Massiv reklam för nätkasino sätter etiken ur spel

Spelberoende. Den omfattande ökningen av riskfylld spelreklam från utländska spelbolag är bekymmersam. Hela 68 procent av reklaminvesteringarna kommer från utländska aktörer som inte har tillstånd att bedriva spel i Sverige.
Maria Lindström , gd Spelbranschens Etiska Råd, SPER
Annons

Det visar siffror från Lotteriinspektionen. En stor del av reklamen från dessa aktörer handlar om nätkasino. Det här är problematiskt av flera anledningar.

Mängden reklam för nätkasino är massiv. Innehållet i reklamen är ofta problematisk. Nätkasino marknadsförs med bonusar, något som uppmuntrar till ökat spelande. Det förekommer påståenden om att man kan spela riskfritt. Det finns vittnesmål om spelare som avregistrerat sig som kunder, men som ändå får reklamutskick.

Problemspelandet i åldersgruppen 18-24 år ökar tydligt. Det visar undersökningar från Folkhälsomyndigheten. Detta är oroande. Nätkasino är ett högriskspel, som bidragit till den här utvecklingen. Enligt Stödlinjen är det nästan hälften av spelarna som ringer in som anger nätkasino som den spelform som skapar mest problem.

Annons

De utländska spelbolagen har inte tillstånd att bedriva spel i Sverige. De står alltså inte under svenska myndigheters tillsyn. Deras reklam följer inte de regelverk och riktlinjer som finns i Sverige. De flesta konsumenter tror nog att reklam från utländska spelbolag för till exempel nätkasino är tillåtet, men så är inte fallet.

Ändå finns nätkasino här, för var och en att spela.

Spelbranschens etiska råd, SPER, samlar alla spelbolag med tillstånd i Sverige kring speletiska frågor och konsumentskydd. Även SPER:s medlemsföretag satsar stora belopp på spelreklam.

Men ska spelreklam får utformas hur som helst? Nej, vi tycker inte det. Vi har genom självreglering tagit fram riktlinjer för etisk marknadsföring. Vi har ett system där en oberoende expertgrupp granskar marknadsföringen och medlemsföretag kan fällas för brott mot riktlinjerna, vilket också sker.

Spel är något som många tycker är roligt, ett nöje. För att kunden ska vara trygg måste spel erbjudas på ett kontrollerat sätt, och marknadsföringen måste vara sund och etisk. I våra riktlinjer finns exempelvis ett förbud mot att marknadsföra riskfyllda spel med höga bonusar – för att vi tror att det är rätt och riktigt.

Regeringen har meddelat att man kommer att tillsätta en utredning om spelmarknaden och licenser. Utredningen kommer att sätta frågan om marknadsföring under lupp. Ett nytt regelverk kan vara på plats allra tidigast 2018.

Är det rimligt att vänta till 2018 med att ta tag i frågan om spelreklam? Det finns sätt att göra något åt situationen här och nu. Enligt svensk lotterilag är det förbjudet att främja utländska spelbolags verksamhet, enligt det så kallade främjandeförbudet. Men bestämmelsen går inte att tillämpa. Den är tandlös.

Lagen går dock att skärpa upp. Det finns ett färdigt lagförslag om främjandeförbudet som lämnats till regeringen. Dessa förslag borde genomföras nu, inte om tre år.

Förslaget är inte heltäckande, men ett bra steg i rätt riktning. Det finns också andra intressanta vägar att gå. I Nederländerna har spelmyndigheten träffat en överenskommelse med mediebranschen om att begränsa marknadsföring från spelaktörer som inte har tillstånd.

Vi lever i ett land som ligger i framkant vad gäller hållbarhetsfrågor. Det gäller regelverk, och näringslivets eget arbete med hållbarhetsfrågor. Vad gäller spelreklam verkar det inte så. Det är något som skaver. Det borde regeringen, medie- och reklambranschen också känna. Om vi inte gör något, är det konsumenten som drabbas.

Fler artiklar om Omsorg

25 augusti

Ge singlar verklig rätt att bli föräldrar

Sophia Nilsson & Linnea Hansson, föreningen Femmis
23 augusti

Tandsatsning för unga - dyr och ineffektiv

Merit Lindberg & Lars Olsson, vd/ näringspolitisk chef
19 augusti

KD: Anhörigdagar välkommet förslag från V

Emma Henriksson & Aron Modig, riksdagsledamot (KD), ordförande Socialutskottet
12 augusti

L: Så får vi socionomerna att stanna inom kommunen

Mats Siljebrand mfl., gruppledare (L) Södertälje

Senast publicerat

Idag 14:54

”Dags att börja styra studie- och yrkesval?”

Gudrun Brunegård, oppositionsråd (KD) Landstinget Kalmar län
Idag 14:46

”Ni står på kommunens - inte elevens sida”

Ulla Hamilton, Friskolornas riksförbund
Idag 14:44
Idag 13:24

"Tekniskt basår hotas av bristande finansiering"

Amelie von Zweibergk & Peter Larsson, Teknikföretagen/ Sveriges ingenjörer

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här