Medielogiken slår mot entreprenörer

Omsorg. Sättet som SNS-rapporten skildrats i medier väcker en fråga hos mig som har 30 års erfarenhet från alla delar av äldreomsorgen: Varför vinner man poäng i media på att attackera företagsamhet?
Catharina Tavakolinia , vd och grundare av Kavat Vård
Annons

Jag läste häromdagen att en forskargrupp konstaterat att privata välfärdsföretag inte gjort välfärden effektivare. De säger sig inte kunna se att det överlag skett kvalitetsförbättringar till följd av införd valfrihet och konkurrens.

"Va?!" var väl ungefär min första reaktion. Jag har arbetat i trettio år inom äldreomsorg, först som undersköterska och senare som chef för äldreboenden i både kommunal, ideell och privat regi. Nu är jag vd för ett företag som driver äldreboenden runtom i Stockholms-området.

Med den erfarenhet som jag har, kan ingen komma och säga till mig att valfrihet och konkurrens inte gör skillnad. Att personligen ta ansvar för att kunden väljer mitt företag och är den som kommer med intäkten, gör skillnad. Alla måste vi ju anstränga oss för den vi är till för.

Annons

Jag blir otroligt stolt för det jag ser när jag själv går runt på våra olika enheter. Där vi genom att äldre i Stockholm idag får välja utförare, kan erbjuda vård utformad och anpassad efter varje individs specifika behov. Hos oss kan de äldre få vård och omsorg av personal som pratar modersmålet, äta hemlagad persisk mat och ha tillgång till tv-kanaler på det egna språket.

Men när jag ser förbi de provocerande rubrikerna och läser hela debattartikeln av SNS forskningschef Laura Hartman blir jag både lättad och ännu mer bestört. Hon och hennes kollegor har egentligen inte bevisat någonting. Artikeln är snarare en plädering för mer resurser till att utvärdera det verkliga utfallet bättre, så att man få en säker bild av kvalitetsutvecklingen och styra kvalitetsarbetet bättre. Att inte styrmedlen fungerar perfekt på alla områden är säkert alldeles sant. Och ingen kan väl motsätta sig att det behövs en bättre bild av hur konkurrensen fungerar och hur den kan fungera ännu bättre.

Jag inser efter ett tag att huvudbudskapet i debattartikeln lika gärna skulle ha kunna varit: "Det finns inga vetenskapliga belägg för att vinstdrivna företags intåg i välfärdsbranschen har försämrat kvaliteten.” De ger egentligen inte någon sida rätt i debatten, för det saknas underlag som håller för den vetenskapliga kvalitet som de eftersträvar.

När forskarna och rubriksättarna ska välja huvudbudskap väljer de alltså att göra ett angrepp som i praktiken riktas mot oss entreprenörer, när de i princip kunde valt det motsatta. Det finns alltså en medielogik som gör det mer tacksamt att slå emot konkurrens och företagsamhet, än att slå emot de som vill hindra konkurrens och företagsamhet.

Det tycker jag är sorgligt. Inte minst mot bakgrund att jag sett båda världarna. En värld då anslag finansierade vården och det gällde att vara duktig och hålla sig framme genom att begära mer anslag och bevisa att pengarna aldrig räckte till. Och en värld där individuellt ansvarstagande och omtanke om den som omsorgen är till för istället dominerar.

Utan konkurrensutsättning och valfrihet saknas incitament för att vi utförare ska anstränga oss. Idag lyssnar skolan på vad föräldrar tycker. Idag är anhörigas upplevelser viktiga i vården och omsorgen. Idag svarar någon i telefonen på vårdcentralen. Idag finns kvällsöppet på mottagningarna. Långt ifrån allt är bra som det är idag och det är viktigt att granska missförhållanden. Men varför vinner man poäng i media på att attackera företagsamhet? Det skulle jag vilja ha svar på.

Fler artiklar om Omsorg

25 augusti

Ge singlar verklig rätt att bli föräldrar

Sophia Nilsson & Linnea Hansson, föreningen Femmis
23 augusti

Tandsatsning för unga - dyr och ineffektiv

Merit Lindberg & Lars Olsson, vd/ näringspolitisk chef
19 augusti

KD: Anhörigdagar välkommet förslag från V

Emma Henriksson & Aron Modig, riksdagsledamot (KD), ordförande Socialutskottet
12 augusti

L: Så får vi socionomerna att stanna inom kommunen

Mats Siljebrand mfl., gruppledare (L) Södertälje

Senast publicerat

26 augusti

”Skyll inte bristerna i sjukvården på läkarna”

Sten Larnholt, pensionerad specialistläkare geriatrik och fd överläkare
26 augusti

Rätt medicin till barn på hvb kräver samordning

Jessika Sona & Leena Berlin Hallrup, medicinskt ansvariga sjuksköterskor
26 augusti

”Ge Komvux betalt efter resultat”

Li Jansson & Ulf Lindberg, arbetsmarknadsekonom/ näringspolitisk chef, Almega

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här