Mobila polisstationer ökar tryggheten

Gängkriminalitet. I Göteborg tillhör skjutningar och andra våldsbrott numera vardagen. I Stockholm har polisen registrerat 105 stycken skottlossningar bara i år. Det är dags att de rödgröna majoriteterna i Göteborg och Stockholm tar krafttag för att stoppa skjutningarna. Och fler mobila polisstationer krävs i utsatta områden.
Mattias Tykesson mfl , ledamot kommunfullmäktige (M) Göteborg
Annons

Varje gång vi läser om en ny skottlossning i någon av våra största städer knyter det sig i magen. En människa har behövt hitta sitt barn, sitt syskon eller sin förälder skjuten för att kriminella gäng har fått ta lagen i egna händer.

Alla människor har rätt att kunna röra sig fritt i våra offentliga miljöer. Det är ett stort misslyckande från samhällets sida när någon avstår från att ta en kvällspromenad, inte vågar åka med kollektivtrafiken eller väljer en omväg för att torget upplevs som otryggt.

I vissa områden är riskerna att utsättas för brott avsevärt högre än i övriga samhället, detta bekräftas i polisens nationella rapport som pekar ut 53 särskilt utsatta områden som i högre grad än andra är utsatta för allvarlig brottslighet.

Annons

Många unga rekryteras i dag till kriminella nätverk redan i gymnasieåldern, för att minska risken att unga hamnar i riskzonen för kriminalitet krävs nolltolerans mot all form av brottslighet i kombination med förbyggande insatser. Riktar de kriminella nätverken sin rekrytering mot de yngre måste kommunernas och civilsamhällets insatser också göra det.

Vi föreslår därför:

  • Fler mobila polisstationer: Insatser behöver prioriteras till de områden som polisen pekar ut som särskilt utsatta för allvarlig brottslighet. Ett konkret sätt att öka den polisära närvaron i områdena är att etablera fler mobila polisstationer, vilket skulle öka polisens synlighet och den upplevda tryggheten. 
  • Öka samarbetet mellan socialtjänst och polisen: För att minska risken att unga hamnar på glid i samhället behöver socialtjänsten, som i dag arbetar med att söka upp och etablera kontakt med ungdomar i riskmiljöer, finnas i alla områden. Det kräver en nära samverkan mellan polisen och socialtjänst, med kompetens att arbeta med såväl offren som med förövarna. 
  • Öka tryggheten i utsatta områden: Andra aktörers närvaro än polisens krävs också för att motverka kriminalitet och öka tryggheten. Ideella föreningar och idrottsorganisationer som arbetar uppsökande bland ungdomar behövs för en tryggare vardag. På platser där många ungdomar rör sig, så som på festivaler och i kollektivtrafiken behövs fler fältassistenter, socialsekreterare i yttre tjänst och uniformerad personal för att skapa en lugn miljö. 

Människor får aldrig känna sig begränsade i sin vardag på grund av otrygghet. Oavsett vilket postnummer du har ska du, din familj och dina vänner alltid kunna röra er tryggt på gator och torg. Det är politikens yttersta ansvar att garantera säkerheten för sina medborgare.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Fler artiklar om Omsorg

Idag 11:41

Låt funktionsnedsatta arbeta i omsorgen

Monica Lingegård, vd Samhall
24 mars

Digitalisering av socialt arbete kräver kraftsamling

Stefan Larsson & Lupita Svensson, forskare Lunds universitet
21 mars

”Sverige måste utbilda för framtidens välfärd”

Heléne Fritzon, ordförande (S) förhandlingsdelegationen SKL
20 mars

Vi kan inte se på när unga tar sina liv

Carola Gunnarsson mfl, kommunstyrelsens ordförande (C) Sala kommun

Senast publicerat

Idag 16:31

Replik: Politiker ska inte styra över teaterscenerna!

Saga Axmalm , vice ordförande Liberala ungdomsförbundet Göteborg
Idag 15:40

Stoppa regeringens upphandlingslag - igen!

Carina Lindfelt & Birgitta Laurent, avdelningschef Arbetsmarknad / expert på upphandlings- och konkurrensfrågor, Svenskt Näringsliv
Idag 11:41

Låt funktionsnedsatta arbeta i omsorgen

Monica Lingegård, vd Samhall
Idag 09:12

”Skärp kraven för miljövänliga hus”

Pernilla Winnhed mfl, vd Energiföretagen Sverige

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här