M låter pengar från vården dölja SL:s budgethål

Kollektivtrafik. Kollektivtrafikens kostnader ökar mer än biljettintäkterna och hålen i SL:s ekonomi måste täckas med pengar från stockholmarnas sjukvård. Så ser kollektivtrafikens ekonomi ut efter mer än tio års moderatstyre av Stockholms läns landsting.
Talla Alkurdi , oppositionslandstingsråd (S) SLL
Annons

Nu stoltserar det moderata trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons med att SL för ovanlighetens skull har ett positivt ekonomiskt resultat. Det låter måhända bra, men blir mindre imponerande när sanningen är att SL:s ekonomi har stärkts genom att Moderaterna helt enkelt valt att låta vården betala misskötseln av SL.

I SL:s ekonomiska årsrapport för 2016 framgår att det så kallade landstingsbidraget till SL har ökat med 631 miljoner kronor, motsvarande en ökning med 8,2 procent jämfört med 2015. Det innebär att skattebetalarna gett SL mer än 8 procent mer pengar 2016 än året innan. Detta ska ställas mot att andelen resande bara har ökat med 2,8 procent under samma period. En marginell resandeökning som SL själva konstaterar främst beror på befolkningsökningen i regionen, väderförhållanden samt det faktum att 2016 var ett skottår (och därmed innehöll en resandedag extra).

Det är alltså tydligt att det inte är biljettintäkter, och således inte någon framgångsrik moderat trafikpolitik, som har resulterat i SL:s nyvunna budgetöverskott. Det handlar istället om att Moderaterna valt att ta pengar som borde ha gått till vården för att istället skyla över sitt eget misslyckande med att få fler att resa med SL och därmed bättre ordning på SL:s ekonomi.

Annons

Ingen har undgått att Stockholms läns landsting står för en omfattande vårdkris, med bland annat stängda vårdplatser och rekordlånga väntetider på akutmottagningarna. Att då ge mer skattepengar till trafiken, och mindre till vården, är inget annat än orimligt.

Efter tio års moderatstyre i Stockholms läns landsting har det blivit uppenbart att samhällsintresset har fått stå åt sidan till förmån för egenintresse och prestige. Moderaterna väljer konsekvent att värna vårdbolagens intressen före dina och mina behov som patienter.

Vi socialdemokrater ser på denna utveckling med stor oro. Att ta pengar från vården för att dölja problem i SL:s ekonomi är ingen långsiktig lösning varken för vården eller SL. Utmaningen som Moderaterna verkar ointresserade av att lösa är att leverera en stabil, pålitlig och välutbyggd kollektivtrafik som klarar av att bära sina egna kostnader.

Vi socialdemokrater har länge krävt att konsultanvändandet ska minska, men Moderaterna har vägrat och årsrapporten visar föga förvånande att konsultkostnaderna fortsatt är skyhöga. Vi har även krävt bättre trafikplanering istället för ostrategiska och splittrade investeringar i kollektivtrafiken. Resultatet av landstingsmoderaternas oförmåga att ta ett samlat grepp om regionens trafikinvesteringar ser vi nu.

Kapitalkostnaderna skjuter iväg till nya höjder och med bara en marginell räntejustering uppåt skulle SL-koncernens höga och ökande skuldnivå ge omfattade kostnadsökningar som tränger ut andra investeringar – i till exempel vården. Trots att inte en meter tunnelbana har byggts ut ännu så ser vi att Moderaternas bristande hantering av ekonomin kan äventyra framtida utbyggnader av det mest uppskattade trafikslaget vi har i Stockholm.

Det är dags att låta långsiktig planering och investeringar gå före prestige. Det är dags att våga prioritera, att minska konsultkostnader, investera i effektiva trafiklösningar så att SL:s ekonomi står på egna ben utan att ta pengar från vården.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

  • Talla Alkurdi, oppositionslandstingsråd (S), Stockholms läns landsting

Fler artiklar om Ekonomi

Igår 05:45

Ge allmänheten insyn i EU-budgeten

Max Andersson & Staffan Dahllöf, EU-parlamentariker (MP) / rapportförfattare
28 mars

”Skåne har inte råd med Länsstyrelsen”

Carina Wutzler & Henrik Thorsell , kso resp andre vice ordf (M), Vellinge
27 mars

Vill C skapa kaos med SD i hejarklacken?

Hedda Berkesand, språkrör Grön Ungdom i Stockholmsregionen
22 mars

”Vårdpersonal förlorar på sänkt brytpunkt”

Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet
21 mars

”Höga marginalskatter ger lägre skatteintäkter”

Johan Lidefelt, skatteexpert, Svenskt Näringsliv

Senast publicerat

Igår 16:31

Replik: Politiker ska inte styra över teaterscenerna!

Saga Axmalm , vice ordförande Liberala ungdomsförbundet Göteborg
Igår 15:40

Stoppa regeringens upphandlingslag - igen!

Carina Lindfelt & Birgitta Laurent, avdelningschef Arbetsmarknad / expert på upphandlings- och konkurrensfrågor, Svenskt Näringsliv
Igår 11:41

Låt funktionsnedsatta arbeta i omsorgen

Monica Lingegård, vd Samhall

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här