L: Nej till förskoleplats för ovaccinerade?

Vaccinationer. Föräldrar i flera stadsdelar i Stockholms stad tackar nej till att vaccinera sina barn. Vi behöver nu ställa oss frågan vilka skyddsåtgärder samhället kan ta till för att förhindra en mässlingsepidemi. Liberalerna vill nu ta reda på om det går att ställa krav på att barnen ska vara vaccinerade för att få gå i förskolan.
Lotta Edholm & Anna Starbrink , oppositionsborgarråd (L) resp landstingsråd (L)
Annons

En mässlingsepidemi i Stockholm? Det känns kanske osannolikt för många. Men i veckan har vi haft ytterligare ett utbrott av mässlingen i Stockholmsområdet. Om vi inte ser till att fler föräldrar tackar ja till att vaccinera sina barn riskerar vi fler och allvarligare fall, inte minst bland barn som är för unga eller de som är för svaga för att vaccineras. Om allt för många tackar nej, kommer vi få hantera utbrott av smittsamma sjukdomar som vi länge sett som utraderade.

Bland de viktigare och enklare åtgärderna vi kan ta till för att skydda oss själva och varandra är att ta del av det beprövade vaccinationsprogrammet som erbjuds alla i Sverige. I det paketet ingår MPR-vaccinet, som ger skydd åt de tre smittsamma sjukdomarna mässlingen, påssjuka och röda hund, och som alla barn erbjuds från 18 månaders ålder.

Det är dags att fundera på om vi till exempel kan ställa krav på att föräldrarna följer vårdens anvisningar vid 18-månaders-vaccinationen för att få delta i förskola. Vi tar nu initiativ i Stockholms stad till att utreda om så är möjligt.  

Annons

Ska de vacciner vi tar ge ett skydd inte bara åt oss själva, utan också åt de som på grund av till exempel underliggande sjukdom inte kan ta det, måste uppemot 95 procent av befolkningen vara vaccinerad. Det är först då som skyddet mot sjukdomen är så stabilt i befolkningen att det uppstår vad sjukvården kallar ”flockimmunitet”.

Idag klarar vi inte det målet bland 18-månadersbarn i flera stadsdelar i Stockholms stad. En del föräldrar tackar nej till att vaccinera sina barn. Tankar om att vacciner kan kopplas ihop med till exempel autism lever kvar, trots att denna myt har bevisats osann bortom allt tvivel. Andra föräldrar är svåra att nå för hälsovårdens insatser. Det är viktigt att poängtera att detta inte enbart är ett problem i områden där föräldrar har mindre resurser. Södermalm i Stockholm hör till de stadsdelar i staden där täckningsgraden är lägst.

Ett mässlingsutbrott är ingen epidemi, men om alltför många tackar nej till vaccin behöver vi ställa oss frågor om hur pass väl rustade vi egentligen är och vilka skyddsåtgärder det offentliga kan ta till. Hur ska förskolorna agera vid misstänkta mässlingsutbrott? Kanske behöver smittspårning ske även på förskolor och skolor, och inte bara på närakuter och vårdcentraler som ofta sker idag?

Har vi en möjlighet att, ur ett skyddsperspektiv, säga att deltagande i vaccinationsprogrammet ska vara obligatoriskt för friska barn för att gå i förskola? Ska vi kunna skydda också den som inte själv kan vaccineras, måste de som är friska nog att göra det också tacka ja till vaccination.

Mässling är nämligen extremt smittsamt: man räknar med att runt 90 procent av de mottagliga insjuknar efter nära kontakt med en smittad. Obehandlad kan sjukdomen leda till dödlig hjärnhinneinflammation. Andra vanliga komplikationer är till exempel lunginflammationer, som också det kan kräva antibiotikabehandling.

Och det är här det riktigt obehagliga uppstår. I Stockholm, Sverige, liksom i resten av världen ser vi redan nu hur antibiotikabehandlingar tappar effekt. Bakteriestammarna som antibiotikan ska ta död på blir resistenta.

Vi kan inom kort befinna oss i ett läge där antibiotikan inte längre kan hjälpa vårt eller andras barn den dag något händer. Då är det allra dummaste vi kan göra att avstå vaccination mot de sjukdomar som vi faktiskt enkelt kan skydda oss emot.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

  • Lotta Edholm, oppositionsborgarråd och gruppledare (L) Stockholms stad
  • Anna Starbrink, hälso- och sjukvårdslandstingsråd (L), SLL
Debatt/ Sjukvård

Vaccin

Nya fall av mässling i Sverige har aktualiserat frågan om obligatorisk vaccinering, och att vissa människor känner oro för att låta vaccinera sina barn.
Klicka här för att delta i debatten

6 inlägg i denna debatt

Lena Nilsson Schönnesson & Lars Moberg, ordf. resp. vice ordf. Riksförbundet Noaks Ark
Lotta Edholm & Anna Starbrink, oppositionsborgarråd (L) resp landstingsråd (L)
Jessica Nihlén Fahlquist & Moa Kindström Dahlin, Fil dr resp. jur dr
Karin Wanngård & Dag Larsson, finansborgarråd (S) resp oppositionslandstingsråd (S)
Lotta Edholm & Anna Starbrink, oppositionsborgarråd (L) resp hälso- och sjukvårdslandstingsråd (L)

Dela den här debatten

Fler artiklar om Sjukvård

28 mars

”Vi står gärna bakom en utfallsbaserad vård”

Gunnar Akner mfl, nätverket mot olämplig styrning av hälso- och sjukvården
28 mars

”Socialstyrelsens riktlinjer försämrar för patienterna”

Rolf Holmqvist & Christer Sandahl, professorer Linköping resp Karolinska
24 mars

”Vårdval gör vården för reumatiker ojämn”

Hans Håkansson & Cecilia Carlens, Reumatikerförbundet resp Sv Reumatologisk Förening
24 mars

Kostråd måste kunna få anpassas till individen

Jenny Levin mfl, leg. dietist primärvården Stockholm

Senast publicerat

Idag 06:15
Idag 05:45

”Välfärdsdebatten måste handla om medborgarna”

Lena Dahlstedt & Klara Palmberg Broryd, Nacka kommun
Idag 05:45

”Utveckla de regionala järnvägarna”

Helena Leufstadius mfl, vd Svensk kollektivtrafik

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här