L: Skyll inte snökaos på genusröjning

Snöröjning. Snökaoset i Stockholm berodde inte på att gångbanor prioriterades framför bilvägar, det som i debatten har kallats för ”jämställd snöröjning”. Det var nämligen inget som blev plogat förrän alldeles för sent, trots att kommunen självklart måste klara att röja både gång-, cykel- och bilvägar.
Annons

Ett snöfall hade prognosticerats i Stockholm redan flera dagar innan den stora snösmockan i onsdags förra veckan. Ändå dröjde det alltför lång tid innan röjningen kom igång, vilket även trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) medgett.

När väl morgontrafikanterna gav sig ut för att ta sig till jobb och skola var problemen ett faktum. Bussar ställde sig på tvären i oplogade korsningar och fick överges. Bilar kanade av vägen. Trafiken lamslogs. För fotgängare och cyklister var situationen lika illa. 

Denna uppenbara plogningsmiss resulterade i att stora delar av kollektiv- och biltrafiken slogs ut under flera dagar, men även att gång- och cykelbanor var i princip obrukbara.

Annons

Snökaoset i Stockholm var med andra ord inte en fråga om att gångbanor prioriterades framför bilvägar, det som i debatten har kallats för ”jämställd snöröjning”. Tvärtom var det inget som blev plogat förrän alldeles för sent, trots att kommunen självklart måste klara att röja både gång-, cykel- och bilvägar.  

Visst har stockholmarna tålamod med att det kan ta lite tid att röja upp vid stora snöfall. Men inte så lång tid som nu. Fortfarande flera dagar efter att snön börjat smälta är det för dåligt röjt i stora delar av staden. Fortfarande måndag förmiddag finns gator och trottoarer som ännu inte sett av någon snöröjning.

Liberalerna ställer med anledning av detta några frågor. Varför har vi i Stockholm återkommande problem med snöröjning när det snöar mycket? Har vi för långa ledtider så att det tar för lång tid innan plogningen kommer igång? Har vi tillräckliga verktyg för att sätta in extrakapacitet när snöovädret blir kraftigt? Vi vill se att den politiska majoriteten nu tar dessa händelser till intäkt för att se över vår snöberedskap liksom vår krisberedskap. Hur kan vi se till att vi nästa gång står bättre rustade? 

Att snöröjningen fungerar är en fråga om samhällskritisk infrastruktur. Det är lätt att förstå konsekvenserna om ambulanser kör fast i modden eller att man inte kan ta sig till BB när värkarna satt igång. Men det är också en högst reell och viktig frihetsfråga för alla de stockholmare som faktiskt inte kan klättra över isvallar eller kan passera en glashal isbelagd gångbana. För personer med syn- eller rörelsenedsättningar kan bristande snöröjning göra tillvaron omöjlig. Äldre stockholmare kan bli sittande i lägenheten därför att färdtjänsten inte kommer fram. I dagar har personer som använder rullstol inte haft något annat val än att stanna hemma från jobb, utbildning, ärenden och fritidsaktiviteter. 

Får vi inte snöröjningen att fungera kan vinterhalvåret ett snörikt år bli en mardröm för den som inte är fullt frisk eller rörlig. Har vi däremot en organisation som snabbt kommer igång, och som kan skalas upp när det snöar mycket både kan och ska vi se till att såväl bilvägar, gångbanor som cykelbanor blir plogade. Viktigt är också att entreprenörerna, när det röjs, respekterar avtalen när det handlar om tillgänglighet för personer med rullstolar och barnvagnar, vid till exempel nedfasningar mot övergångsställen.

I det Stockholm som Liberalerna vill ha, ska det fungera att ta sig fram både för den rullstolsburne och för den med barnvagn såväl som för den som lätt springer ett maraton. Om snöröjningen fallerar blir Stockholm en stad där bara de fullt rörliga och starkaste kan ta sig dit de ska. Så kan vi inte ha det.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

  • Patrik Silverudd, gruppledare i Stockholms trafiknämnd (L)
  • Maria Johansson , vice ordförande i Kungsholmens stadsdelsnämnd (L), engagerad i funktionshinderperspektivet

Fler artiklar om Upphandling

Idag 15:40

Stoppa regeringens upphandlingslag - igen!

Carina Lindfelt & Birgitta Laurent, avdelningschef Arbetsmarknad / expert på upphandlings- och konkurrensfrågor, Svenskt Näringsliv
27 mars

Nu tar vi ledartröjan inom offentlig upphandling

Johnny Magnusson mfl, regionstyrelsens ordförande (M) Västra Götalandsregionen
22 februari

Dags att lägga ned de krisande landstingen?

Sven Román , barn- och ungdomspsykiater
27 januari

Luleå vill ha schysta villkor vid upphandling

Yvonne Stålnacke mfl, kommunalråd (S), Luleå
9 januari

Samhället tjänar på att geodata blir öppen data

Erik Lakomaa, disputerad forskare i ekonomi

Senast publicerat

Idag 16:31

Replik: Politiker ska inte styra över teaterscenerna!

Saga Axmalm , vice ordförande Liberala ungdomsförbundet Göteborg
Idag 15:40

Stoppa regeringens upphandlingslag - igen!

Carina Lindfelt & Birgitta Laurent, avdelningschef Arbetsmarknad / expert på upphandlings- och konkurrensfrågor, Svenskt Näringsliv
Idag 11:41

Låt funktionsnedsatta arbeta i omsorgen

Monica Lingegård, vd Samhall
Idag 09:12

”Skärp kraven för miljövänliga hus”

Pernilla Winnhed mfl, vd Energiföretagen Sverige

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här