Kommuner fördyrar bredbandsutbyggnaden

Bredband. Ska Sverige klara de högt ställda bredbandsmålen krävs att många aktörer investerar, samverkar och konkurrerar. Svenska kommuners agerande är i sammanhanget helt avgörande, skriver IT&Telekomföretagens Anne-Marie Fransson.
Anne-Marie Fransson
 , förbundsdirektör IT&Telekomföretagen
Annons

Kostnaden för att bygga bredband till alla Sveriges hushåll beräknas uppgå till över 50 miljarder kronor. Därför är det centralt att de investeringar som görs räcker så långt som möjligt.

Sveriges kommuners agerande är helt avgörande här: för att genomföra utbyggnaden i alla delar av landet krävs kommunala bredbandsstrategier som främjar effektiv konkurrens. Vi ser nu en oroande utveckling, där kommuners agerande sätter käppar i hjulen för bredbandsutbyggnaden, genom att både hämma utbyggnaden och sätta konkurrensen ur spel. 

Våra medlemsföretag vittnar om fall efter fall där konstruktiva samarbeten avböjs, handläggningsprocesser förhalas, markavtal förvägras och externa investeringar i kommunen avböjs. Som branschorganisation ser vi oss förpliktigade att agera.

Annons

Att kommuner agerar i strid med både konkurrenslagen och Konkurrensverkets, PTS och Sveriges Kommuner och Landstings gemensamma principer för kommunala insatser på bredbandsområdet kan få allvarliga konsekvenser – både för våra företag och för Sverige och dess invånare i stort. Osund konkurrens riskerar att drabba kommunens medborgare genom mer begränsad utbyggnad, mindre valfrihet och högre priser på bredband. 

I många kommuner fungerar samarbetet mellan privata aktörer och kommun mycket bra. Utmärkande för dessa är att de främjar effektiv konkurrens och har kommunala bredbandsstrategier. Där finns vilja och handlingskraft hos både politiker och tjänstemän, de ger markavtal med skäliga villkor, har resurser att handlägga exempelvis grävtillstånd inom rimliga handläggningstider, är välvilligt inställda till alternativa och mer kostnadseffektiva förläggningsmetoder och främjar konkurrens i och mellan olika bredbandsinfrastrukturer. Dessvärre är detta inte en heltäckande beskrivning av kommunerna.

Vi anser att vissa kommuners agerande, och att det i dessa inte råder sund konkurrens, går emot kommunernas uppdrag och är opåkallat: i dag saknas varken kapital eller vilja att bygga infrastrukturen från marknadsaktörernas håll.

Regeringen är också tydlig med att den digitala infrastrukturen i första hand ska byggas av marknadens aktörer. Det offentligas roll ska vara att bygga där marknaden saknar kommersiella förutsättningar, att stimulera marknadens investeringar, samt att få dessa att räcka så långt som möjligt.

IT&Telekomföretagen ser med oro på beskrivet agerande. Vi har därför anmält Hässleholms kommun till Konkurrensverket för att de, genom att vägra markavtal och grävtillstånd för nedläggning av fiber i kommunen i syfte att skydda sin egen fibersatsning, utestänger konkurrens från andra aktörer. Vi vill få detta agerande prövat då det har principiell betydelse och riskerar att sprida sig till andra kommuner.

Vi har också föreslagit att relevant myndighet, såsom Post- och Telestyrelsen, ges i uppdrag att säkerställa tillämpningen av konkurrensneutrala villkor mellan kommunalt ägda stadsnät och privata aktörer. Uppdraget inleds lämpligen med att kartlägga situationen i Sveriges samtliga kommuner.

Uppskattningsvis har sammanlagt cirka 17 000 hushåll i år aktivt tackat ja till att få fiber från privata aktörer men saknar fortfarande leverans, till följd av att kommuner har nekat markavtal eller inte har kunnat handlägga grävtillstånd. Efterfrågan och betalningsviljan hos medborgarna finns, våra företag är villiga att investera, men kommuner sätter käppar i hjulen. På detta tjänar ingen – varken kommunerna eller dess invånare. 

Fler artiklar om Infrastruktur

23 september

S: Moderaternas egoism stoppar hyresrätterna

Roger Mogert, stadsbyggnads- och kulturborgarråd (S) Stockholms stad
22 september

Staka ut målen för ökad cykling!

Klas Elm & Lars Strömgren, Svensk Cykling
22 september

Ge kommunerna bidragen för elbilar!

Tobias Henmark , sverigechef Fortum Charge & Drive
21 september

Fem punkter som saknas i regeringens bostadspaket

Chris Heister, landshövding i Stockholm
21 september

Regeringens samhällsbygge misslyckas utan hyresrätter

Mariell Juhlin , chefsekonom Hyresgästföreningen

Senast publicerat

Idag 05:45

Låt oss dra lärdom av Macchiarini-tragedin

Anna Nilsson Vindefjärd mfl, generalsekreterare Forska!Sverige
Idag 05:45

Politiker, ta ansvar för krisen i socialtjänsten!

Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision
24 september

Ibland ska regeringen ha beröm också

Hans Li Engnell, socionom och liberal
23 september

S: Moderaternas egoism stoppar hyresrätterna

Roger Mogert, stadsbyggnads- och kulturborgarråd (S) Stockholms stad
23 september

Erbjud flexibla jobb för att locka unga

Sofia Larsen & Magnus Hedberg, Jusek

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här