”När skolan bygger på en idé istället för vinst”

Vinster i välfärden. Debatten om vinster i välfärden har hamnat snett. Det finns redan i dag ett antal idéburna friskolor som visar att det går utmärkt att driva en framgångsrik verksamhet utan att ta ut vinster. Så låt oss i stället prata om viktiga frågor som mångfald, kvalitet och samverkan.
Håkan Wiclander m fl , Styrelsen för Idéburna skolors riksförbund
Annons

Välfärdsutredningens slutsatser har som väntat föranlett en kritikstorm från dem som har mycket att förlora på en begränsning av vinstuttag. I retoriken kopplas valfrihet ofta ihop med vinstmöjligheterna. Utan vinst till ägarna så skulle alla fristående skolor, enligt kritikerna, stänga och valfriheten begränsas.  

Idéburna skolors riksförbund representerar dock friskolor som visar att det går alldeles utmärkt  att driva framgångsrika skolor utan vinstuttag. Vi menar därför att debatten om valfrihet istället borde handla om mångfald, innehåll, pedagogiska alternativ, engagemang, skolutveckling och en stärkt lärarprofession. 

Utbildning och omsorg om barn och unga är en samhällsangelägenhet där fullt förtroende måste finnas mellan utförare och ansvariga myndigheter. Därför bör det inte finnas andra incitament än att skapa goda utbildningsmiljöer. Det finns alltid barn med behov som kan få mera tid, hjälp och stöd. Därför kan man aldrig säga att man är ”färdig” så att det finns resurser över som kan delas ut till aktieägare. 

Annons

När incitamenten att tjäna pengar på förskole- och skolverksamhet blev tydliga under 2000-talet så förändrades spelreglerna på skolmarknaden. Möjligheten till vinstuttag skapade behov av detaljreglering vilket direkt motverkar syftet med den ursprungliga friskolereformen. Inom våra verksamheter finns en oro för en utveckling där bara de stora koncernerna får plats. Vi menar att dessa tendenser motverkar den pedagogiska mångfalden och valfriheten.  

Vi tror att många av de skolor som idag bedrivs i aktiebolagsform skulle finnas kvar och fungera väl även om vinstmotivet försvann från skolans område. De flesta rektorer och lärare som arbetar i bolagsägda skolor skulle säkert välkomna att vinster stannade i skolan och användes till fler lärare, specialpedagoger eller pedagogiskt innovations- och utvecklingsarbete. Många mindre aktiebolagsägda skolor fungerar nog redan idag ganska likt idéburna som inte alls delar ut vinst.

Med ett mer utvecklat samarbete mellan kommun och friskolor skulle vi kunna få en bättre samhällsplanering och kanske även instrument att bryta segregering. De fristående skolorna kan tillföra en större valfrihet där valet inte handlar om att skolor har olika ägare utan att de kan erbjuda pedagogiska alternativ. Våra skolor vill gärna bidra till en vitalisering av det svenska skolsystemet genom en pedagogisk idédebatt. Det finns många goda exempel från våra ofta mycket uppskattade och välfungerande skolor.

För att värna möjligheter för idéburna skolor att kunna utvecklas och växa skulle de behöva stöd i en växande djungel av lagar, förordningar och regelverk. Förutom serviceinriktade myndigheter och god kommunikation med kommunen så krävs även starka branschorganisationer för bland annat juridiskt och praktiskt stöd, samt bättre etablerings- och finansieringsstöd. 

Idéburna skolors riksförbund välkomnar en debatt om de fristående skolornas förutsättningar att kunna bidra till en pedagogisk mångfald och valfrihet samtidigt som negativa effekter av friskolereformen kan bemästras. Vi tror att ett framtida system med flera aktörer måste bygga på förtroende och samverkan, inte konkurrens och vinstmaximering.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

  • Håkan Wiclander , ordförande Idéburna skolors riksförbund, chef ABF Stockholm
  • Lars Brandström, styrelseledamot Idéburna skolors riksförbund, fd verksamhetschef Brandströmska Göteborg
  • Ingrid Carlgren, styrelseledamot Idéburna skolors riksförbund, professor em Stockholms universitet
  • Marie Rydberg, styrelseledamot Idéburna skolors riksförbund, fd rektor Montessoriskolan Casa Göteborg
  • Britta Drakenberg , styrelseledamot Idéburna skolors riksförbund, Waldorfskolefederationen
  • Gunnar Holm, styrelseledamot Idéburna skolors riksförbund
  • Anneli Vossman Strömberg, styrelseledamot Idéburna skolors riksförbund, Freinetskolan Mimer, Norrtälje
  • Mette Sandh, styrelseledamot Idéburna skolors riksförbund, fd rektor Urfjälls friskola
  • Birgitta Ljung, styrelseledamot Idéburna skolors riksförbund, fd rektor Södertörns friskola, Huddinge
Debatt/ Ekonomi

Vinsttak i välfärden?

Ilmar Reepalus vinstutredning är ute på remiss. Debatten rullar på.
Klicka här för att delta i debatten

27 inlägg i denna debatt

Anne-Marie Pålsson, nationalekonom, docent Lunds universitet, f d riksdagsledamot (M)
Hans Bergström, docent, aktiv inom Internationella Engelska Skolan
Johan Andersson, vd Mellby Gård, tillika delägare i Academedia  
Gunilla Andersson, Nätverket för Gemensam Välfärd
Håkan Wiclander m fl, Styrelsen för Idéburna skolors riksförbund
Sofia Jarl mfl, förbundsordförande Centerkvinnorna
Jennifer Råsten & Maria Mattsson Mähl, näringspolitisk talesperson Fi / vd för AlphaCE.
Karin Rågsjö , vårdpolitisk talesperson (V)
Jakob Forssmed, ekonomisk-politisk talesperson (KD)
Andreas Ericson, chef, Timbro Medieinstitut
Meg Tivéus, styrelseproffs & tidigare bla vd Svenska Spel
Gunilla Andersson, Nätverket för gemensam välfärd
Andreas Schönström, kommunalråd (S), Malmö stad
Agneta Lenander mfl, sjuksköterska, ledamot (V) regionfullmäktige, Region Skåne
Agneta Lenander mfl, sjuksköterska, ledamot (V) regionfullmäktige, Region Skåne

Dela den här debatten

Senast publicerat

Igår 13:54

”Vårt ställningstagande mot SD är solklart”

Magnus Ek, ordförande Centerpartiets ungdomsförbund
Igår 11:53

Snabbare digitalisering om vi tar efter grannländerna

Per Blom & Anders Persson , PA Consulting Group
Igår 06:15
Igår 05:45

”Välfärdsdebatten måste handla om medborgarna”

Lena Dahlstedt & Klara Palmberg Broryd, Nacka kommun
Igår 05:45

”Utveckla de regionala järnvägarna”

Helena Leufstadius mfl, vd Svensk kollektivtrafik

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här