Många fördomar om bipolär sjukdom

Sjukvård. Öppenhet och kunskapen om psykiska sjukdomar behöver öka. Inte minst eftersom en av fyra kommer drabbas av psykiska problem. Det visar vår undersökning som kartlagt de fördomar och kunskapsluckor svenskar har inom detta område.
Birgit Hansson med flera , ordförande riksförbundet Balans
Annons

Öppenhet och kunskapen om psykiska sjukdomar behöver öka. Inte minst eftersom en av fyra kommer drabbas av psykiska problem. Det visar vår undersökning som kartlagt de fördomar och kunskapsluckor svenskar har inom detta område.

Det är inte lätt att vara sjuk, men det underlättar om omgivningen känner till sjukdomen. För att få reda på hur det är med den saken har Riksförbundet Balans låtit undersökningsföretaget Novus ställa frågor till svenska folket. Resultatet visar på stor okunskap om bipolär sjukdom och allvarliga fördomar.

Omkring en procent av den vuxna befolkningen har grundvarianten av sjukdomen (Bipolär 1), många har andra varianter (Bipolär 2-4). Det innebär att tiotusentals svenskar är drabbade. Men bara tre av tio känner till biopolär sjukdom väl, visar en undersökning som riksförbundet Balans låtit undersökningsföretaget Novus genomföra. Det betyder att den som är sjuk ofta möter en omgivning som till stora delar är obekant med sjukdomen och dess symptom.

Annons

Det är allvarligt. Chansen till behandling ökar markant om till exempel familj och vänner vet vad det handlar om när sjukdomen bryter ut. Det vanliga är att den kommer i perioder (skov) och ofta kan patienten vara frisk under lång tid.

Enligt undersökningen skulle mer än varannan tveka inför att anställa en person med bipolär sjukdom. 17 procent uppger att de inte skulle anställa någon med den sjukdomen.  Detta trots att många personer med bipolär sjukdom kan göra stora insatser i många yrken och positioner.  Vi tror att om den sjuke kommer i närkontakt med den som rekryterar så blir han eller hon ofta anställd. Svaren säger ändå något om fördomar när mer än hälften av de tillfrågade säger sig tveka.

En annan fördom blir tydlig när mer än var tredje svensk (36 procent) inte skulle låta en person med bipolär sjukdom passa deras barn. Även här är det troligt att den sjuke nog skulle få uppdraget att passa barn om han eller hon kom i närmare kontakt med föräldrarna än i form av en enkät - men svaren visar på fördomar. Många med bipolär fungerar för övrigt själva utmärkt i föräldrarollen.

Enligt Socialstyrelsen kommer en av fyra svenskar under sitt liv att få psykiska problem. Det är ett lidande men när vi talar med våra medlemmar inom föreningen Balans visar det sig att det som för många är mest besvärande är skammen kring sjukdomen. Därför är det viktigt med ökad öppenhet kring psykiska sjukdomar.

Enligt undersökningen skulle 28 procent låta bli att berätta om sin bipolära sjukdom för arbetskamraterna, 25 procent skulle inte berätta för chefen och 11 procent skulle hålla saken hemligt för sin partner!  41 procent är tveksamma till att ingå en nära reaktion med en person som har bipolär sjukdom. Det är tyvärr inte oväntat att så många skulle vilja hemlighålla sin sjukdom. Det har länge varit för mycket tissel och tassel kring psykiska sjukdomar.

Riksförbundet Balans menar att med ökade kunskaper skulle mycket vara vunnet. Den statliga kampanjen Hjärnkoll som vill ändra på attityder spelar roll.  Personer med sjukdomen och deras närstående bör få utbildning i sjukdomen. Kan man känna igen symptomen på ett tidigt stadium kan sjukdomsförloppet hejdas, särskilt ombehandling sätts in tidigt. Sådan utbildning finns på en del håll men saknas märklig nog på många håll i vården.

Det också viktigt att den psykiatriska vården får resurser, landsting och kommuner har inte gjort adekvata satsningar, trots ökad ohälsa. Personalen gör ofta stora insatser, men skulle kunna göra bättre ifrån sig om de fick chans och tid att hjälpa de sjuka på ett tidigt stadium. Vi vet att det finns metoder att vårda bipolära, det gäller att via anhöriga, vänner och vårdpersonal hitta rätt till vården, och att vården räcker till.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

  • Birgit Hansson, ordförande i Riksförbundet Balans och ordförande NSPH:s arbetsgrupp för socialförsäkringsfrågor
  • Arvid Lagercrantz, vice ordförande Balans, tidigare vd Sveriges Radio

Fler artiklar om Sjukvård

Igår 10:29

”Vårdval gör vården för reumatiker ojämn”

Håkan Håkansson & Cecilia Carlens, Reumatikerförbundet resp Sv Reumatologisk Förening
Igår 09:56

Kostråd måste kunna få anpassas till individen

Jenny Levin mfl, leg. dietist primärvården Stockholm
21 mars

”Vårdens problem är brist på kvalitet, inte på resurser”

Jörgen Nordenström, emeritus professor i kirurgi
21 mars

L: Genuint upprörande när S ignorerar riskerna

Lotta Edholm & Anna Starbrink, oppositionsborgarråd (L) resp hälso- och sjukvårdslandstingsråd (L)

Senast publicerat

Igår 13:35

”Fi:s feminism är rent kvinnofientlig”

Linnea Hylén, ledamot i CUF:s internationella kommitté
Igår 11:06

Lokalt samarbete med högskolan höjer kvaliteten

Eva Nordmark
, ordförande TCO
Igår 10:56
Igår 10:29

”Vårdval gör vården för reumatiker ojämn”

Håkan Håkansson & Cecilia Carlens, Reumatikerförbundet resp Sv Reumatologisk Förening
Igår 09:56

Kostråd måste kunna få anpassas till individen

Jenny Levin mfl, leg. dietist primärvården Stockholm

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här