Låt doktorn skriva
ut kultur på recept

Sjukvård. Kulturupplevelser kan verka hälsofrämjande och förbättra och komplettera den vanliga sjukvårdens rehabiliterande arbete. Det visar ett framgångsrikt försök i Region Skåne och Helsingborg som kan tjäna som förebild för fler, skriver företrädare för (M) och (MP).
Carl Johan Sonesson m fl , regionråd (M), Region Skåne
Annons

Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar, som kräver nya lösningar och nya samarbeten. Långtidssjukskrivningarna minskar glädjande nog men den upplevda psykiska ohälsan ökar vilket innebär fortsatta utmaningar inom detta område.

Femklövern i Region Skåne arbetar för att patientfokus ska genomsyra vården. Vi måste ha ett nytänk och det finns andra områden än just den traditionella hälso- och sjukvård som kan verka hälsofrämjande och vara ett viktigt komplement till vården. Ett sådant område är kultur och vi anser det finns starka samband mellan kultur och hälsa. Forskning tyder på att kulturupplevelser aktivt kan bidra till bättre hälsa och snabbare rehabilitering. I Region Skåne har vi på försök, i mindre skala, bedrivit ett arbete tillsammans med Helsingsborg med vad vi kallar Kultur på recept och nu är det dags för fas två.

Socialdepartementet och Kulturdepartementet ställde, under våren 2009, en gemensam fråga till Region Skåne om att driva ett pilotprojekt med Kultur på recept. Helsingborg blev platsen för detta pilotprojekt både för att staden har ett rikt kulturliv och för att vårdenheten Capio Citykliniken arbetar med ett multiprofessionellt resursteam för att effektivisera rehabiliteringen av långtidssjukskrivna.

Annons

24 personer deltog i pilotprojektet. Patientgruppen var långtidssjukskrivna patienter inom diagnosgrupperna lätta och medelsvåra depressioner, stress och ångest, långvarig smärta över tre månader, nacke, axel, rygg samt generaliserad smärta. Utvärderingen av det pilotprojekt, som genomfördes 2010, visade att modellen fungerade och att patienten blev hjälpt att flytta fokus från sjukdomen till det friska. Därmed kunde patienten komma vidare i sin rehabilitering.

Nyligen startades Kultur på recept 2.0 upp. Projektet skalas upp till att omfatta fler patienter och fler vårdcentraler, bland annat för att visa evidens på området. De individuella resultaten av denna satsning kommer att följas av en grupp nationellt erkända forskare för att fastställa vilka effekter som uppnås av denna typ av okonventionell behandling.

Det är den styrande Femklövern i Region Skåne som tillsammans med Helsingborg stad och Finsam, tagit initiativ till detta treåriga projekt, som ska erbjudas samtliga primärvårdsenheter i Helsingborg. Finsam är ett finansiellt samordningsförbund för att samordna insatser för individer som är aktuella hos två eller flera aktörer. Finsam är ett fyrpartssamarbete mellan Helsingborgs Stad, Region Skåne, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Det är ett delprojekt inom Rehabiliteringsgarantin och ska omfatta 200 patienter. Det finns en rehabiliteringskoordinator som erbjuder särskilda informations- och utbildningsillfällen i Kultur på recept. Även läkare och verksamhetschefer kommer att erbjudas ett informationstillfälle. Kulturförvaltningen, som har ansvar för receptets innehåll, tar emot första gruppen deltagare inom kort.

Rent praktiskt handlar det om att ge en professionell guidning som förstärker intrycken av till exempel kulturföremål såsom konst, det kan vara att sjunga allsång för dem som aldrig sjungit förr eller spela ukulele. Aktiviteterna görs i samspel med en grupp deltagare som successivt utvecklas till ett nytt socialt nätverk. Bra guider i kombination med spännande miljö är viktigt för att detta skall fungera.

Vilka effekter kan då Kultur på recept sägas ha? Genom att låta sjukskrivna delta i aktiviteter inom kulturområdet förväntas dessa att nå ökat välbefinnande. Genom att successivt bygga upp självförtroende i sociala sammanhang motverkas social isolering. Processen ska bidra till att fler sjukskrivna kommer ut på arbetsmarknaden – först liv, sedan arbetsliv. Den patientupplevda hälsan ökar enligt deltagarna som har svarat på ett antal frågor 3 månader efter avslutad behandling.

Regioner och landsting måste ta en stor del i ansvaret för att vända trenden om ökade ohälsotal och fortsätta att minska sjukskrivningarna. Med Skånemodellen Kultur på recept 2.0 hoppas vi att Region Skåne ska kunna bli en förebild för andra regioner och landsting.

  • Carl Johan Sonesson, ordförande (M) hälso- och sjukvårdsnämnden, Region Skåne
  • Yngve Petersson, ordförande (MP) kulturnämnden och vice ordförande vårdproduktionsberedningen, Region Skåne
  • Mats Sander, ordförande (M) kulturnämnden, Helsingborgs Stad
  • Christian Orsing, ordförande (M) FINSAM, Helsingborgs Stad

Fler artiklar om Sjukvård

Igår 06:30

Så kan landstingen effektivt förebygga stroke

Inger Ros mfl , ordförande Riksförbundet HjärtLung
2 oktober

Dags för ett verkligt vårdval för patienten

Susanne Nordling, oppositionslandstingsråd (MP) Stockholms läns landsting
2 oktober

Landstingspolitiker – gör som Stockholm!

Heidi Stensmyren, ordförande i Sveriges läkarförbund
1 oktober

Flyktingar måste kunna få traumavård i hela landet

Anette Carnemalm m fl, Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade, Malmö
29 september

Avskaffa möjligheten att stoppa sprututbyten

Niels Paarup-Petersen, regionpolitiker (C) Skåne

Senast publicerat

Igår 14:00

Dags för KD att lämna DÖ

Magnus Jacobsson, kommunpolitiker (KD)
Igår 12:30

Inför ett trygghetslyft mot mobbning

Lars Arrhenius, generalsekreterare Friends
Igår 11:53

Nu sätter vi fart på bostadsbyggandet

Nooshi Dadgostar, bostadspolitisk talesperson (V)
Igår 11:26

Utförsäkringarna ett av M:s stora misslyckanden

Annika Strandhäll (S), socialförsäkringsminister
Igår 06:30

Så kan landstingen effektivt förebygga stroke

Inger Ros mfl , ordförande Riksförbundet HjärtLung

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här