"Hörselskadade utsätts för rent lurendrejeri"

Hörapparater. Svensk Hörsels ordförande Susanne Nyberg Sander påstår att hon slår vakt om de hörselskadade när hon kritiserar Hörselskadades Riksförbund (HRF). Debattnivån är sorgligt låg, replikerar HRF:s ordförande.
Annons

REPLIK. Det behövs verkligen en rejäl debatt om förhållandena inom svensk hörselvård. Just därför är det trist att Susanne Nyberg Sander, ordförande för branschorganisationen Svensk Hörsel, bestämmer sig för att kritisera rapporten ”Myternas marknad” genom att pådyvla Hörselskadades Riksförbund (HRF) åsikter vi inte har (Dagens Samhälle 2014-10-13). Det är en sorgligt låg debattnivå. 

Hon tycks dessutom ha dålig koll på grundläggande fakta.”Fritt val” av hörapparater har inte minskat väntetiderna inom hörselvården. Det är vårdval som har lett till kortare köer. Och, som Susanne Nyberg Sander är väl medveten om, är vi i HRF positiva till vårdval, även om vi vill se reformer som stärker patientens möjligheter att göra ett reellt val.

I rapporten ”Myternas marknad” tar HRF upp allvarliga problem inom hörselvården i Stockholms län och Skåne – konsekvenser av att landstinget/regionen har infört vårdvalssystem med hörselcheckar. 

Annons

Vår kritik riktar sig mot ansvariga politiker, som har infört ogenomtänkta system, som gör att hörselskadade utsätts för desinformation, höga kostnader och ibland regelrätt lurendrejeri. HRF påtalar flera, graverande systemfel: 

Landstingets/regionens ersättning till de auktoriserade mottagningarna är så låga att företagen måste få patienterna att köpa hörapparater privat för att uppnå lönsamhet.

Audionomerna sitter på två stolar, som både vårdgivare och säljare, och hamnar i situationer där de måste välja mellan arbetsgivarens ekonomiska intressen och patientens bästa. 

Huvuddelen av hörselmottagningarna ägs av två internationella holdingbolag som även tillverkar hörapparater. Mottagningarna säljer i första hand ägarens hörapparater.

Patienten rekommenderas ofta att köpa den hörapparat som mottagningen vill sälja – valfriheten handlar mest om vad patienten är beredd att betala.

Landstingets/regionens hörselcheckar används som morot för att övertala hörselskadade att köpa hörapparater privat, ibland dyrt, trots att de har rätt till bra hörapparater inom den offentliga hälso- och sjukvården. Vissa mottagningar har samarbete med kreditinstitut som erbjuder lån till ockerränta.  

Även skattebetalarna förlorar på systemet. En hörapparat som säljs för över 16 000 kronor vid en mottagning i Stockholm upphandlar Västra Götalandsregionen för dryga tusenlappen. I Stockholm betalar landstinget ut en hörselcheck på drygt 3 000 kronor till mottagningen för denna hörapparat, alltså 2 000 kronor mer än vid upphandling. Samtidigt får patienten, som ofta behöver två hörapparater, punga ut med 26 000 kronor.

Hörselchecksystemen bjuder in till desinformation. Det ligger i företagens intresse att baktala landstingets/regionens upphandlade hörapparatsortiment, eftersom de tjänar bättre på att sälja ur sitt privata utbud.

Susanne Nyberg Sander bemöter inte denna kritik. Hon avfärdar alla de vittnesmål som HRF tagit del av under flera års tid som ”några anonyma personer” och uttrycker ingen ambition att komma till rätta med missförhållandena. 

Samtidigt låter hon påskina att HRF – en organisation av och för hörselskadade – vill ha långa köer, dålig hörselvård och gammal teknik. Och det faller förstås på sin egen orimlighet.  

Vi förstår att Susanne Nyberg Sander är orolig. Politiker i både Stockholms län och Skåne tar problemen på allvar och vill se över systemen inom hörselvården. Risken är därför stor att de holdingbolag som i dag dominerar branschen inte kommer att kunna slå mynt av hörselskadade på samma sätt som i dag.

Men Nyberg Sander nämner inte pengarna. Nej, det är patienternas, audionomernas och – hör och häpna – HRFs medlemmar hon utger sig för att slå vakt om. Verkligen?

Ingen känner hörselskadade så väl som vi hörselskadade själva, ingen känner HRFs medlemmar så väl som HRF. Och audionomerna – ja, vi har en bra, saklig och framåtsyftande dialog med företrädare för denna yrkesgrupp. Just en sådan dialog som vi gärna hade haft med hörselföretagen. Vi hoppas och tror att andra inom branschen har en mer konstruktiv inställning än Susanne Nyberg Sander.

Fler artiklar om Sjukvård

Igår 12:18

Kommunerna brister i kompetensutvecklingen

Stefan Jutterdal & Birgit Rösblad, Fysioterapeuterna
Igår 05:45

KD: Tänk om i regionfrågan!

Emma Henriksson, Monica Selin & Andreas Carlson, Kristdemokraterna
20 oktober

Tio förbudsord för vård och omsorg

Hans Winberg m fl, Leading Health Care och ledare för Digital utmanings rådslag
19 oktober

Borgarna slår hårt mot fattigas vård i Stockholm

Birgitta Sevefjord & Håkan Jörnehed , Vänsterpartiet Stockholms läns landsting

Senast publicerat

Idag 15:44

Ge alla lärare en bra start i arbetslivet

Petter Ådahl, ordförande Lärarförbundet Student
Idag 14:41

Vad är rimlig kostnad för svårt sjuka?

Finn Bengtsson (M) & Barbro Westerholm (L), Riksdagsledamöter
Idag 11:02

”Köttskatt oförenligt med en levande landsbygd”

Sten Bergheden, riksdagsledamot (M) och lantbrukare
Idag 10:27

”Arbetsgivarna är nyckeln i arbetet mot ohälsan”

Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister (S)
Idag 10:17

Tillgänglighet hör hemma i nytt EU-direktiv

Örjan Brinkman mfl, ordförande Sveriges Konsumenter

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här