Låt hallänningarna rösta om storregionen

Regionreform. Reformen om storregioner är inget värd om den inte har medborgarnas stöd. Stora regioner som tvingas fram av staten vill vi inte ha. Om Halland i framtiden ska ingå i en storregion måste hallänningarna få rösta om saken, i sann demokratisk anda.
Mats Eriksson mfl , ordf regionstyrelsen (M), Region Halland
Annons

Det pågående arbetet med att göra Sverige till ett land av storregioner saknar nödvändig förankring hos dem det berör. Problemen är inbyggda i utredningens direktiv. 

För det första tas det för givet att storregioner gynnar vård, tillväxt och demokrati. Det är ifrågasatta ståndpunkter som behöver granskas och debatteras öppet. 

För det andra är planen att hela storregionreformen ska beredas och klubbas mellan två riksdagsval. En så genomgripande samhällsreform kräver att medborgarna får säga sitt annars riskerar vi att få storregioner utan demokratisk legitimitet.

Annons

Låt oss än en gång upprepa, vi är positiva till att Sverige regionaliseras så att styrning och ansvar blir lika i hela landet. En sådan utveckling pågår och förutsätter på inget vis storregioner. Vi har inte heller något emot att det bildas storregioner, så länge de växer fram underifrån.

Storregioner som tvingas fram av staten vill vi däremot inte ha. Frågan aktualiseras med jämna mellanrum, till följd av återkommande regionutredningar. 

En av de senaste i raden är Ansvarskommittén, som presenterade sitt slutbetänkande 2007. Den nu aktuella Indelningskommittén, tar vid där den slutade. 

Gemensamt för utredningarna är att de drivs med ett uppifrånperspektiv, där regeringens utsända förklarar att framtidens regioner måste vara stora. Det nya nu är att nyttan med färre och större regioner anses vara klarlagd, nu går utredningen direkt till kartbordet. 

I Region Halland försöker vi, i total politisk enighet, flytta tillbaka fokus från kartritandet till de samhällsutmaningar som behöver lösas. Stordrift och sammanslagningar är ingen universallösning när det gäller sjukvård, regional tillväxt och demokratiskt engagemang. 

Vi menar tvärtom att Sveriges geografi och demografi talar för att regioner med olika storlek och folkmängd har ett starkt existensberättigande även i framtiden.

Region Halland är Sveriges sjunde största region och är väl fungerande med en lång tradition av starkt samarbete både med omgivande län och mellan kommuner, näringsliv och civilsamhälle.

Precis som övriga Sverige står vår hälso- och sjukvård inför utmaningar, men resultatmässigt hör vi till landets bästa.  Vi är inget undantag som bekräftar en regel; ett antal medelstora regioner och landsting toppar listan över landets bästa sjukvård. 

Det är ett av många skäl till att vi har svårt att förstå de återkommande statliga utredningarnas vurm för storregioner. Nu i dagarna har Indelningskommittén redovisat förslaget att Skåne slås samman med Blekinge, Kronoberg med Jönköping, Kalmar och Östergötland samt Halland med Västra Götalandsregionen och Värmland. 

Det bemöttes omedelbart av regionstyrelsernas ordförande i Skåne, Halland och Kronoberg som gemensamt konstaterade att frågan inte finns på deras dagordningar, eftersom reformen saknar ett brett politiskt och folkligt stöd.

I stället för att i dialog med länen utreda hur Sveriges framtida regionkarta kan och bör utvecklas framöver har ännu en utredning försökt ställa politiker och tjänstemän på landstingsnivå inför fullbordat faktum: ”Nu är det hög tid att fundera på vilken storregion ni vill tillhöra, att stå utanför är inget alternativ.” Så har det låtit tidigare och så låter det nu. 

För den politiker på lokal och regional nivå som har en annan uppfattning återstår den otacksamma uppgiften att antingen försöka argumentera mot regeringens planer, eller att gilla läget och i strid med sin egen uppfattning försöka förankra reformidén hos berörda kommuner och medborgare. 

Det är ett bakvänt och odemokratiskt sätt att bedriva ett reformarbete – inte minst när det handlar om att bygga samhällsinstitutioner där tillit och delaktighet är grundpelare. 

Vi fortsätter på inslagen väg att verka för att Halland ska vara en egen region. Detta utifrån de halländska väljarnas uppdrag. Om Halland i framtiden ska ingå i en storregion måste hallänningarna få rösta om saken, i sann demokratisk anda.  

Debatt/ Demokrati

Större regioner

Regeringen vill minska antalet landsting och slå ihop Sverige i ett antal större och färre regioner.
Klicka här för att delta i debatten

28 inlägg i denna debatt

Hans-Bertil Sinclair, ledamot (M) Regionfullmäktige Region Skåne
Karin Wanngård & Anna König Jerlmyr, borgarråd Stockholms stad
Tomas Eriksson, gruppledare (MP) Stockholms läns landsting
Carl Johan Sonesson m fl , regionråd (M) Region Skåne
Börje Wennberg och Marie-Louise Forsberg-Fransson, landstings- resp regionstyrelsens ordförande (S) Uppsala & Örebro län
Per Tryding och Lisa Jedlid, Sydsvenska Handelskammaren
Jens Sjöström, oppositionslandstingsråd (S) i Stockholms läns landsting
Jenny Petersson, riksdagsledamot (M) Hallands län
Britta Flinkfeldt, kommunalråd (S) Arjeplog
Mats Eriksson mfl, ordf regionstyrelsen (M), Region Halland
Jan Edling , utredare, författare till rapporten Tillväxtens regionala logik
Åse Classon och Staffan Nilsson, ordf Hela Sverige ska leva
Robert Håkansson mfl, distriktsordförande (SD) Norrbotten
Leif V Erixell, författare och demokratidebattör
Dan Ankarholm, Norrbottens Sjukvårdsparti
Gunilla Zetterström-Bäcke & Anna-Lena Andersson, kso och vice kso Härjedalen
Karin Wanngård mfl, finansborgarråd (S) Stockholms stad
Erik Zetterlund & Johanna Palmér, Östsvenska Handelskammaren
Annie Lööf & Carola Gunnarsson, Centerpartiet
Maria Stenberg mfl, landstingsråd (S), Norrbotten
Carl Fredrik Graf, kommunstyrelsens ordförande (M) Halmstad
Hans Nilsson, kommunstyrelsens ordförande (HEL) Eda
Staffan Werme, fd kommunalråd Örebro (FP), numera bonde
Håkan Larsson, kommunfullmäktigeledamot (C) Krokom

Dela den här debatten

Fler artiklar om Demokrati

Idag 06:45
Igår 11:31

Bucht, dags att backa upp regionerna!

Ulf Nilsson m fl, Regionpolitiker
Igår 10:51

Sätt ner foten mot förtryckande män!

Anna Eling & Lotten Kluck, ordförande Liberalerna Hedemora resp. Liberalerna Dalarna
Igår 09:45

Slå inte samman län för planbyråkraters skull

Torbjörn Rosdahl, finanslandstingsråd (M)
Igår 06:36

Senast publicerat

Idag 06:45
Idag 05:45

Nyanlända viktig kraft i arbetslivet

Mikael Sjöberg , generaldirektör Arbetsförmedlingen
Idag 05:45

Lämna inte gode män i sticket!

Jenny Ögren, förbundsordförande

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här