Malmömodellen bryter ungdomars utanförskap

Utanförskap. Tänk om det är så att en idrottsförening lättare kan få kontakt med ungdomar än myndigheter? Tänk om företagares erfarenheter kan användas också utanför det egna företaget? Tänk om det offentliga inser att det är i samverkan med näringslivet och ideella organisationer som mer kan åstadkommas?
Sylvia Morfiadakis & Dan Olofsson , FC Rosengård & Uppstart Malmö
Annons

Nya tankar föder nya lösningar. I Malmö har detta resulterat i ett nytt sätt att arbeta där samverkan mellan de olika aktörerna är nyckeln till framgång. Vi kallar det Malmömodellen.

Vi vet att för varje individ där vi kan bryta utanförskapet är detta en stor sak. 

Det är mot denna bakgrund vi vill dela med oss av erfarenheter som uppvisat goda resultat. En ideell stiftelse Uppstart Malmö och en ideell idrottsförening FC Rosengård är naven för ett brett samarbete mellan näringslivet, den ideella och den offentliga sektorn. 

Annons

Stiftelsen Uppstart Malmö startades för snart fem år sedan. I dag har Uppstart Malmö medverkat till att cirka 1 600 personer kommit i arbete. Merparten av dessa har tillkommit genom att mindre företag i samverkan med Uppstart Malmö valt att expandera och anställa fler. 

Uppstart Malmö driver följande projekt: 

  • Tillväxt Malmö: Vi agerar bollplank och rådgivare åt cirka 70 företag som vill växa och anställa fler. I cirka en tredjedel av företagen har vi också investerat. Det kan vara företag med fem till tjugofem anställda företrädesvis inom tjänstesektorn. Samarbetet med Malmö Stad löper väl och staden finansierar nu administrationskostnaderna medan de 15 företagarna står för investeringar i de berörda företagen. Ett delat ansvar således där finansieringstillskotten varit ungefär lika stora.

  • Uppsök Malmö: Denna verksamhets personal bedriver uppsökande verksamhet för att fånga upp arbetslösa ungdomar. Genom insatsen får ungdomarna tillgång till ett nätverk och kommer i arbete via Uppstarts Malmös olika kanaler ut till företagen.
     
  • Good Malmö: Idén här att ett företag anställer en långtidsarbetslös person under ett år till avtalsenlig lön utan anställningsstöd.
     
  • Bemanning Malmö: Bemanningsföretaget Manpower har en styrka i sina marknadskanaler till företag i behov av arbetskraft. Det ger ytterligare en kanal för våra ungdomar för att nå ut till företagen. 

FC Rosengård är en fotbollsförening som har Sveriges bästa damfotbollslag. Föreningen driver dessutom ungdomsverksamhet för 600 ungdomar.   

FC Rosengård är mycket mer än bara fotboll. Föreningen har sedan 2003 drivit arbetsmarknadsprojekt Boost by FC Rosengård, som för närvarande huvudsakligen finansieras av Europeiska Socialfonden.

Ett omfattande samarbete har byggts upp med såväl privata som offentliga aktörer i syfte att personer ska komma från utanförskap. Boost by FC Rosengård tar in cirka 600 arbetssökande unga vuxna per år och efter några månader har närmare 60 procent förändrat sin livssituation främst genom att de erhållit arbete eller genom att de kommit in på en utbildning som berättigar till studiemedel.  

Varje verksamhet i Malmömodellen fyller sin roll och de samarbetar på ett bra sätt. För närvarande är ett 40-tal personer anställda i verksamheterna. Härtill finns de ideellt engagerade. Ett nära och bra samarbete sker med Arbetsförmedlingen. De avgörande insatserna görs dock av de företag som växer och anställer fler och av de arbetssökande själva.

Summeras insatserna har närmare 4000 ungdomar/vuxna kommit ur sitt utanförskap.    

Sverige behöver ett flertal initiativ som adresserar de utmaningar vi har. Malmömodellens lärdomar är tillgängliga också för andra städer. Helsingborg och Landskrona har redan kommit ur startgroparna.

Vår erfarenhet är att samverkan åstadkommer mer. Mindre företag som växer skapar de nya jobben. 

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Fler artiklar om Arbete

21 mars

”Sverige måste utbilda för framtidens välfärd”

Heléne Fritzon, ordförande (S) förhandlingsdelegationen SKL
15 mars
13 mars

Replik: Bristyrken hjälps inte av protektionism

Anna König Jerlmyr , oppositionsborgarråd (M), Stockholms stad
9 mars

”Det måste bli lättare att rekrytera till bristyrken”

Emilia Bjuggren, arbetsmarknadsborgarråd (S), Stockholm
8 mars

Fler i arbete med nationell strategi för validering

Jonas Milton mfl, ordförande Valideringsdelegationen 2015–2019

Senast publicerat

24 mars

”Fi:s feminism är rent kvinnofientlig”

Linnea Hylén, ledamot i CUF:s internationella kommitté
24 mars

Lokalt samarbete med högskolan höjer kvaliteten

Eva Nordmark
, ordförande TCO
24 mars
24 mars

”Vårdval gör vården för reumatiker ojämn”

Håkan Håkansson & Cecilia Carlens, Reumatikerförbundet resp Sv Reumatologisk Förening

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här