Låt oss ta ett steg mot ett samhälle för alla

Funktionsnedsättning. I går onsdag presenterade EU-kommissionen ett förslag till en europeisk tillgänglighetslag som ska ge lika villkor i Europa. Steg för steg skapas juridiska förutsättningar för ett samhälle för alla. Nu återstår, som FN uttrycker det, mycket arbete för att vända alla lagliga rättigheter till en verklig revolution - där mångfalden är anammad och levd.
Stig Nyman , ordförande Handikappförbunden
Annons

Sedan den första internationella funktionshindersdagen firades den 3 december 1992, har personer med funktionsnedsättning vunnit erkännande för sina rättigheter världen över, och med dem, sin rättmätiga plats i samhället. Men vägen mot ett samhälle för alla är lång.

Handikappförbunden vill därför instämma i den uppmaning som FN gör på kontorets hemsida dagen till ära. Vi vill uppmana Sverige att samlas i dag, och erkänna de framgångar och den rikedom som personer med funktionsnedsättning bidrar till i våra familjer, i vårt samhälle, på arbetsplatser och i skolor.

Detta är verkligen en dag för alla människor som på olika sätt är en del av vår mänskliga mångfald.

Annons

Alla människor har olika funktionsvariationer, som dessutom växlar under livet. Cirka var femte person uppger själva att de har en funktionsnedsättning som påverkar det dagliga livet. Trots det planeras vårt samhälle utifrån en norm som utestänger stora delar av befolkningen.

I går onsdag presenterade EU-kommissionen äntligen ett förslag till en tillgänglighetslag. Förslaget kom efter skarp kritik från FN i september då kommissionen fick ett facit för vad som gäller.

Lagen ska utgå från den allmänna kommentar som FN har tagit fram för tillgänglighet som 160 stater runtom i världen, däribland Sverige har åtagit sig att implementera. Alla nya miljöer, produkter och tjänster för allmänheten ska vara utformade enligt Universal design – vilket innebär att de ska utformas utifrån människors olika funktionsvariationer.

FN slår fast att tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning som kollektiv är en rättighet och en ovillkorlig så kallad ”förhandsskyldighet” för staten. 

Det innebär att staterna ska se till att byggnader, transporter, information och kommunikation, inklusive IT och varor och tjänster som riktar sig till allmänheten ska vara tillgängliga. Staterna kan inte skylla på kostnader för att gradvis göra befintliga miljöer tillgängliga. 

Den nya europeiska tillgänglighetslagen utgår från att EU:s gemensamma marknad ska vara öppen för alla, och innehåller funktionella krav på varor och tjänster. 

Till dess att samhället har utformats för alla, finns en individuell rättighet till skälig anpassning som gäller hela samhället, utan undantag, annars är det enligt FN diskriminering. 

Handikappförbunden har under många år varit engagerade i arbetet för den europeiska tillgänglighetslagen, genom kampanjer, förslag och samarbete med European Disability Federation, EDF, med siktet inställt på tillgänglighet och universell utformning av varor och tjänster inom it, transport, hälsovård, utbildning, bostäder, räddningstjänst, turism, bank, försäkring, hushållsapparater, detaljhandel, rättsväsende, kultur, fritid och sport.

Handikappförbunden och EDF välkomnar tillgänglighetslagen, men saknar flera viktiga områden i lagförslaget som nu ska passera Europarlamentet innan beslut i ministerrådet. 

Handikappförbunden vill se att den svenska regeringen visar vägen. Vi vill se konkreta besked om förslag, i form av offentligt uttalad politisk vilja. 

Tillsätt en utredning för ett universellt utformat samhälle. Det handlar om tillväxt. Vi har levererat inspiration till utredningsdirektiv.
Se över styrningen till myndigheter som Boverket, Trafikverket, Konsumentverket och Upphandlingsmyndigheten med flera.
Säkerställ att tillgänglighet enligt FN implementeras tydligt inte bara i Socialfonden utan även i Regionalfonden som krav från EU slår fast.
Stärk forskning och utveckling med fokus på kunskap och innovation mot ett universellt utformat samhälle.
Skapa en oberoende övervakning av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning inom ramen för en oberoende MR-institution. 

Respekten för mänskliga rättigheter är viktigare än någonsin. Vi förväntar oss att regeringen driver på mot en starkare europeisk tillgänglighetslag i enlighet med de mänskliga rättigheter som regering och riksdag, samt 159 andra stater i världen ställt sig bakom.

I dag är en dag för alla. Dags att förverkliga ett samhälle för alla.

Fler artiklar om Omsorg

Igår 05:45

”Mäns våld drabbar kvinnor hela livet”

Clara Lindblom & Olga Persson , äldreborgarråd (V) / generalsekreterare Unizon
21 oktober

Ta nyanländas hörselskador på allvar

Jonathan Wahlström, ordförande Unga Hörselskadade
17 oktober

”Att försvara assistansen är inte populism”

Maria Mattsson, ersättare i socialnämnden (L) Järfälla
14 oktober

Barnperspektivet saknas helt i tiggeridebatten

Carina Erlandssson, ordförande socialnämnden (M) Danderyd
14 oktober

Skjutvapenvåldet ökar – värst i Malmö

Manne Gerell , doktorand i kriminologi vid Malmö högskola

Senast publicerat

Idag 15:44

Ge alla lärare en bra start i arbetslivet

Petter Ådahl, ordförande Lärarförbundet Student
Idag 14:41

Vad är rimlig kostnad för svårt sjuka?

Finn Bengtsson (M) & Barbro Westerholm (L), Riksdagsledamöter
Idag 11:02

”Köttskatt oförenligt med en levande landsbygd”

Sten Bergheden, riksdagsledamot (M) och lantbrukare
Idag 10:27

”Arbetsgivarna är nyckeln i arbetet mot ohälsan”

Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister (S)
Idag 10:17

Tillgänglighet hör hemma i nytt EU-direktiv

Örjan Brinkman mfl, ordförande Sveriges Konsumenter

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här