LSS avgörande för människors livskvalitet

LSS. En kvinna med neurologisk diagnos, MS, miste livet på en offentlig toalett. Det sker strax efter att hennes assistans dragits ned. När det som händer inte får hända måste ansvariga nu trycka på nödstopp och agera.
Lise Lidbäck , förbundsordförande Neuroförbundet
Annons

Ansvarig minister, Åsa Regnér, har i regeringens senaste regleringsbrev till Försäkringskassan gett direktivet att stoppa antalet assistanstimmar. Neuroförbundet kan inte se direktivet som något annat än ett krav på neddragning av assistans. Nu är det dags för ansvarig minister att tänka om, trycka på nödstopp och agera så Försäkringskassan agerar enligt lagstiftningen baserat på LSS intentioner. 

Under år 2015 hade Neuroförbundet 90 rättsärenden om LSS, huvuddelen om assistans. Vi möter medlemmar som är oroliga för sin och anhörigas framtid när assistans löpande prövas och därmed hotas att dras in. Viktigt att komma ihåg i sammanhanget är att personer med neurologisk diagnos eller skada har en kronisk diagnos och deras hälsa kommer inte att bli bättre. Snarare tvärtom sker det en försämring av hälsan med åren. Det i sin tur ökar behovet av assistans. 

Låt oss även vara tydliga. Neuroförbundet är starkt kritiska till de kriminella personer som utnyttjar systemet som är avsett för människor med stora behov i sin vardag. Kriminella handlingar ska också bestraffas hårt. Ett stort problem är dock att regeringen och Försäkringskassan spekulerar i att siffran på fusket är runt 10 procent av alla som har assistans. Detta kan inte på något sätt beläggas.

Annons

Försäkringskassans återkrav på felaktigt utbetald assistansersättning låg exempelvis endast på 0,16 procent enligt den senaste statistiken. Ansvarig minister kan inte agera på spekulationer utan måste förhålla sig till fakta. 

Därför vill Neuroförbundet, likt Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomars krav för över en månad sedan, att Åsa Regnér som ansvarig minister agerar för ett nödstopp av nu gällande indragna assistansbeslut. Inga fler indragningar så länge man inte har kartlagt konsekvenserna av den ändrade regeltillämpningen. 

Det duger inte att hänvisa till en utredning som ska vara klar om två år eller en översyn som tillsynsmyndigheten Inspektionen för socialförsäkringen har tre månader på sig att genomföra. Krisen är här och nu och familjers hela tillvaro slås sönder. Regeringen och Försäkringskassan kan inte fortsätta ducka. Det är hög tid att ta ansvar för situationen och trycka på nödstopp för indragning av assistans. 

Neuroförbundet vill även att utredningen om LSS får ändrade direktiv. Utredningen har fått i uppdrag att dels undersöka hur pengar från assistansersättningen ska kunna användas till att stärka andra LSS-insatser och dessutom ska utredningen föreslå ytterligare besparingar i personlig assistans, av vad man kallar statsfinansiella skäl.

Sparkraven på assistansen går som en röd tråd genom utredningsdirektivet och med tanke på hur snäva bedömningar som redan nu görs av behoven, ser vi med oro på att regeringen uppenbarligen anser att det går att spara ännu mer. 

Byt nu fokus i utredningen av LSS. Undersök i stället hur kvaliteten i personlig assistans kan bli högre, inte hur den kan bli billigare.

Neuroförbundet kräver att ansvarig minister, Åsa Regnér, nu agerar för:

  • Nödstopp nu för indragningen av assistans.
  • Återupprätta LSS intentioner. Täpp till hålen och stoppa glidningen i hur lagen tillämpas.
  • Assistansreformen kostar i enlighet med behoven. Sluta se assistansen som en belastning, den är avgörande för livskvaliteten för människor med omfattande funktionsnedsättning.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Debatt/ Omsorg

LSS-utredningen

Regeringen tillsatte i slutet av maj en särskild utredare, Désirée Pethrus (KD), som ska se över assistansersättningen och delar av lagen om stöd och service, LSS. Utredningen skapar debatt.
Klicka här för att delta i debatten

15 inlägg i denna debatt

Åsa Regnér, barn-, äldre och jämställdhetsminister (S)
Maria Persdotter, förbundsordförande RBU
Åsa Regnér, barn-, äldre- och jämställdhetsminister (S)
Bengt Westerberg, fd partiledare i L (då FP)
Maria Mattsson , politisk sekreterare (L) Järfälla
Alf Lundin mfl, juridiskt Ombud Assistanslotsen AB
Lise Lidbäck, förbundsordförande Neuroförbundet
Cecilia Ekholm , sakkunnig i frågor rörande personlig assistans, KFS
Maria Mattsson, ersättare i socialnämnden (L) Järfälla
Maria Lundqvist-Brömster & Ann Hellströmer, Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
Josefin Mikaelsson, distriktschef på Humana Assistans
Bengt Westerberg, socialminister 1991-1994

Dela den här debatten

Fler artiklar om Omsorg

Igår 09:49

Digitalisering av socialt arbete kräver kraftsamling

Stefan Larsson & Lupita Svensson, forskare Lunds universitet
21 mars

”Sverige måste utbilda för framtidens välfärd”

Heléne Fritzon, ordförande (S) förhandlingsdelegationen SKL
20 mars

Vi kan inte se på när unga tar sina liv

Carola Gunnarsson mfl, kommunstyrelsens ordförande (C) Sala kommun
8 mars

”Attityder gör att en våldsutsatt grupp missas”

Åsa Strahlemo, vice ordförande i DHR

Senast publicerat

Igår 13:35

”Fi:s feminism är rent kvinnofientlig”

Linnea Hylén, ledamot i CUF:s internationella kommitté
Igår 11:06

Lokalt samarbete med högskolan höjer kvaliteten

Eva Nordmark
, ordförande TCO
Igår 10:56
Igår 10:29

”Vårdval gör vården för reumatiker ojämn”

Håkan Håkansson & Cecilia Carlens, Reumatikerförbundet resp Sv Reumatologisk Förening
Igår 09:56

Kostråd måste kunna få anpassas till individen

Jenny Levin mfl, leg. dietist primärvården Stockholm

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här