Las måste upprätthållas även efter hyvlingsdomen

Arbete. Las är som de flesta lagar en avvägning mellan olika intressen – i las fall samhällets, arbetsgivares och arbetstagares. Det sätt som las nu har börjat användas på för att hyvla arbetstid var inte något som lagstiftaren hade förutsett.
Sofie Rehnström , jurist LO
Annons

REPLIK "Fler blir av med jobbet om las ändras" skriver Svenskt Näringsliv i en replik. 

När det är frågan om arbetsbristsituationer är avsikten att de ske utifrån förutsebara och objektiva kriterier, som ålder eller anställningstid. Detta för att garantera rättssäkerheten och underlätta omställning på arbetsmarknaden. Arbetstagare som förlorat sitt jobb på grund av arbetsbrist har haft förhållandevis lätt att få ett nytt arbete.  

Det sätt som hyvling numera i allt högre omfattning används innebär att arbetsgivaren utan hänsyn till några objektiva kriterier kan omplacera anställda till det arbete de redan har men på en lägre anställningsgrad utan någon omställningstid.

Annons

Det LO vill är att det i arbetsbristsituationer ska krävas att omplaceringarna görs enligt turordningsreglerna. Vidare att de anställda ska få en omställningstid som är lika med deras uppsägningstid, innan den lägre anställningsgraden och därmed den lägre inkomsten träder i kraft. 

Det vore en rimlig intresseavvägning eftersom arbetsgivaren ensidigt bestämmer om arbetsbrist föreligger och hur arbetet ska organiseras (låt vara efter MBL-förhandlingar).

A-kassan och omställningsförsäkringarna är inte anpassade för de som blivit deltidsarbetslösa. Det finns redan idag en stor mängd deltidsanställda som vill arbeta mer. Om arbetet i allt högre omfattning börjar organiseras som deltidsarbete för att hålla nere arbetsgivarnas kostnader kommer en allt större del av de som har arbete inte att kunna försörja sig.

Förutsebarhet, rättssäkerhet och en rimlig omställningsperiod har de tillsvidareanställda haft på arbetsmarknaden i kollektivavtal och i las de senaste 70 åren. Det är svårt att förstå varför det skulle vara omöjligt att upprätthålla 2016.  

-----

Läs repliken på ovan: "LO förstärker arbetsmarknadens klyftor"

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Debatt/ Arbete

"Hyvlingsdomen”

Luckan som Arbetsdomstolen i och med "Hyvlingsdomen" öppnat upp i Lagen om anställningsskydd måste stängas, anser LO och S. Men Svenskt Näringsliv försvarar domen.
Klicka här för att delta i debatten

4 inlägg i denna debatt

Susanna Gideonsson mfl, förbundsordförande Handelsanställdas förbund
Patrik Karlsson & Niklas Beckman, Svenskt Näringsliv
Niklas Beckman & Patrik Karlsson, Svenskt Näringsliv

Dela den här debatten

Fler artiklar om Arbete

21 mars

”Sverige måste utbilda för framtidens välfärd”

Heléne Fritzon, ordförande (S) förhandlingsdelegationen SKL
15 mars
13 mars

Replik: Bristyrken hjälps inte av protektionism

Anna König Jerlmyr , oppositionsborgarråd (M), Stockholms stad
9 mars

”Det måste bli lättare att rekrytera till bristyrken”

Emilia Bjuggren, arbetsmarknadsborgarråd (S), Stockholm
8 mars

Fler i arbete med nationell strategi för validering

Jonas Milton mfl, ordförande Valideringsdelegationen 2015–2019

Senast publicerat

Idag 16:31

Replik: Politiker ska inte styra över teaterscenerna!

Saga Axmalm , vice ordförande Liberala ungdomsförbundet Göteborg
Idag 15:40

Stoppa regeringens upphandlingslag - igen!

Carina Lindfelt & Birgitta Laurent, avdelningschef Arbetsmarknad / expert på upphandlings- och konkurrensfrågor, Svenskt Näringsliv
Idag 11:41

Låt funktionsnedsatta arbeta i omsorgen

Monica Lingegård, vd Samhall
Idag 09:12

”Skärp kraven för miljövänliga hus”

Pernilla Winnhed mfl, vd Energiföretagen Sverige

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här