Köttskatt rustar jordbruket för framtiden

Skatter. En skatt på kött skulle hjälpa omställningen från animalieproduktion till produktion av vegetabiliska livsmedel, bioenergi och framtidens cellulosabaserade material. Det skulle rusta vårt svenska jordbruk inför den globala livsmedelskris som klimatförändringarna leder oss mot.
Per-Anders Jande mfl , Svensk mat- och miljöinformation
Annons

REPLIK Sten Bergheden, riksdagsledamot (M), skriver 25 oktober att köttskatt är oförenlig med en levande landsbygd och att svensk biff är bra både för miljön, den biologiska mångfalden och jobben i Sverige.

Påståendena saknar faktastöd. Den globalt skenande köttkonsumtionen utgör ett av våra största miljöhot, oavsett om nötköttet på tallriken kommer från Irland eller Sverige. Den negativa miljöpåverkan från svensk köttproduktion är inte mindre än den i andra europeiska länder. Det svenska köttet är en mycket stor klimatbov och foderodlingen till köttindustrin är huvudorsaken till Östersjöns övergödning. Genom import av foder bidrar den svenska köttindustrin också till skövling av värdefulla ekosystem i andra länder.

Naturvårdsverket skriver i rapporten ”Hållbara konsumtionsmönster” att summan av Sveriges växthusgasutsläpp, inrikes plus utrikes, ökat med 17 procent de senaste 20 åren. Den kraftiga utsläppsökningen beror på ökad konsumtion. I dag är växthusgasutsläppen som orsakas av varje svensks matkonsumtion omkring 1,8 ton per år. Att kött, mejeriprodukter och fisk ersätts med vegetabilisk föda är en nödvändig förutsättning för att kunna pressa ner de årliga växthusgasutsläppen från maten till globalt hållbara 0,3 ton per person till år 2050.

Annons

Den effektiva lösningen för att komma tillrätta med det svenska jordbrukets klimatpåverkan är att byta ut köttet mot vegetabiliskt protein. Enligt Mat-klimat-listan från Sveriges lantbruksuniversitet orsakar nötkött ungefär 26 kilo koldioxidekvivalenter per kilo konsumerat kött i form av koldioxid från nedhuggen skog, metangas från kornas magar och dikväveoxid från gödsel. Men väljer konsumenten i stället att äta proteinrika bönor blir utsläppen endast 0,7 kilo. Det är alltså nära 40 gånger bättre för klimatet att äta bönor än att äta nötkött.

Vi hoppas att regeringen snarast börjar satsa på politiska åtgärder för minskad köttkonsumtion och omställning av det svenska jordbruket. En skatt på kött skulle hjälpa till att minska efterfrågan, och stöd för omställning från animalieproduktion till produktion av vegetabiliska livsmedel, bioenergi och framtidens cellulosabaserade material, skulle rusta vårt svenska jordbruk inför den globala livsmedelskris som klimatförändringarna leder oss mot.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Debatt/ Miljö

Köttskatt?

Är köttskatt ett bra sätt att få ned köttkonsumtionen? Eller skulle en sådan skatt slå fel och drabba redan hårt utsatta svenska bönder? Debatt pågår.
Klicka här för att delta i debatten

4 inlägg i denna debatt

Sten Bergheden, riksdagsledamot (M) och lantbrukare
Per-Anders Jande mfl, Svensk mat- och miljöinformation

Dela den här debatten

Fler artiklar om Miljö

Igår 10:21

Replik: Sluta bråka Volvo!

Mattias Goldmann, vd tankesmedjan Fores med 2030-sekretariatet
22 mars

Trähus inte alltid bästa lösningen

Malin Löfsjögård, vd Svensk Betong
20 mars

Kommunerna sitter på flera stolar i avfallshanteringen

Britt Sahleström, vd Återvinningsindustrierna, Sverige
16 mars

Ställ krav på fler hus byggda i trä

Roberto Crocetti mfl, professor i konstruktionsteknik, LTH
14 mars

”Hjälp oss att utveckla framtidens kollektivtrafik”

Ann-Christin L Frickner mfl, nätverket KOMPASS

Senast publicerat

Idag 11:32

Kommunal högskola felaktig slutsats av Saco

Johan Persson mfl, Parlamentariska landsbygdskommittén
Idag 11:27

”Vi står gärna bakom en utfallsbaserad vård”

Gunnar Akner mfl, nätverket mot olämplig styrning av hälso- och sjukvården
Idag 10:38

Nej, SKL styrs inte från Rosenbad

Lena Micko mfl, ordförande (S) SKL
Idag 05:45
Idag 05:45

”Socialstyrelsens riktlinjer försämrar för patienterna”

Rolf Holmqvist & Christer Sandahl, professorer Linköping resp Karolinska

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här