Ingen ska behöva bli bortgift i sommar

Skola. Skolan och socialtjänsten är skyldiga att snabbt utreda misstankar om att någon riskerar att bli bortgift. Men kunskapen är ofta bristfällig. Därför genomför vi nu en informationskampanj som riktar sig till Stockholms samtliga rektorer.
Lotta Edholm (FP) m fl , Skolborgarråd
Annons

Alltför många Stockholmsungdomar lever med rädsla för att giftas bort mot sin vilja under sommarlovet. Men alltför få vet hur man kan få hjälp och alltför många kommuner har bristande kunskap om hur de kan hjälpa.

Minst 70 000 unga i Sverige upplever att de inte fritt kan välja partner utan lever med rädsla att tvingas in i ett giftermål, enligt en uppmärksammad rapport från Ungdomsstyrelsen 2009.

Inget tyder på att denna siffra har minskat. Enligt en undersökning bland Stockholmsungdomar beräknas hela 3 000 tonårsflickor leva med så allvarliga hedersrelaterade livsbegränsningar, att de kränker flickornas rättigheter och bryter mot svensk lag. Detta är naturligtvis helt oacceptabelt.

Annons

I sommar införs en ny skarpare lag mot tvångs- och barnäktenskap. Ingen - varken föräldrar eller släkt - får pressa någon till ett giftemål. Detta ger kommunerna ytterligare råg i ryggen att våga vara vakthund mot barnäktenskap. Men då krävs att de som möter ungdomar har verktyg och den kompetens som behövs.

I Stockholm har vi sedan flera år aktivt arbetat för att bryta hedersförtrycket. Sedan 2013 finns Origo, ett resurscentrum som erbjuder stöd och hjälp till hedersutsatta barn och unga, också en plats dit vuxna som i sitt arbete möter unga kan vända sig för att få råd och vägledning. Denna kompetens ska vi tillvarata, särskilt viktigt är det inför det stundande sommarlovet.  

Lärare och personal på skolan är oftast de som först ser att något är fel. Samtidigt har många bristfällig kunskap om vilka befogenheter och skyldigheter man har att agera. Skolan har anmälningsplikt för brott mot svensk lag – och socialtjänsten har en skyldighet att snabbt utreda misstankarna.

Därför genomför vi nu en informationskampanj till stadens samtliga rektorer kring hur regelverket ser ut, hur skolors befogenheter ser ut och hur stadens beredskap i sommar är. Origos journummer för unga som behöver hjälp kommer att ha öppet hela sommaren. Numret 020-25 30 00 syns inte heller på telefonräkningen.

Samhället får aldrig tveka att stå upp för individens rätt att själv få forma sitt liv, fritt från andras påtryckningar. För de som utsätts för hedersförtryck kan det handla om direkt våld eller dödshot eller mer eller mindre långtgående begränsningar av den egna friheten och integriteten.

Steget att söka hjälp innebär ofta en risk för flickan eller pojken. Därför måste samhället erbjuda många möjligheter att berätta och chans till snabb hjälp och skydd. Att fånga upp signaler om hjälp så tidigt som möjligt är viktigt och ibland helt avgörande. Har man kommit så långt att man är utomlands har svenska myndigheter mycket svårare att hjälpa den som söker hjälp.

Rätten att inte bli bortgift eller utsatt för hedersrelaterat förtryck är en mänsklig rättighet och får aldrig sättas på undantag i traditionens eller den kulturella tillhörighetens namn. Vi uppmanar därför alla som möter unga att inte titta bort när man misstänker att övergrepp sker. Väljer vi att blunda när unga kvinnors, och unga mäns, rättigheter kränks har vi förlorat vår liberala kompass. Varje räddad flicka eller pojke gör skillnad.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Fler artiklar om Demokrati

Igår 05:45

MUF: Satsa på reformer istället för spelteori

Magdalena Schröder mfl, disktriktsordf MUF, Sthlm
21 mars

”Viktigt visa att vi har religionsfrihet”

Kashif Virk, imam, Islams Ahmadiyya Församling Stockholm
16 mars

Replik: ”Liberalerna mer trångsynta än liberala”

Martin Westmont, Kommunfullmäktigeledamot (SD) Stockholms stad

Senast publicerat

Igår 16:40

KD: ”Vi har inte råd att blunda för återvändarna”

Erik Slottner, gruppledare (KD) Stockholms stadshus samt ledamot av partistyrelsen
Igår 14:02

Trähus inte alltid bästa lösningen

Malin Löfsjögård, vd Svensk Betong
Igår 13:35

”En elev får aldrig bli en fråga om lönsamhet”

Lisa Palm mfl, Feministiskt initiativ Sthlm
Igår 11:05

”Biogasen används bäst till elproduktion”

Håkan Agnevall, vd Volvo Bussar

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här