Medielogiken slår mot entreprenörer

Omsorg. Sättet som SNS-rapporten skildrats i medier väcker en fråga hos mig som har 30 års erfarenhet från alla delar av äldreomsorgen: Varför vinner man poäng i media på att attackera företagsamhet?
Catharina Tavakolinia , vd och grundare av Kavat Vård
Annons

Jag läste häromdagen att en forskargrupp konstaterat att privata välfärdsföretag inte gjort välfärden effektivare. De säger sig inte kunna se att det överlag skett kvalitetsförbättringar till följd av införd valfrihet och konkurrens.

"Va?!" var väl ungefär min första reaktion. Jag har arbetat i trettio år inom äldreomsorg, först som undersköterska och senare som chef för äldreboenden i både kommunal, ideell och privat regi. Nu är jag vd för ett företag som driver äldreboenden runtom i Stockholms-området.

Med den erfarenhet som jag har, kan ingen komma och säga till mig att valfrihet och konkurrens inte gör skillnad. Att personligen ta ansvar för att kunden väljer mitt företag och är den som kommer med intäkten, gör skillnad. Alla måste vi ju anstränga oss för den vi är till för.

Annons

Jag blir otroligt stolt för det jag ser när jag själv går runt på våra olika enheter. Där vi genom att äldre i Stockholm idag får välja utförare, kan erbjuda vård utformad och anpassad efter varje individs specifika behov. Hos oss kan de äldre få vård och omsorg av personal som pratar modersmålet, äta hemlagad persisk mat och ha tillgång till tv-kanaler på det egna språket.

Men när jag ser förbi de provocerande rubrikerna och läser hela debattartikeln av SNS forskningschef Laura Hartman blir jag både lättad och ännu mer bestört. Hon och hennes kollegor har egentligen inte bevisat någonting. Artikeln är snarare en plädering för mer resurser till att utvärdera det verkliga utfallet bättre, så att man få en säker bild av kvalitetsutvecklingen och styra kvalitetsarbetet bättre. Att inte styrmedlen fungerar perfekt på alla områden är säkert alldeles sant. Och ingen kan väl motsätta sig att det behövs en bättre bild av hur konkurrensen fungerar och hur den kan fungera ännu bättre.

Jag inser efter ett tag att huvudbudskapet i debattartikeln lika gärna skulle ha kunna varit: "Det finns inga vetenskapliga belägg för att vinstdrivna företags intåg i välfärdsbranschen har försämrat kvaliteten.” De ger egentligen inte någon sida rätt i debatten, för det saknas underlag som håller för den vetenskapliga kvalitet som de eftersträvar.

När forskarna och rubriksättarna ska välja huvudbudskap väljer de alltså att göra ett angrepp som i praktiken riktas mot oss entreprenörer, när de i princip kunde valt det motsatta. Det finns alltså en medielogik som gör det mer tacksamt att slå emot konkurrens och företagsamhet, än att slå emot de som vill hindra konkurrens och företagsamhet.

Det tycker jag är sorgligt. Inte minst mot bakgrund att jag sett båda världarna. En värld då anslag finansierade vården och det gällde att vara duktig och hålla sig framme genom att begära mer anslag och bevisa att pengarna aldrig räckte till. Och en värld där individuellt ansvarstagande och omtanke om den som omsorgen är till för istället dominerar.

Utan konkurrensutsättning och valfrihet saknas incitament för att vi utförare ska anstränga oss. Idag lyssnar skolan på vad föräldrar tycker. Idag är anhörigas upplevelser viktiga i vården och omsorgen. Idag svarar någon i telefonen på vårdcentralen. Idag finns kvällsöppet på mottagningarna. Långt ifrån allt är bra som det är idag och det är viktigt att granska missförhållanden. Men varför vinner man poäng i media på att attackera företagsamhet? Det skulle jag vilja ha svar på.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Fler artiklar om Omsorg

24 mars

Digitalisering av socialt arbete kräver kraftsamling

Stefan Larsson & Lupita Svensson, forskare Lunds universitet
21 mars

”Sverige måste utbilda för framtidens välfärd”

Heléne Fritzon, ordförande (S) förhandlingsdelegationen SKL
20 mars

Vi kan inte se på när unga tar sina liv

Carola Gunnarsson mfl, kommunstyrelsens ordförande (C) Sala kommun
8 mars

”Attityder gör att en våldsutsatt grupp missas”

Åsa Strahlemo, vice ordförande i DHR

Senast publicerat

Idag 15:29

Vill C skapa kaos med SD i hejarklacken?

Hedda Berkesand, språkrör Grön Ungdom i Stockholmsregionen
Idag 13:15

Nu tar vi ledartröjan inom offentlig upphandling

Johnny Magnusson mfl, regionstyrelsens ordförande (M) Västra Götalandsregionen
Idag 10:53

Skattepengar ska inte gå till daltande med terrorister

Naod Habtemichael, ordf Centerstudenter Göteborg
Idag 10:21

Replik: Sluta bråka Volvo!

Mattias Goldmann, vd tankesmedjan Fores med 2030-sekretariatet
Idag 06:14

Så lyckas vi bygga nya hållbara städer

Gunnar Hagman, vd Skanska Sverige AB

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här