Låt Migrationsverket ge stöd i matchningen

Kompetensförsörjning. Gång på gång ser vi handplockade talanger utvisas ur landet på grund av minimala administrativa missar. Många blir arga på Migrationsverket, men myndigheten kan inte hållas ansvarig. Regeringen borde ge Migrationsverket i uppdrag att stärka företagens möjligheter till kompetensförsörjning.
Manne Didehvar , generalsekreterare Sveriges HR Förening
Annons

Nyligen blev det känt att iranska Nina, som forskade vid KTH och handplockades av företagaren Rutger Gyllenram, efter flera år i Sverige nu hotas av utvisning på grund av en minimal administrativ miss. 

Här har vi ett svenskt företag som på ett otroligt smart sätt lyckas identifiera, attrahera och rekrytera en talang med en unik spetskompetens. Återigen har Sverige dock lyckats med konststycket att sjabbla bort företagets och individens optimala kompetensmatchning. Genom rigid regelstyrning har ”kompetensförsörjningsmattan” helt dragits undan från företagets fötter. 

När vi på Sveriges HR Förening frågar våra medlemmar vad eller vilka deras största utmaningar är får vi svaret att det är just att hitta och rekrytera personer som har rätt kompetens. Vi har också hört Arbetsförmedlingens prognoschef för inte så länge sedan larma om att företagens svårigheter med kompetensmatchningen håller tillbaka tillväxten. Svenskt Näringslivs årliga rekryteringsenkät bekräftar samma bild. Allt pekar på att det blir allt svårare att säkerställa verksamhetens hållbara kompetensförsörjning.

Annons

Vi har alltså en utmaning som påverkar alla. Individer står utanför arbetsmarknaden samtidigt som företag söker med ljus och lykta efter medarbetare med den rätta kompetensen. Kompetensförsörjningen och matchningen är helt ur lag. Men frågan är större än så. Utmaningen påverkar Sverige och vårt rykte och långsiktigt kan detta få förödande konsekvenser. Vad händer med Sverige, vårt varumärke och vår innovationsförmåga, om supertalangerna söker sig till andra länder istället för till Sverige? Var kommer då Sverige att vara om 10-15 år?

Tyvärr är det här inte första gången jag ser hur myndighetens hantering av arbetstillståndsansökan går helt på tok. Varje gång det händer blir jag lika upprörd och närmast till hands att bli arg på är förstås Migrationsverket. Jag vill dock inte hålla Migrationsverket ansvarig för dessa helt horribla beslut som har stora negativa konsekvenser inte bara för individen utan även negativt påverkar företagens möjlighet att hitta och rekrytera rätt kompetens. 

Ilskan bör istället riktas mot regeringen. Någonting drastiskt måste göras när vi har en myndighet som får regelbeskrivningar av vår regering som går ut på att straffa i stället för att stötta företagen i rekryteringsprocessen.

Jag vill gärna se att regeringen ser över och ger Migrationsverket ett nytt uppdrag. Uppdraget måste stärka företagens möjligheter till kompetensförsörjning. Genom myndighetens experter måste företagen under hela processen då de söker arbetstillstånd åt sina medarbetare få rätt stöd och verktyg. Vid misstag ska hellre fria än fälla gälla och företagets eventuella misstag i den administrativa byråkratin får inte hindra. Allra helst inte för de företag som inser sitt misstag och är beredda att i efterhand rätta till misstagen. Sverige har inte råd att tappa supertalangerna! Låt oss göra om och göra rätt! 

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Fler artiklar om Arbete

21 mars

”Sverige måste utbilda för framtidens välfärd”

Heléne Fritzon, ordförande (S) förhandlingsdelegationen SKL
15 mars
13 mars

Replik: Bristyrken hjälps inte av protektionism

Anna König Jerlmyr , oppositionsborgarråd (M), Stockholms stad
9 mars

”Det måste bli lättare att rekrytera till bristyrken”

Emilia Bjuggren, arbetsmarknadsborgarråd (S), Stockholm
8 mars

Fler i arbete med nationell strategi för validering

Jonas Milton mfl, ordförande Valideringsdelegationen 2015–2019

Senast publicerat

24 mars

”Fi:s feminism är rent kvinnofientlig”

Linnea Hylén, ledamot i CUF:s internationella kommitté
24 mars

Lokalt samarbete med högskolan höjer kvaliteten

Eva Nordmark
, ordförande TCO
24 mars
24 mars

”Vårdval gör vården för reumatiker ojämn”

Håkan Håkansson & Cecilia Carlens, Reumatikerförbundet resp Sv Reumatologisk Förening

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här