Ledarskapet avgör äldreomsorgens kvalitet

Omsorg. Minimibemanning inom äldreomsorgen kan vara ett steg i rätt riktning. Men det finns även andra delar som är minst lika viktiga för att utveckla och säkerställa kvaliteten i äldrevården. Det visar Visions undersökning om hur chefstjänstemän inom äldreomsorgen ser på frågan.
Annika Strandhäll , ordförande fackförbundet Vision
Annons

Minimibemanning inom äldreomsorgen kan vara ett steg i rätt riktning mot en äldreomsorg av hög kvalitet. Men det finns även andra delar inom äldreomsorgen som är minst lika viktiga för att utveckla och säkerställa kvaliteten i äldreomsorgen. Det visar den snabbenkät Vision gjort för att undersöka hur ledande chefstjänstemän inom äldreomsorgen ser på frågan om minimibemanning inom äldreomsorgen.

I samband med att Socialutskottet den 23 februari i år tillkännagav till regeringen att ge Socialstyrelsen i uppdrag att utreda frågan om bemanning i särskilda boenden för andra grupper än demenssjuka, ställde vi ett antal frågor till landets chefstjänstemän inom äldreomsorgen, varav många är medlemmar i fackförbundet Vision.

Visions medlemmar som leder, utvecklar och administrerar välfärden bidrar till att varje dag förbättra kvaliteten i välfärdens verksamheter genom sin kompetens och sitt engagemang. Den senaste tidens debatt om missförhållande inom äldreomsorgen har haft det goda med sig att kvaliteten i äldreomsorgen åter har blivit en fråga som står högt upp på agendan. Det är viktigt att alla äldre och deras anhöriga kan känna trygghet med att vården och omsorgen fungerar och håller god kvalitet.

Annons

Resultatet av vår snabbenkät visar att ledande chefstjänstemän inom äldreomsorgen är positiva till nationella riktlinjer om minimibemanning, men frågan om bemanning är inte ensamt avgörande för äldreomsorgens kvalitet. Andra faktorer som ledarskap, kompetens, bemötande och attityd är viktiga delar. Av svaren framkommer att bemanning måste kopplas till individens behov.

Och det är just frågan om att kunna tillgodose de individuella behoven och utgå från en individuell bedömning som är den knepiga när det handlar om minimibemanning. Precis som Lotta Persson med flera från Föreningen Sveriges Socialchefer skriver på Dagens Samhälle den 19 mars, menar Vision att det finns en risk att en fastställd miniminivå blir en norm som gör att vården och omsorgen blir mer stelbent, istället för att vara flexibel utifrån den äldres ofta skiftande behov.

Vi tror dock att riktlinjer för bemanning inom äldreomsorgen, rätt utformade, kan vara ett steg i rätt riktning mot en äldreomsorg av hög kvalitet. Men det finns även andra områden som är avgörande för att utveckla och säkerställa kvaliteten i äldreomsorgen:

Ge cheferna rätt förutsättningar och se över organisationerna
Vision anser att ett gott ledarskap är en av de viktigaste förutsättningarna för en god verksamhet med hög kvalitet. I dag saknas många gånger förutsättningar, i form av tid, resurser, antal direkt underställda och mandat.

Utveckla arbetet med kvalitetssäkringssystemen
Det är kommunerna som måste se till att kvalitetssäkringen och signalsystemen fungerar lokalt oavsett om verksamheten bedrivs av kommunen själv eller av andra utförare. Det kan också vara dags för ett nationellt kvalitetssäkringssystem, exempelvis i form av en nationell certifiering.

Arbeta vidare med värdegrund
Värdegrundsarbetet för äldreomsorgen i socialtjänstlagen är bra, men värdegrunden behöver konkretiseras, och uppföljning göras möjlig i större utsträckning.

Se över anställningsvillkoren för att säkra rekryteringen
Enligt SKL:s egna uppgifter kommer cirka 100 000 nya medarbetare behövas inom socialtjänsten och äldreomsorg de kommande 8-10 åren. För att klara en god kvalitet behövs många nya kompetenta och motiverade arbetstagare. Arbetsgivarna måste erbjuda bra villkor. I dag ser vi problem, inte minst i form av deltidsanställningar.

Mycket glädjande visar vår snabbenkät att nästan nio av tio av landets ansvariga chefer för äldreomsorgen ger en bild av att Sverige till stora delar har en bra omsorg för de äldre. En förklaring är givetvis att det i verksamheterna finns många stolta medarbetare som varje dag medverkar till ett bra resultat. Men förutsättningarna att göra ett bra arbete och ge en god omsorg kan bli bättre, mycket bättre.

Fler artiklar om Omsorg

22 september

Varför fick inte Lagrådet granska LSS-ändringen?

Alf Lundin mfl, juridiskt Ombud Assistanslotsen AB
20 september

Bred satsning ska öka kunskapen om våld

Gun Heimer mfl, chef Nationellt centrum för kvinnofrid
19 september

KD: Vinglig färd med Löfven i förarsätet

Acko Ankarberg Johansson, partisekreterare (KD)
19 september

Så slipper asylsökande att tvångsflyttas

Johanna Jönsson, integrations- och migrationspolitisk talesperson Centerpartiet

Senast publicerat

Idag 10:55

Genomför hembesök för jämställdhetens skull!

Erik Andersson, riksdagsledamot (M) Stockholms län
Idag 10:26

Ojämlik vård upp till landstingen att åtgärda

Håkan Tenelius & Karin Liljeblad, Vårdföretagarna
Idag 05:45

Låt oss dra lärdom av Macchiarini-tragedin

Anna Nilsson Vindefjärd mfl, generalsekreterare Forska!Sverige
Idag 05:45

Politiker, ta ansvar för krisen i socialtjänsten!

Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här