”Kommuner med vindkraft riskerar skattesmäll”

Elproduktion. Under flera år har egenproducerad vindkraft haft extra subventioner i form av obegränsad skattefrihet. Undantaget för vindkraften är olagligt, eftersom det strider mot EU:s statsstödsregler, visar en rättsutredning. En anmälan till EU kan leda till att kommuner som äger dagens skattebefriade anläggningar beskattas retroaktivt.
Ulrika Jardfelt mfl , Svensk Fjärrvärme
Annons

Lagen om skatt på energi ger all småskalig elproduktion rätt till skattebefrielse. För vindkraft saknas dock den begränsning som gäller för annan egenproduktion. Det betyder att skattebefrielsen inte stannar vid småskalig produktion. Tvärtom, under senare år har både kommuner och stora bostadsbolag investerat stort i egen vindkraft och därmed undgått skatt som motsvarar stora belopp. Undantaget för vindkraften undergräver det konkurrens- och teknikneutrala elcertifikatssystemet, som vi har gemensamt med Norge. Därför har norska aktörer reagerat på att Sverige ger denna extra subvention.

Regeringen föreslog nyligen att dagens obegränsade skattefrihet för el som producerats i egna vindkraftverk ska samordnas med regler som gäller för annan förnybar elproduktion. Går förslaget igenom betyder det att skattefriheten begränsas till mindre anläggningar, oavsett om det är från sol-, vind-, våg- eller vatten eller producerat på annat sätt. Förändringen beräknas öka skatteintäkterna med 94 miljoner kronor per år.

Den obegränsade skattebefrielsen för egenproducerad vindkraft har lett till att stora bostadsbolag, företag och kommuner satsat stort på egen vindkraft. Med en subvention på 36 öre (energiskatt plus moms) per kilowattimme blir elen så billig att det plötsligt blir lönsamt att värma med el. Det har lett till att "egenproducenterna" kopplar bort sig från fjärrvärmen, därför är det förstås en fråga som engagerar Svensk Fjärrvärme. Vi har alltså ingenting emot vindkraft, men tycker att det ska vara konkurrens på schyssta villkor. 

Annons

En rättsutredning som Svensk Fjärrvärme och Energi Norge låtit göra visar att den obegränsade skattefriheten för egenproducerad vindkraft strider mot EU:s statsstödsregler. Den ger de aktuella vindkraftproducenterna en betydande ekonomisk fördel och gynnar vissa leverantörer i vindkraftssektorn framför andra. Utredningen visar att regelverket inte omfattas av villkoren för undantag, bland annat för att det har en så stor ekonomisk omfattning. Det innebär att svenska staten kan anmälas för brott mot statsstödsreglerna.

Regering och riksdag måste alltså agera. Vi är dock oroliga för att inte alla har uppfattat signalen. Trots att regeringen nu lagt ett förslag, och trots att det obegränsade undantaget strider mot EU:s statsstödsregler, aviserar nämligen fortfarande vissa kommuner att de tänker satsa på egen vindkraft för att det är skattemässigt förmånligt. Riskerna är stora. Om ärendet anmäls till EU-kommissionen och avgörs till Sveriges nackdel kan de nämligen komma att beskattas retroaktivt, vilket kan bli en ovälkommen skattesmäll. 

Svensk Fjärrvärme vill lyfta frågan till de kommuner som planerar att satsa på egenproducerad vindkraft för att använda sig av skattebefrielsen. Den minsta risk de tar är att investeringsbeslutet grundar sig på kalkyler som inte håller, den betydligt större inträffar om svenska staten blir anmäld till EU och förlorar. Vi menar inte att kommuner och andra aktörer ska låta bli att investera i vindkraft, bara att det inte ska ske på skakiga grunder. 

Vi hoppas nu att riksdagen ska besluta enligt regeringens förslag, så att inte EU-kommissionen behöver agera. Det är inte acceptabelt att den svenska lagstiftningen fortsätter att bryta mot EU:s regler, motverkar teknik- och konkurrensneutralitet i elcertifikatssystemet och snedvrider konkurrensen på marknaden. Det är hög tid att ändra på det!

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Debatt/

Rätt prioriteringar?

Regeringens vårbudget kritiseras för att innehålla fel och för lite satsningar på exempelvis äldrevård och lärarutbildningen. Budgeten kritiseras även för att öka klassklyftorna.
Klicka här för att delta i debatten

10 inlägg i denna debatt

Eva Andersson mfl, förvaltningschef Hässleholm
Cecilia Widegren mfl, socialpolitisk talesperson (M)
Paul Lindqvist & Gustav Hemming, landstingsråd Stockholm

Dela den här debatten

Senast publicerat

21 april
21 april

”Nolltolerans mot prestigebyggen inför OS”

Karin Ernlund & Per Lodenius, gruppledare (C) Stockholms stad resp idrottspolitisk talesperson (C)
21 april

M: Fokusera på kvalitet istället för lottning

Camilla Waltersson Grönvall, utbildningspolitisk talesperson (m)
21 april

Vänsterns slagord om vården stämmer inte

Håkan Tenelius, näringspolitisk chef, Vårdföretagarna

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här