Mats Edman har fel
om välfärdens vinster

Ekonomi. Mats Edman, Dagens Samhälles chefredaktör, fortsätter oförtrutet sitt arbete med att hjälpa socialdemokraterna att övervinna sin tveksamhet inför privata vinstintressen i välfärdssektorn. Det går väl sisådär, skriver vänsterpartiets chefsideolog, kommunalrådet Mats Einarsson, i en replik till Edman efter dennes krönika om vinstklådan hos (S).
Mats Einarsson , kommunalråd Botkyrka, fd ordförande programkommissionen (V)
Annons

På baksidan av nr 28/2012 får socialdemokraterna i Edmans krönika en liten historielektion och blir upplysta om att de minsann övergav socialismen redan på 20-talet och sedan dess arbetat enligt formeln ”kapitalism med mänskligt ansikte”. Alltså borde det inte vara några problem att låta riskkapitalbolag plocka ut skattefinansierade vinster till skatteparadis, vilket många socialdemokrater till Edmans förtret tycker är betänkligt.

Det är ju sant att socialdemokratin i praktiken givit upp varje ambition att häva det kapitalistiska systemet över ända, men det är ju inte den socialistiska revolutionen som Löfven har svårigheter med, utan hur han ska kunna säga att alla skattemedel ska stanna i verksamheterna (den socialdemokratiska partikongressens beslut) samtidigt som det är OK med vinstutdelning från skattefinansierade privata företag inom välfärdssektorn.

Socialdemokraternas huvudstrategi under 1900-talet innebar förvisso att man gav upp ambitionerna att socialisera det existerande näringslivet, men samtidigt gick man in för att socialisera framtiden, det vill säga den växande välfärdssektorn. Vård, skola och omsorg blev en till allra största delen offentlig angelägenhet, demokratiskt styrd, solidariskt finansierad och undandragen från marknadens och vinstintressets snedvridande effekter.

Annons

Den, till allra största delen framgångsrika, strategin övergavs på 80-talet och Bildt-regeringen accelererade i början av 90-talet en privatiseringsvåg som redan inletts. I dag finns privata vinstintressen inom välfärdsektorn i en omfattning som även borgerliga partier hade uppfattat som helt grotesk för bara några decennier sedan.

Att uppemot 80 procent av svenskarna är emot att skattemedel går till privata vinster beror inte på olyckliga vårdskandaler eller illasinnade DN-artiklar. Det beror på att de räknat ut att om samma skattemedel ska gå både till verksamhet och till aktieutdelningar, så blir det mindre över till verksamheten. De gör sannolikt också det inte helt ogrundade antagandet att om ett privat vårdföretag kan öka vinsten genom att försämra verksamheten så kommer man att göra det (och det kommer inga etiska kontrakt i världen att ändra på.)

Mats Edman lanserar privata företag som en lösning på ett finansieringsproblem. Välfärden behöver nämligen tusentals miljarder i investeringar i framtiden. Men det är lugnt! ”Om de erbjuds rimlig avkastning, och politisk stabilitet (sic!), är seriöst kapital ingen bristvara”. Så bra! Det är bara det att det är samma skattebetalare som till slut ska stå för samma fioler oavsett vem som gör investeringen i skolhuset, äldreboendet eller järnvägssträckan. Räntorna (i regel högre för privata låntagare än för offentliga) ska betalas. Lånen ska amorteras. Och dessutom ska det seriösa kapitalet ha en ”rimlig” avkastning.

Vad gäller driften så hotar Edman med att enbart välfärdens kärna kan kräva skattehöjningar på 10-15 kr framöver. Siffran kan diskuteras – men det kostar ju precis lika mycket för skattebetalarna (plus lite till för vinstmarginalen) om verksamheten drivs i privat regi! Det finns som bekant inte några gratisluncher.

Solidariskt finansierad, demokratiskt styrd välfärd utan vinstintressen är och förblir en utomordentligt bra idé med ett massivt folkligt stöd. Jag hoppas socialdemokraterna inte lyssnar till Edman och istället vågar stå för det fullt ut.

Fotnot: Ovanstående artikel är en replik på krönikan Så blir Stefan Löfven av med vinstdebatten.

  • Mats Einarsson, kommunalråd Botkyrka, fd ordförande programkommissionen (V)

Fler artiklar om Ekonomi

11 februari

Jokarjo på väg mot miljardomsättning

Janne Sundling & Johan Delby
10 februari

Stora oklarheter kring översynen av Tillväxtanalys

Daniel Wiberg, chefsekonom Företagarna
10 februari

Lägg partipolitiken åt sidan för Sveriges bästa

Pernilla Winnhed, vd Svensk Energi
9 februari

Så blir Sverige världens mest cirkulära ekonomi

Anders Wijkman mfl, ordförande Återvinningsindustrierna

Senast publicerat

Igår 15:51
Igår 15:20

Ambulanspersonal behöver skyddas mot attacker

Anders Holmlund mfl, förbundsordförande Alarm-Ambulansförbundet
Igår 14:58

S och MP driver trofépolitik om lönekartläggningar

Annika Qarlsson & Helena Lindahl, Centerpartiet
Igår 14:07

Visst behövs dödshjälp även i Sverige

Stellan Welin, professor em, ordförande Rätten till en värdig död
Igår 11:47

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här