Kostnadskontroll och utveckling går hand i hand

LSS. Det är vår skyldighet som regering att se till att varje krona som betalas in i välfärden hamnar rätt. Därför måste vi utreda varför kostnaderna för assistansersättningen och LSS dubblerats. Det är en förutsättning och ingen motpol till förbättrad kvalitet.
Åsa Regnér , barn-, äldre- och jämställdhetsminister (S)
Annons

Replik. Maria Persdotter från RBU skriver i en replik till mig att regeringens utredning av LSS och assistansersättning har fel fokus. Budskapet är att utredningen borde släppa den del av utredningen som handlar om kostnader och istället fokusera på att göra LSS och assistansersättningen bättre. Det är inte första gången jag ser den motsättningen målas upp, mellan å ena sidan kostnadskontroll och å andra sidan kvalitet. Men de är inga motpooler.

En god kostnadskontroll är en förutsättning för att kunna utveckla insatserna inom LSS och assistansersättningen och se till att fler får rätt stöd. Syftet med utredningen är tydligt formulerat: ”att skapa en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling av insatsen personlig assistans och att få till stånd mer ändamålsenliga insatser i LSS samt att lagstiftningen ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet”. Vi måste alltid veta att varje krona som vi som medborgare betalar in i välfärden också hamnar rätt. Legitimiteten i den svenska modellen vilar i det förtroendet mellan stat och medborgare.

Som regering är det vårt uppdrag att se till att det fungerar. När vi ser att kostnaderna för assistansersättningen på 10 år dubblerats, utan att antalet nya brukare ökat i alls samma utsträckning, då måste vi agera. När statliga utredningar och rapporter påtalar att det finns starka vinstincitament som riskerar att dra upp kostnaderna och att det dubbla huvudmannaskapet skapar otydlighet, då måste vi agera. När vi får signaler från medborgare som upplever att de inte får det stöd de behöver, att det blivit tuffare än det var förut att till exempel få ledsagning, då måste vi agera. Det gör vi nu.

Annons

Utredningen ska titta på kostnader, men det ska också stärka barnperspektivet och jämställdheten. Den ska främja jämlikhet och delaktighet. Den ska se till att träffsäkerheten ökar. Jag ser fram mot att följa arbetet och få förslag på hur assistansutvecklingen och LSS kan moderniseras på ett långsiktigt hållbart sätt.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

  • Åsa Regnér, barn-, äldre- och jämställdhetsminister (S)
Debatt/ Omsorg

LSS-utredningen

Regeringen tillsatte i slutet av maj en särskild utredare, Désirée Pethrus (KD), som ska se över assistansersättningen och delar av lagen om stöd och service, LSS. Utredningen skapar debatt.
Klicka här för att delta i debatten

15 inlägg i denna debatt

Åsa Regnér, barn-, äldre och jämställdhetsminister (S)
Maria Persdotter, förbundsordförande RBU
Åsa Regnér, barn-, äldre- och jämställdhetsminister (S)
Bengt Westerberg, fd partiledare i L (då FP)
Maria Mattsson , politisk sekreterare (L) Järfälla
Alf Lundin mfl, juridiskt Ombud Assistanslotsen AB
Lise Lidbäck, förbundsordförande Neuroförbundet
Cecilia Ekholm , sakkunnig i frågor rörande personlig assistans, KFS
Maria Mattsson, ersättare i socialnämnden (L) Järfälla
Maria Lundqvist-Brömster & Ann Hellströmer, Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
Josefin Mikaelsson, distriktschef på Humana Assistans
Bengt Westerberg, socialminister 1991-1994

Dela den här debatten

Fler artiklar om Omsorg

Igår 09:49

Digitalisering av socialt arbete kräver kraftsamling

Stefan Larsson & Lupita Svensson, forskare Lunds universitet
21 mars

”Sverige måste utbilda för framtidens välfärd”

Heléne Fritzon, ordförande (S) förhandlingsdelegationen SKL
20 mars

Vi kan inte se på när unga tar sina liv

Carola Gunnarsson mfl, kommunstyrelsens ordförande (C) Sala kommun
8 mars

”Attityder gör att en våldsutsatt grupp missas”

Åsa Strahlemo, vice ordförande i DHR

Senast publicerat

Igår 13:35

”Fi:s feminism är rent kvinnofientlig”

Linnea Hylén, ledamot i CUF:s internationella kommitté
Igår 11:06

Lokalt samarbete med högskolan höjer kvaliteten

Eva Nordmark
, ordförande TCO
Igår 10:56
Igår 10:29

”Vårdval gör vården för reumatiker ojämn”

Håkan Håkansson & Cecilia Carlens, Reumatikerförbundet resp Sv Reumatologisk Förening
Igår 09:56

Kostråd måste kunna få anpassas till individen

Jenny Levin mfl, leg. dietist primärvården Stockholm

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här