Låt marknaden driva på digitaliseringen

Bredband. Tyvärr har det skapats en oro som gör att kommuner ställt sig tveksamma till att samverka med marknadens aktörer vid bredbandsutbyggnad. Vi uppmanar nu den nya digitaliseringsministern Peter Eriksson att dra större nytta av den investeringsvilja som finns på marknaden så att Sverige hamnar på rätt spår igen.
Caroline af Ugglas & Anna-Karin Hatt , vice vd Svenskt Näringsliv / vd Almega
Annons

Den pågående digitaliseringen känner inga gränser och innebär en omvälvande strukturomvandling inom de flesta samhällsområden. En grundförutsättning för att vi ska kunna dra full nytta av digitaliseringens kraft är att vi har en väl utbyggd och robust digital infrastruktur, som är tillgänglig för alla, i alla delar av landet.

Vår uppmaning till regeringen är att dra större nytta av den investeringsvilja som finns på marknaden och av kraften i att genom en effektiv konkurrens förbättra förutsättningarna för näringslivet i hela landet och samtidigt påskynda digitaliseringen av Sverige.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) valde i början av mars ensidigt att säga upp den överenskommelse om principer för hur kommuner bör agera i sina olika roller på bredbandsområdet. Överenskommelsen slöts 2010 mellan Post- och telestyrelsen (PTS), Konkurrensverket (KKV) och SKL och ligger helt i linje med regeringens bredbandspolitik. SKL:s agerande är bekymmersamt.

Annons

Det har skapat oro på en väl fungerande marknad och bidragit till att vissa kommuner nu ställt sig tveksamma till att samverka med marknadens aktörer. Vissa kommuner har gått så långt att de helt och hållet valt att stänga ute privata aktörer från att investera i bredbandsutbyggnaden, för att i stället främja den egna kommunala bredbandsverksamheten. Detta agerande har inte bara fördröjt och försvårat för kommuninvånare och företag att få tillgång till en efterlängtad fiberuppkoppling, utan också lett till ett begränsat utbud.

Får denna utveckling fortsätta kommer det effektivt bromsa takten i bredbandsutbyggnaden, minska investeringsviljan och i förlängningen hämma tillväxten och innovationskraften, och leda till att effektiviseringen av offentlig sektor avstannar samtidigt som det blir svårare att driva företag i alla delar av landet.

För att den digitala infrastrukturen ska kunna nå ut till alla hushåll och företag i Sverige krävs en väl fungerande samverkan mellan privata och offentliga aktörer, och en sund konkurrens som uppmuntrar och stimulerar fortsatt stora investeringar från marknadens aktörer. Den rådande svenska bredbandspolitiken - som bygger på att det i första hand ska vara marknadens aktörer som ska stå för utbyggnaden av bredband och tillhandahållandet av tjänster, och att det offentliga ska gå in först när marknaden inte fungerar - har tjänat och tjänar fortsatt Sverige väldigt väl.

Det bevisas inte minst genom de senaste årens höga utbyggnadstakt av både fast och mobilt bredband. I dagsläget investerar marknadens aktörer kraftfullt i att bygga ut den digitala infrastrukturen, med drygt tio miljarder varje år. Dessa aktörer vill inget hellre än att fortsätta bygga ut. Men för att de ska kunna göra det krävs att de spelregler och förutsättningar som staten ger är både goda och förutsägbara. Och det förutsätter att Sveriges kommuner aktivt bejakar och främjar en effektiv och fungerande konkurrens.

Peter Eriksson: som Sveriges allra första digitaliseringsminister ansvarar du för och bör ha som främsta prioritering att se till att få tillbaka Sverige på rätt spår i denna viktiga framtidsfråga. Dra nytta av marknadens aktörer, i stället för att begränsa dem.

Debatt/ Infrastruktur

Bredbandsutbyggnaden

Regeringens mål: 90 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020. Hur ska detta gå till? Diskussionerna är i full gång.
Klicka här för att delta i debatten

8 inlägg i denna debatt

Jonas Birgersson och Jon Karlung , vd Labs2 resp vd Bahnhof
Ellinor Bjennbacke & Kajsa Frisell, IT & Telekomföretagen inom Almega
Caroline af Ugglas & Anna-Karin Hatt, vice vd Svenskt Näringsliv / vd Almega
Gunilla Glasare, chef avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, SKL
Caroline af Ugglas & Anna-Karin Hatt, vice vd Svenskt Näringsliv / vd Almega

Dela den här debatten

Fler artiklar om Infrastruktur

Idag 05:30

Lär av Norge för ökad informationssäkerhet

Fia Ewald, informationssäkerhetsexpert
15 februari

Sverige snabbt utan mat vid en kris

Marianne Andersson, ordförande LRF Skåne
14 februari

Vågat av Peter Eriksson att ta åt sig äran för byggandet

Ewa Thalén Finné & Linda Jonsson, bostadspolitisk talesperson (M) resp ordförande Moderata Studenter
13 februari
9 februari

Tillsammans har vi fått igång byggandet i Sverige

Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister (MP)

Senast publicerat

Idag 06:15
Idag 05:30

Lär av Norge för ökad informationssäkerhet

Fia Ewald, informationssäkerhetsexpert
Idag 05:30

”Stärkt vuxenutbildning minskar utanförskap”

Niklas Wykman, riksdagsledamot (M), arbetsmarknadsutskottet
17 februari

Biogasen behövs om vi ska nå fossilfrihet

Karin Svensson Smith mfl, riksdagsledamot (MP)

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här