Ingen vinner på
ett splittrat Norrland

Demokrati. Samtidigt som Västra Götaland och Skåne kraftsamlar för sina gemensamma intressen låter vi revirtänkande och rädsla splittra samarbetet uppe i norr. Den passiviteten förlorar vi norrlänningar bara själva på, skriver 12 kommunalråd.
Britta Flinkfeldt Jansson mfl , kommunalråd (S), Arjeplog
Annons

Akademi Norr består av 13 mindre inlandskommuner i fyra olika län – Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland, som samarbetar i ett gemensamt kommunalförbund sedan 12 år. Vårt fokus ligger på kunskapsdriven regional utveckling där tillit och dynamik mellan offentlig och privat sektor är mycket viktig.

Vi samverkar kring utbildnings- och kompetensfrågor med syfte att skapa ekonomisk, social och kulturell utveckling och tillväxt för våra kommuner – eller snarare för hela den region som utgör dessa kommuner. Samarbetet har lett till mycket goda resultat som en enskild liten kommun skulle ha svårt att uppnå. Till exempel har vårt samarbete gjort det möjligt för tusentals personer att skaffa sig högre utbildning och därigenom en starkare ställning på vår regionala arbetsmarknad.

Dessa länsöverskridande satsningar på kompetensutveckling i olika former hade inte varit möjliga utan en samverkansform där kommunerna talar med en röst. Samarbetet har under åren vidgats till att innefatta utvecklings- och tillväxtfrågor ur ett än bredare perspektiv där såväl enskilda individer som näringsliv och organisationer involveras. Våra satsningar spänner över flera olika områden. För att ge ett par konkreta exempel så pågår just nu en stor satsning på att höja kompetensen hos yrkesgrupper som arbetar med att ta emot flyktingar och andra nyanlända samtidigt som några av kommunerna arbetar med att öka sina mindre företags möjligheter på en internationell marknad. Tillsammans planerar vi också för en mycket stor satsning som syftar till att höja attraktiviteten i våra centrumkärnor. Ambitionen är förstås att öka såväl trivseln för de boende som näringslivets möjligheter.

Annons

I fråga efter fråga har vi alltså sett möjligheterna och fördelarna med att agera tillsammans. Vi har insett att våra behov av utveckling inte stannar vid en länsgräns. Tvärtom är samverkan över dessa länsgränser en fråga om överlevnad för oss i norra Sverige. Som exempel kan nämnas de ofta uttalade förhoppningarna om turistnäringen som den framtida förlösande frälsningen för Norrland. Ska vi komma vidare inom detta område behöver vi gemensamt utveckla och marknadsföra våra tillgångar, inte bilda mindre kluster innanför länsgränserna.

Mot bakgrund av våra goda erfarenheter av länsöverskridande samverkan känner vi oss mycket besvikna och oroade över att det inte kommer att göras någon ansökan om regionbildning i norr. Vi önskar att länens politiska aktörer skulle vilja ta det större regionala ansvaret tillsammans med de mindre kommunerna. Samtidigt som de stora regionerna i syd, som till exempel Västra Götaland och Skåne arbetar kraftfullt för sina intressen präglas tyvärr regionfrågan i norra delen av Sverige av rädsla, passivitet och revirtänkande. Det duger inte. Nu måste även de större städerna och regionala aktörerna börja ta sitt ansvar och se till helheten. Ingen vinner på ett splittrat Norrland!

Fotnot: Skribenterna är ordförande i kommunstyrelsen i sina respektive kommuner och företräder Kommunalförbundet Akademi Norr.

Fler artiklar om Demokrati

23 augusti

Riksdagen huvudansvarig för misslyckad revision

Åke Dahlberg, chef för Riksdagens revisorers kansli 1990-2003
23 augusti

”Krävs krafttag för att rädda lokalpressen”

Jonas Nordling, förbundsordförande Journalistförbundet
22 augusti

Ta debatten på nätet när medierna försvagas

Olle Wästberg, ordförande i Demokratiutredningen
22 augusti

Tiggeriförbud stärker antiziganistiska krafter

Thomas Hammarberg , tidigare bla Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter

Senast publicerat

Igår 14:23

Kräv närvaro i skolan för att betala ut barnbidrag

Magdalena Schröder mfl, MUF Stockholm
Igår 11:43

Här har du kraven på nye ministern, Löfven!

Tobias Krantz & Johan Olsson, utbildningspolitisk expert Svenskt Näringsliv

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här