på vägen! Män liksom kvinnor har ett gemensamt ansvar och en gemensam uppgift att fylla.    

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

  • Åsa Regnér, barn-, äldre- och jämställdhetsminister (S)
  • Lena Micko, ordförande (S) Sveriges Kommuner och Landsting

Fler artiklar om Demokrati

Idag 05:45

Ge allmänheten insyn i EU-budgeten

Max Andersson & Staffan Dahllöf, EU-parlamentariker (MP) / rapportförfattare
Idag 05:45

”Mötesplatser medel mot ungdomars utsatthet”

Lena Nyberg, generaldirektör Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF
Igår 14:31

LUF: Låt polisstudenter utreda vardagsbrott

Joar Forsell, förbundsordförande LUF
Igår 10:38

Nej, SKL styrs inte från Rosenbad

Lena Micko mfl, ordförande (S) SKL
Igår 05:45

”Skåne har inte råd med Länsstyrelsen”

Carina Wutzler & Henrik Thorsell , kso resp andre vice ordf (M), Vellinge

Senast publicerat

Idag 16:31

Replik: Politiker ska inte styra över teaterscenerna!

Saga Axmalm , vice ordförande Liberala ungdomsförbundet Göteborg
Idag 15:40

Stoppa regeringens upphandlingslag - igen!

Carina Lindfelt & Birgitta Laurent, avdelningschef Arbetsmarknad / expert på upphandlings- och konkurrensfrågor, Svenskt Näringsliv
Idag 11:41

Låt funktionsnedsatta arbeta i omsorgen

Monica Lingegård, vd Samhall
Idag 09:12

”Skärp kraven för miljövänliga hus”

Pernilla Winnhed mfl, vd Energiföretagen Sverige

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här