Medierna ger en osann
bild av äldreomsorgen

Omsorg. Vi är övertygade om att öppenhet är grunden för utveckling av kvaliteten inom äldreomsorgen. Det finns ingen annan väg än att vara transparenta kring både det som är bra och det som är mindre bra. Vi välkomnar en granskning av våra verksamheter.
Kristina Bardh och Lena Freiholtz med flera , aktörer inom äldreomsorgen
Annons

I det offentliga rummet ges en bild av en äldreomsorg med dålig kvalitet, bristande avvikelserapportering och felbehandlingar. Om denna bild vore sann, skulle det innebära ett totalt haveri för efterlevnaden av Socialstyrelsens föreskrifter och en äldreomsorg i fritt fall. Tack och lov är det inte sant. Medvetenheten om och viljan att öppet arbeta med avvikelserapportering och utredning av missförhållanden inom äldreomsorgen är hög. Helt klart har de gamla fått det mycket bättre under årens lopp, mycket tack vare forskning och insatser för att förbättra livet för de mest sjuka äldre, och nya värdegrunder med ökad insikt kring varje persons individuella förutsättningar och krav har gett valmöjligheter och frihet för den enskilde. Dessutom har den allt mer välutbildade personalen stor betydelse.

Den verklighet som media rapporterar om är ofta en förenklad bild av en komplex situation. För det mesta är det bra – vi behöver få komplicerade sammanhang förenklade för att de viktiga budskapen ska kunna framtona i informationsflödet. En enskild händelse som omskrivs kan mycket väl vara ytterst beklaglig och i vissa fall oacceptabel - det vill vi betona. Men ofta är händelsen en del av en komplicerad och svårkommunicerad situation. Varje sådan situation måste utredas så att man förstår vad som hänt och hur man kan lära av det. Och det är viktigt att allmänheten inte förleds att tro att enskilda brister är signifikant för all äldreomsorg.

Vi som står bakom detta debattinlägg, aktörer inom äldreomsorgen, är helt och fullt övertygade om att öppenhet är grunden för utveckling av kvaliteten. Det finns ingen annan väg än att vara transparenta kring både det som är bra och det som är mindre bra och vi välkomnar granskning.

Annons

I dag drivs drygt 80 procent av all äldreomsorg av kommunerna och de privata utförarna ansvarar för knappt 20 procent. Varje enskild medarbetare, inom privat och kommunal äldreomsorg, har ett personligt ansvar för att uppmärksamma och påtala om något avvikande har inträffat, så att det kan leda till höjd kvalitet och ökad trygghet. Vi har inom våra organisationer arbetat aktivt för detta arbetssätt och nått långt.

När människor jobbar med människor kan det uppstå situationer där man gör fel eller agerar oprofessionellt. Vi gör allt för att minimera risken för att det ska hända igen. Att dokumentera, utreda och rapportera avvikelser är därför en naturlig del i strävan att bli bättre. Det handlar om att ligga steget före, att tidigt se eventuella risker så att vi förebygger att något händer.

Alla som bedriver äldreomsorg måste följa lagkraven om att ha kvalitetsledningssystem för sina verksamheter. Det har lett till en ny syn på inrapporteringen av avvikelser. Inom våra organisationer har vi tagit fram system för att både säkra och utveckla kvaliteten. Vi ser ett ökat antal avvikelser som ett tecken på noggrannhet i rapporteringen. Om en verksamhet inte skulle ha några eller proportionerligt för få avvikelser är det en varningssignal kring att allt kanske inte står rätt till.

Nyckeln till en fortsatt utveckling är öppenhet och att såväl kommunala som privata utförare aktivt deltar i arbetet med kvalitetsmätningar och jämförelser. Vi vill ge lättillgänglig och begriplig information, och jämförbara mått på vad som är en god kvalitet. Vi tror att det endast är så som kvaliteten successivt blir bättre och de boende mer nöjda. Äldre och deras anhöriga måste kunna ställa krav på och jämföra privat och offentligt driven äldreomsorg Vårdföretagarna har tagit fram en modell för att underlätta sådana kvalitetsjämförelser mellan privat och offentligt driven äldreomsorg.

Låt oss, i privata och kommunala verksamheter, gemensamt ta ansvar och lära av varandra. Vi måste tillsammans stödja utvecklingen mot full öppenhet och se avvikelser som möjligheter att bli bättre.

Fler artiklar om Omsorg

Idag 11:45

”Äldre stimuleras av färg och form”

Nina Larsson, förbundschef Studieförbundet Vuxenskolan
Igår 10:15

Myten om det effektiva privata äldreboendet

Peter Lorentzon, aktiv i PRO och i nätverket Gemensam välfärd
Igår 09:27

Okunskap hos socialtjänsten tog barn från mamma

Fredrik Saweståhl mfl, förbundsordförande Öppna Moderater
26 oktober

”Urholkning av LSS leder till isolering”

Cia Bentele & Linnéa Darell, Nätverket Funktionella Liberaler
24 oktober

”Mäns våld drabbar kvinnor hela livet”

Clara Lindblom & Olga Persson , äldreborgarråd (V) / generalsekreterare Unizon

Senast publicerat

Idag 13:16

”Förutsättningarna för Geely är goda”

Mattias Jonsson, riksdagsledamot (S) för Göteborg
Idag 11:45

”Äldre stimuleras av färg och form”

Nina Larsson, förbundschef Studieförbundet Vuxenskolan
Idag 11:11

Arbetskraftsinvandringen behöver förenklas mer

Fredrik Voltaire, näringspolitisk expert, Almega
Idag 10:45

Delad ledighet gynnar utrikesfödda kvinnor

Ann-Charlotte Hammar Johnsson m fl, Moderatkvinnorna (MQ)
Idag 09:59

Verkningslösa moderata skolförslag

Sten Svensson & Daniel Suhonen, Katalys

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här