Kraftig ökning av astma hos barn kräver bättre skolmiljö

Skola. Rapporten Allergi i skola och förskola från Socialstyrelsen visar på stora brister i skolmiljön. Det drabbar i första hand barn med någon form av överkänslighet och leder till att de presterar sämre. Nu måste regeringen ge kommunerna möjlighet att rusta upp i skolorna – det är dags att införa en klassrumspeng.
Maritha Sedvallson , förbundsordförande Astma och Allergiförbundet
Annons

I en skolklass finns det i dag i genomsnitt tre barn med astma, fyra med allergisnuva och två med födoämnesallergi. Skolbarn spenderar uppskattningsvis 1 000 timmar per år, det vill säga 27 veckor inomhus i skolan. Fukt, mögel och dålig städning är vanligt i många skolor. Nya siffror i Karolinska Institutets Miljöhälsorapport från i maj 2013 visar att läkardiagnostiserad astma hos barn har ökat med 50 procent mellan 2003 och 2011.

Forskning visar även att fuktskador kan orsaka astma och luftvägsbesvär och sätta igång symtom hos den som har någon form av allergi. Om kommunera inte rustar upp skolorna är det sannolikt att många fler barn, helt i onödan, kommer att drabbas av astma och allergi. 

Fyra av tio skolor har fuktskador och lika många en konstruktion som gör att det finns en ökad risk för fuktskador enligt en undersökning från Boverket och Energimyndigheten. Dålig inomhusmiljö kan leda till att barnen presterar sämre, mår sämre och får mer sjukfrånvaro. Även skolpersonal drabbas, skolan är Sveriges största arbetsplats med 235 000 anställda. Ungefär 30 procent av skolans personal uppger att de har problem med damm, smuts och instängd dålig luft. Arbetsmiljölagen omfattar sedan 1990 även skolbarn. Det innebär att de betraktas som arbetstagare med samma rättigheter till en god arbetsmiljö som vuxna.

Annons

Enligt vår erfarenhet väntar fastighetsägare i det längsta med att genomföra underhåll i skolorna – tills läget blir akut, elever och personal blir sjuka och media rapporterar. Ett exempel är Lunds kommun i Skåne. Nyligen tvingades kommunen att riva sex skolor efter att en nyanställd rektor slagit larm om konstig lukt och fukt och mögelskador konstaterats i flera skolor. Den sammanlagda kostnaden för tillfälliga lokaler, renovering av mögelskador och nybyggnation är ett par hundra miljoner kronor. Vi menar att en klassrumspeng, det vill säga pengar som kommunen kan söka hos staten och som är vikta åt att renovera och bygga nytt, skulle ge kommunerna möjlighet att kontinuerligt kontrollera och underhålla miljön i skolan. Det kommer att leda till lägre kostnader – och friskare barn.

Allt för många barn drabbas av utanförskap på grund av en kronisk sjukdom som förvärras av en dålig skolmiljö. Det påverkar hela familjens liv – barn, syskon och föräldrar. Det vill Astma- och Allergiförbundet ändra på genom att vi nu inleder ett Barnallergiår som särskilt kommer att uppmärksamma barns allergier och konsekvenserna av en dålig skolmiljö. 

Vi kan också bidra genom att uppmana alla kommuner att genomföra en allergirond, en checklista för att hitta fel och brister i inomhusmiljön i skolan. Vår målsättning är att ansvariga politiker i kommunerna ska besluta att alla skolor ska genomföra allergironden i samband med att skolan gör skyddsrond.

Men det räcker inte med kommunernas goda vilja. Insikten om detta börjar nu växa inom riksdagspartierna. Under Almedalsveckan i somras rönte ett förslag från Miljöpartiet om ett statligt stöd för en upprustning av skolorna stor uppmärksamhet. För att alla elever ska få samma förutsättningar i skolan krävs krafttag. Nu väntar vi på att regeringen tar ett initiativ och inför en klassrumspeng för att rusta upp skolorna. Det kommer att leda till både friskare barn och bättre studieresultat. Och att regeringen uppnår det egna miljömålet - God bebyggd miljö - att byggnader och deras egenskaper inte ska påverka hälsan negativt år 2020.

Fler artiklar om Skola

Idag 11:43
10 januari

Elever med hörselskada får föra sin egen kamp

Jonathan Wahlström, ordf Unga Hörselskadade
2 januari

Så får studieovana chans att bli toppforskare

Maria Arneng & Johan Ödmark, stiftelsen Läxhjälpen resp Kista Science City
30 december 2016

Var är biblioteken?

Sara Roberts & Stina Hamberg, DIK
28 december 2016

Förslaget om IB-betygen försvagar Sverige

Camilla Waltersson Grönvall m.fl, Alliansens utbildningspolitiska talespersoner

Senast publicerat

Idag 13:00

”Etnisk registrering leder bara till fördomar”

Aras Amin, fritidspolitiker (M) Spånga-Tensta
Idag 11:46

”Kontraproduktivt att inte visa verkligheten”

Staffan Danielsson, riksdagsledamot (C)
Idag 11:43
Idag 05:45

Ny kurs ska öka kunskapen om extremism

Anna Carlstedt m.fl, nationell samordnare mot våldsbejakande extremism
Idag 05:45

Ny vårdform effektiv för unga på institution

Kent Ehliasson & Olivia Wigzell, generaldirektör, Statens institutionsstyrelse & generaldirektör, Socialstyrelsen

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här