Klimatvänliga bränslen finns – vad väntar vi på?

Klimatavtalet. Klimatmötet COP22 pågår just nu i Marocko. Näringslivet och forskning har visat att det redan finns fossilfria bränslealternativ. Trots det hör Sverige till de länder som kan få svårt att klara klimatmålen till 2030. Det som behövs nu är kraftfulla politiska beslut, skriver professor Staffan Laestadius och Catharina Nystedt Ringborg på tankesmedjan Global utmaning.
Staffan Laestadius & Catharina Nystedt Ringborg , Tankesmedjan Global utmaning
Annons

Målet med mötet som hålls i Marrakesh i Marocko är bland annat att diskutera och ta beslut om hur man ska följa upp klimatavtalet från Paris. Sverige hör till de länder som kan få svårt att nå sina klimatmål till år 2030, om inget görs.

Atmosfärens koldioxidhalt är högre än någonsin, och stiger i allt snabbare takt. Den globala uppvärmningen slår ständigt nya rekord. Årets sommar var den varmaste som någonsin uppmätts.

Ändå köper vi svenskar fler fossilbränsledrivna bilar än någonsin tidigare. Månad efter månad fylls Europas tyngsta personbilspark på med tiotusentals fordon som, utan biobaserade bränslealternativ, fortsatt kommer att släppa ut koldioxid långt bortom 2030, då vi enligt planerna ska ha en fossilfri fordonsflotta.

Annons

Därtill slår vi ständigt nya flygreserekord. Svenskarnas utrikesflygande har under detta decennium ökat med 4-5 procent årligen – hittills i år med 6 procent. Flygandet borde minska i samma takt om vi ska kunna klara de klimatmål som diskuteras i miljömålsberedningen. För flyget finns bara bioalternativet för de flygresor som inte kan ersättas av andra och fossilfria lösningar. 

Forskningen på detta område är omfattande och tankesmedjan Global Utmaning har i en policyrapport – Nordic Transport Ways - tillsammans med ett antal aktörer från näringslivet visat på många av de möjligheter som finns att göra transportsystemet klimatvänligt. Det är i högsta grad en fråga för dagspolitiken, inte minst mot bakgrund av transporternas stora andel av de svenska växthusgasutsläppen. 

Fundamentalt är att staten kraftfullt ändrar på skatter och priser – och driver detta på EU-nivå - så att alternativen till de fossilbaserade transporterna blir mer lönsamma. De tekniker som behövs finns redan – och kan levereras av nordiska företag - men kan ännu inte prismässigt konkurrera med fossilbränslebaserade lösningar som idag inte bär sina egna klimatkostnader. 

Lika viktigt är att kommuner och landsting kraftfullt ökar takten i den samhällsplanering som ska göra det attraktivt och möjligt att leva fossilfritt. Det innebär i praktiken att hälften av allt personbilsresande ersätts av andra lösningar som hemleveranser, närköp, bussresor och tågresor, för att nämna några exempel. Och de personbilsresor som blir kvar sker med elbilar och ladd/biohybrider.

I en rapport från tankesmedjan Global utmaning föreslår vi ett nordiskt demonstratorsprojekt – Five Cities Program – där de fem största nordiska städerna, med regeringsstöd, genomför en kraftfull omställning bort från fossilsamhället. Det är viktigt för att mobilisera Nordens befolkning i en omställning som ändå måste komma. Och det är ett viktigt bidrag till den internationella omställningsdiskussionen.  

Vad väntar vi på? Det frågar sig allt fler ledande globala klimatanalytiker. Vi sällar oss till den skaran. Vi vet tillräckligt för att handla. Och nordiska företag kan bidra till de systemlösningar som omställningen kan kräva. Vad som saknas är en kraftfull nationell och nordisk politik som visar oss alla att en kursomläggning är på gång och att kolavvänjningen är på allvar och inte bara ”green chic”.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Fler artiklar om Miljö

Idag 10:21

Replik: Sluta bråka Volvo!

Mattias Goldmann, vd tankesmedjan Fores med 2030-sekretariatet
22 mars

Trähus inte alltid bästa lösningen

Malin Löfsjögård, vd Svensk Betong
20 mars

Kommunerna sitter på flera stolar i avfallshanteringen

Britt Sahleström, vd Återvinningsindustrierna, Sverige
16 mars

Ställ krav på fler hus byggda i trä

Roberto Crocetti mfl, professor i konstruktionsteknik, LTH
14 mars

”Hjälp oss att utveckla framtidens kollektivtrafik”

Ann-Christin L Frickner mfl, nätverket KOMPASS

Senast publicerat

Idag 10:21

Replik: Sluta bråka Volvo!

Mattias Goldmann, vd tankesmedjan Fores med 2030-sekretariatet
Idag 06:14

Så lyckas vi bygga nya hållbara städer

Gunnar Hagman, vd Skanska Sverige AB
Idag 06:14

Byggboomen hotar oersättliga kulturvärden

Knut Weibull, överantikvarie Riksantikvarieämbetet
24 mars

”Fi:s feminism är rent kvinnofientlig”

Linnea Hylén, ledamot i CUF:s internationella kommitté

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här