Hot eller utsträckt hand?

Budget 2016. Även om Decemberöverenskommelsen har fallit, verkar de flesta vara överens om att vi inte står inför någon regeringskris på kort sikt. Att regeringen inte kan räkna med att få igenom sin budget innebär förvisso ökad osäkerhet, men också en öppning för mer samarbete. Det skriver Robert Noord, seniorkonsult på Kreab och f.d. kommunalråd (S) i Haninge tillsammans med Linus Adolphson, seniorkonsult på Kreab och f.d. planeringschef åt Fredrik Reinfeldt på Statsrådsberedningen.
Robert Noord & Linus Adolphson , seniorkonsulter på Kreab, med bakgrund i S resp. M
Annons

Efter att regeringens budgetproposition har överlämnats till riksdagen påbörjas riksdagens behandling i utskotten. Denna behandling utmynnar sedan i ett betänkande från Finansutskottet om ramarna för de totala intäkterna och utgifterna. Riksdagen röstar därefter om detta betänkande.

Under utskottets arbete med betänkandet görs det ibland förändringar jämfört med regeringens ursprungliga förslag. Detta avgörs av hur viljorna och majoriteten ser ut i utskottet. Under den förra mandatperioden 2010–2014 gjordes detta till exempel då anslaget till Regeringskansliet minskades med 300 miljoner. Detta var i enlighet med reglerna, även om vissa menade att det var i strid med en överenskommelse om att varken riksdagens eller Regeringskansliets respektive anslag ska förändras av motparten. Hur som helst nåddes senare en uppgörelse mellan riksdagen och dåvarande regering.

Under samma mandatperiod gjordes dessutom en utbrytning – av en skattesänkning som regeringen hade föreslagit i sin budgetproposition – ur budgeten efter det att riksdagen hade fattat sitt rambeslut. Det fanns olika uppfattningar om ifall detta var i strid med gällande regelverk eller inte. Oavsett det, så trädde den dåvarande regeringens föreslagna skattesänkning aldrig i kraft. Processen finns bra beskriven i Finanspolitiska rådets rapport 2014. 

Annons

Alla fyra borgerliga partier har nu lagt egna budgetförslag som de säger att de också kommer att rösta på. Även om Sverigedemokraterna har sagt att de i slutomgången avser att rösta på Moderaternas budgetförslag så ser alltså regeringens budget ut att antas av riksdagen senare i höst. Alliansen har även sagt att den inte kommer att försöka bryta ut enskilda förslag ur budgeten, efter riksdagens rambeslut.

I partiledardebatten i SVT nyligen nämnde dock Anna Kinberg Batra (M) att det ibland under framtagandet med utskottets betänkande sker förändringar, så som vi har beskrivit ovan. Kinberg Batra uttryckte också att eventuella förändringar bör göras i enlighet med regler och praxis. Mot detta har finansminister Magdalena Andersson (S) framhållit att regeringens budget bör gå igenom oförändrad, eftersom den lades då DÖ fortfarande gällde. FP och C har uttryckt skepsis mot att göra förändringar i betänkandet. Hur de olika Allianspartierna slutligen ställer sig bör dock inte ses som hugget i sten.

En del har uppfattat Kinberg Batras agerande i partiledardebatten som konfrontatoriskt. Andra ser det som ett sätt att testa statsminister Stefan Löfvens vilja till förhandling och samarbete. Man kan också, likt Löfven, hävda att agerandet är ansvarslöst eftersom alla, inklusive myndigheter och kommuner och landsting, behöver säkra besked för sin planerings skull. Men avsikten från Kinberg Batras sida behöver inte nödvändigtvis tolkas som hotfull. Det finns nämligen en andra sida av detta mynt.

Mot bakgrund av det osäkra parlamentariska läget finns det krav och önskemål om samarbete över blockgränserna, på bägge blocksidor och även från näringslivet samt från delar av väljarna. Den andra sidan av myntet är att det nu finns en öppning för ett sådant samarbete. Dessa krav handlar inte sällan om att Vänsterpartiets inflytande är för stort över politiken.

Det är så klart upp till var och en hur man väljer att tolka det hela, men Kinberg Batras ”hot” kan lika gärna ses som en utsträckt hand. Scenariot skulle då inte vara att Alliansen och SD ändrar i det förslag som riksdagen sedan ska rösta om, utan om att regeringspartierna och alla eller några av Allianspartierna träffar överenskommelser, om inte denna höst så kanske nästa.

Det skulle då handla om ett givande och tagande under riksdagens utskottsbehandling av budgeten. Allianspartierna skulle sedan kunna visa att de har stoppat vad alliansväljare menar vara skadlig vänsterpolitik. Regeringen skulle å sin sida kunna visa att de får till stånd mer av det samarbete som de så ofta säger sig vilja ha. En viktig aspekt för regeringen skulle vara Vänsterpartiets reaktion som skulle kunna bli en omprövning av stödet för regeringen.

I det läge som nu har uppstått har osäkerheten ökat om hur politiken kommer att se ut framöver. Men man bör inte glömma att situationen också har öppnat för nya möjligheter, där mer samarbete är en sådan.

  • Robert Noord, seniorkonsult på Kreab och f.d. kommunalråd (S) i Haninge samt tidigare vice ordförande för Socialdemokraterna i Stockholms län
  • Linus Adolphson, seniorkonsult på Kreab och f.d. planeringschef åt Fredrik Reinfeldt på Statsrådsberedningen
Debatt/

Efter DÖ?

Decemberöverenskommelsen har spruckit och svensk politik står och svajar. Debatt pågår om hur partierna nu bör agera för att stabilisera läget.
Klicka här för att delta i debatten

6 inlägg i denna debatt

Paula Bieler, integrationspolitisk talesperson (SD)
Jonas Hinnfors, professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet
Robert Noord & Linus Adolphson, seniorkonsulter på Kreab, med bakgrund i S resp. M
Gunnar Hökmark, delegationsledare för Moderaterna i Europaparlamentet

Dela den här debatten

Fler artiklar om Ekonomi

21 februari

M låter pengar från vården dölja SL:s budgethål

Talla Alkurdi , oppositionslandstingsråd (S) SLL
17 februari

Varför inte göra vårdens kvalitet till valfråga istället?

Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna
16 februari

Alliansen: ”Fusket med bidrag måste upphöra”

Johan Forssell mfl, riksdagsledamot (M)
14 februari

”S bör göra vinststopp till en valfråga”

Andreas Schönström, kommunalråd (S), Malmö stad
10 februari

Sparar landstinget verkligen på BB-nedläggningen?

Anna Marica Ek , BB-ockupant, Sollefteå

Senast publicerat

Idag 13:19

”Öka godstrafiken på järnvägen med längre tåg”

Pia Lagerlöf, generalsekreterare Swedtrain
Idag 13:11

”Privatisera delar av Arbetsförmedlingen”

Mads Lundgaard, arbetsförmedlare
Idag 06:00
Idag 05:45

När allt fler unga säljer sex krävs handling

Andréa Ström, vice ordförande (M) socialnämnden Stockholms stad
Idag 05:30

”Varenda unge ska klara gymnasiet”

Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister (S)

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här