Krisläge kräver mer statlig styrning av skolan

Skola. Regeringens tvehågsna skolpolitik väcker frågor. Å ena sidan satsar man i dagens krisläge klokt på mera statlig styrning och finansiering av skolan. Å andra sidan kvarstår ambitionen att minska de riktade statsbidragen. Regeringen borde fortsätta med det förstnämnda.
Bo Jansson , ordförande Lärarnas Riksförbund
Annons

Regeringen gör helt rätt i att öka det statliga ansvarstagandet för skolan. Förslagen från regeringens utredare Ebba Östlin på åtgärder för att nyanlända lärares kompetens ska tas till vara i den svenska skolan är bra. Men utan starkt statligt engagemang kommer de inte kunna genomföras.

Det är bra att utredaren vidgar perspektiven när det gäller lärarförsörjning. Regering och huvudmän måste aktivt arbeta utifrån begreppen nyrekrytering, behållningsrekrytering och återrekrytering.

Ska det utredaren föreslår bli verklighet krävs det dock att staten går in kraftfullt och uthålligt. Särskilt applåderar jag att utredaren lyfter förslaget om lärarassistenter som Lärarnas Riksförbund fört fram. Låt huvudmännen söka riktade statliga medel för att kunna anställa lärarassistenter till skolorna. Det skulle ge lärarna mer tid för varje elev – och ökade möjligheter till bättre förberedelser.

Annons

Här blir det dock väldigt tydligt hur maktlös regeringen och staten är när det gäller skolan och hur mycket som är upp till respektive huvudman att lösa. Det vill säga om man inte tar steg framåt.

På grund av det svåra läget i skolan agerar regeringen egentligen mot sina egna intentioner och politik på ett märkligt vis. Samtidigt som regeringen tidigare sagt att den ska minska detaljstyrningen av kommunerna och därmed minska de riktade statsbidragen, så ökar man de riktade statsbidragen kraftigt! Det gör man därför att verkligheten kräver det.

Akuta problem kräver långsiktiga och gemensamma lösningar. Vi behöver se mer statlig styrning av skolan. Vi behöver det tydliga ansvarstagande som OECD kom fram till i sin analys saknades för svensk skola. Det är hög tid att huvudansvaret för finansiering och reglering av skolan övergår till staten.

Det är bra att regeringen har ökat resurserna till kommuner och landsting. Enligt prognosen från i höstas, skulle de riktade statsbidragen öka från 60 till 90 miljarder 2018. Nu tror regeringen att de riktade statsbidragen kommer öka till 105 miljarder. Det betyder att de riktade bidragen blir betydligt större än de generella.  

Tyvärr finns det en växande kritik mot de riktade statsbidragen. Det är synd att kommunerna vill göra som de finner bäst med resurser som de får från staten. Pengar i påse gillas mer än riktade bidrag som ska gå till sådant som statsmakterna funnit inte fungerar.

Så länge som huvudmännen inte klarar av att ta sitt ansvar fullt ut med att styra skolan måste staten gå in. Men målet måste vara en verklig rättvis och likvärdig finansiering och styrning direkt till skolorna, till de professionella, till rektorer och lärare.

Akuta problem kräver långsiktiga lösningar. 

Fler artiklar om Skola

Idag 05:30

”Varenda unge ska klara gymnasiet”

Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister (S)
21 februari

Lärarstudenter måste få mer övning i att sätta betyg

Matilda Gustafsson, Ordförande, Lärarförbundet Student
20 februari

”Teoretiska program inte förlegade, S”

Lotta Edholm, oppositionsborgarråd (L) Stockholms stad
17 februari

Otydligt uppdrag ger stora skillnader i förskolan

Helén Ängmo & IngBeth Larsson, Skolinspektionen

Senast publicerat

Igår 15:58
Igår 13:19

”Öka godstrafiken på järnvägen med längre tåg”

Pia Lagerlöf, generalsekreterare Swedtrain
Igår 13:11

”Privatisera delar av Arbetsförmedlingen”

Mads Lundgaard, arbetsförmedlare
Igår 06:00

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här