Nu gör vi det bättre för pendlare i Mellansverige

Infrastruktur. Citybanan under Stockholm är en järnvägssatsning som berör hela Sverige. Som en följd av den har vi inlett ett samarbete mellan sex landsting i Mälardalen och Östergötland som innebär att vi etablerar ett nytt regionalt tågsystem. Därmed ges tågtrafiken för arbetspendling och annat vardagsresande i regionen den nystart som både resenärer och samhället behöver, skriver sex landstingsråd.
Christer G Wennerholm m fl , landstingsråd
Annons

Om tre år invigs Citybanan under Stockholm. Namnet och platsen till trots är Citybanan en järnvägssatsning som berör hela Sverige. Att projektet varit den viktigaste infrastruktursatsningen även för länen utanför Stockholm visas av att Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötland kommer bidra med totalt två miljarder kronor för att den ska förverkligas. Men kostnaderna på totalt 17 miljarder vore bortkastade ifall de inte gav nytta i form av mer och bättre trafik. Som ansvariga för kollektivtrafiken i våra län har vi därför inom MÄLAB kommit överens om hur vi som nästa steg vill utveckla den regionala tågtrafiken efter Citybanans öppnande.

Överenskommelsen, som ska upp till beslut i respektive läns fullmäktige/kollektivtrafikmyndighet, innebär att länen tillsammans ska etablera ett nytt gemensamt regionaltågssystem. Den nya trafiken ska möta de särskilda behov som finns för arbetspendling och annat vardagsresande. En hörnsten här är att trafikutbudet ska vara stabilt och förutsägbart, så att medborgare och näringsliv ska vara säkra på att tågen kommer fortsätta gå under överskådlig tid.

Grunden för den gemensamma trafiken är timmestrafik på de flesta sträckor förstärkt med insatståg morgon och kväll. Detta medför en kapacitetsökning av trafiken med hela 30 procent med variation inom de olika länen. För att underlätta bytesresor till anslutande trafik ska tidtabellsplaneringen vara samordnad med den länsvisa trafiken. Ett nytt biljettsystem ska också införas med 30-dagarskort som gäller för resor i både regionaltåg, buss, pendeltåg och tunnelbana utan krav på tillägg.

Annons

Inledningsvis förbereds en anskaffning av nya tåg, vilket i sig innebär en större investering än de två miljarder som Mälardalslänen och Östergötland betalat i medfinansiering av Citybanan. Och även om huvuddelen av trafikens kostnader precis som i dag betalas av resenärerna kommer våra sex län dessutom tillsammans bidra med ungefär 300 miljoner årligen för att säkerställa förbättrad trafik. Ambitionen är också att i högre grad knyta ihop den södra och västra regiondelen med Arlanda och Uppsala genom att mer trafik blir genomgående i Stockholm.

Det är stora pengar. Men satsningen på nya spår och trafik sker mot bakgrund att regionaltågsresandet nästan fördubblats sedan 1997. Detta är en utveckling som i grunden är mycket positiv. För enskilda medborgare har pendlingen skapat möjligheter att gå på en gymnasie- eller högskoleutbildning som inte finns på den egna orten eller att kunna ta ett jobb i en annan stad utan att behöva rycka upp barnen ur skolan och kompiskretsen. Men pendlingen, eller snarare den bakomliggande regionförstoringen, är också avgörande för att Stockholm ska kunna växa som storstadsregion, med bättre förutsättningar att konkurrera med andra stora städer Europa och världen.

Det faktum att människor och samhälle blivit allt mer beroende av den regionala tågtrafiken är något som alltför många blir medvetna om när dagens trafik inte kan leverera. En del av dagens trafikproblem har sin grund i bristande kapacitet och utsliten infrastruktur, frågor som staten genom Trafikverket arbetar med. Men även vi som regionalt ansvariga för kollektivtrafiken har ett ansvar för. Den överenskommelse vi nu tecknat syftar till vi ska göra vår del för att ge den regionala tågtrafiken den nystart som både resenärer och samhället i stort behöver.

Fler artiklar om Infrastruktur

13 januari

Privata monopol äger bredbandskunderna

Gunilla Glasare, chef för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad på SKL
13 januari

C: Nio punkter för ökad boendeintegration

Christian Ottosson mfl, kommunalråd (C) Huddinge kommun
13 januari

Låt inte tillväxten gå på grund i Göteborg

Johan Büser mfl, riksdagsledamöter (S) för Västsverige
12 januari

Stockholms motorvägar krockar med klimatmålen

Marica Lindblad, (MP), kommunalråd Huddinge
12 januari

Hyresgästföreningens makt skadar hyresrätten

Lennart Sten & Reinhold Lennebo , Fastighetsägarna

Senast publicerat

Idag 13:00

”Etnisk registrering leder bara till fördomar”

Aras Amin, fritidspolitiker (M) Spånga-Tensta
Idag 11:46

”Kontraproduktivt att inte visa verkligheten”

Staffan Danielsson, riksdagsledamot (C)
Idag 11:43
Idag 05:45

Ny kurs ska öka kunskapen om extremism

Anna Carlstedt m.fl, nationell samordnare mot våldsbejakande extremism
Idag 05:45

Ny vårdform effektiv för unga på institution

Kent Ehliasson & Olivia Wigzell, generaldirektör, Statens institutionsstyrelse & generaldirektör, Socialstyrelsen

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här