Höjda vårdlöner stärker välfärden

Lönebildning. Fackförbunden Kommunal och IF Metall har två gemensamma mål i avtalsrörelsen 2016. Dels att behålla en stabil lönebildning, där den internationellt konkurrensutsatta industrisektorn värnas. Dels att göra en särskild lönesatsning på undersköterskor. Dessa mål bör ses i ett sammanhang. Låt oss förklara varför, skriver de båda ordförandena Annelie Nordström och Anders Ferbe.
Annelie Nordström & Anders Ferbe , Kommunal & Metall
Annons

Industriavtalet tecknades 1997. Det innebär att industrins fack och arbetsgivare går före i en avtalsrörelse och tecknar det första avtalet, bland annat med hänsyn till industrins konkurrenskraft, inflation och sysselsättning. Andra branscher anpassar sedan sina lönekrav efter industrins norm, som kallas för ”märket”.  

Denna ordning har både främjat Sverige som exportnation och inneburit höjda reallöner för svenska löntagare. Sedan 1998 har reallöneutvecklingen i Sverige varit bland de bästa i EU. Endast Norge, de baltiska länderna och ett fåtal andra länder i östra EU ligger bättre till. De övriga nordiska länderna samt Tyskland, Frankrike och Storbritannien kan inte alls mäta sig med de svenska reallöneökningarna.

Innan industriavtalet träffades – från mitten av 1970-talet till början av 1990-talet – föll de svenska reallönerna. Därefter har reallönerna ökat rekordartat, faktiskt snabbare än under det gyllene 1960-talet. Det beror dels på ökningar av den svenska produktiviteten, dels på industriavtalet som inneburit en stabil lönebildning. Utan dessa två faktorer hade inte reallöneökningarna kunnat vara så starka under de senaste femton åren.

Annons

Industrinormen har alltså gynnat svenska löntagare. Men den svenska modellen för lönebildning behöver även klara förändringar av relativa löner för vissa grupper, som till exempel undersköterskor. Annars riskerar industrinormen att förlora sin legitimitet i mångas ögon.  När alla får lika stora löneökningar blir det svårt att förändra orättvisa skillnader som den mellan mansdominerade och kvinnodominerade yrken. Normeringen kan inte långsiktigt låsa alla lönerelationer till dagens nivå. Den måste inrymma förändringar som har ett brett stöd.

LÄS MER: Gabriel Wikström: "Vården behöver fler undersköterskor"

En undersköterska tjänar i snitt 23 200 kronor i månaden vid heltid. Det är lägre än månadslönen för flera yrken med jämförbar yrkesutbildning. En del av denna löneskillnad kan förklaras med ett föråldrat synsätt på många kvinnligt dominerade yrken. Det hindrar utveckling och arbetstillfredsställelse hos arbetskraften och det försvagar Sveriges konkurrenskraft och tillväxt. 

Enligt Statistiska centralbyrån kommer det att saknas 160 000 undersköterskor år 2035. Det beror på den generationsväxling som vården och omsorgen står inför när stora pensionsavgångar väntar. Och på att befolkningen lever allt längre och därmed får ett allt större vårdbehov. Att undersköterska redan i dag är ett bristyrke har uppmärksammats av experter, arbetsgivare och politiker.

Det krävs en satsning på undersköterskors löner och arbetsvillkor för att unga människor, både kvinnor och män, ska vilja välja det yrket. Samtidigt behövs det en djupare förståelse för de höga krav som i dag ställs på den som väljer undersköterskeyrket. Äldreomsorgen är att bra exempel på detta. Många som bor på äldreboenden är redan sjuka och dementa och behöver kvalificerad vård. Omsorgskvalitet skapas i det ögonblick som personal och brukare möts. Det är undersköterskorna som möter de dagliga problemen och som bäst vet vilka lösningar som fungerar för de äldre, och vilka som inte gör det.

Samtidigt är undersköterskorna viktiga för att anställda och företagare över huvud taget ska kunna gå till jobbet om dagarna. Någon tar hand om industriarbetarna när de blir sjuka och behöver vård. Någon sköter om de gamla, så att tjänstemännen kan jobba istället för att vårda sina föräldrar. Någon i detta fall är en undersköterska. 

För att utveckla välfärden behövs både undersköterskan och industriarbetaren. Tillsammans skapar vi det goda samhället. Därför är det dags att göra en särskild lönesatsning på undersköterskor i avtalsrörelsen 2016. Samtidigt som industrinormen upprätthålls och garanterar en stabil lönebildning samt Sveriges konkurrenskraft måste den kvinnodominerade yrkesgruppen undersköterskor få en löneökning som gör att de börjar komma i kapp jämförbara mansdominerade yrken.

Att öka undersköterskornas relativlöner är inte bara ett sätt att stärka Sveriges välfärd och tillväxt. Det är även ett sätt att öka förtroendet för den svenska lönebildningsmodellen, som i längden ger reallöneökningar åt alla arbetstagare.

Fler artiklar om Arbete

Igår 10:31

Replik: Kommunala tvätterier är visst en bra idé

Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande (L) Landskrona
23 februari

”Privatisera delar av Arbetsförmedlingen”

Mads Lundgaard, arbetsförmedlare
21 februari

”Ersätt Arbetsförmedlingen med en app i mobilen”

Stefan Hanna, kommunalråd (C), Uppsala
20 februari

Därför är kommunala tvätterier en dålig idé

Jan Kluge, ordförande Sveriges Tvätteriförbund
20 februari

”Stärkt vuxenutbildning minskar utanförskap”

Niklas Wykman & Josefin Malmqvist , Moderaterna

Senast publicerat

Igår 14:36

”Reepalus förslag hot mot mångfald och valfrihet”

Märta Stenevi & Nils Karlsson, Miljöpartiet i Malmö
Igår 13:37

Replik: Normerna är problemet – inte slöjan

Kashif Virk, Imam, Islams Ahmadiyya Församling Stockholm
Igår 10:31

Replik: Kommunala tvätterier är visst en bra idé

Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande (L) Landskrona
Igår 06:00
Igår 05:45

Med rätt villkor kan vi bygga ut för mer grön el

Karin Medin mfl, vd Söderenergi och styrelseordförande Svebio

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här