Hållbara entreprenörer kräver uthållighet

Skola. Om skolan ska satsa på utbildningar i hållbart entreprenörskap krävs långsiktigt och uthållighet, annars kommer det bara bli ytterligare ett projekt som inte lämnar några bestående spår efter sig, replikerar Ulf Andersson.
Ulf Andersson , Projektledare vid Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)
Annons

Man slås ofta av hur en indelning i olika ämnen inom skolan kan förlama tvärsgående satsningar. Detta har entreprenörskap och hållbar utveckling gemensamt. Vi lägger schemat med olika ämnen, vi utbildar lärare i olika ämneskombinationer, vi skriver läroböckerna för ett ämne i taget. Allt detta bidrar till att försvåra satsningar som berör flera ämnesområden och där olika kategorier lärare behöver samarbeta. Ofta hörs argument som ”om man skall ägna sig åt tvärsgående satsningar så hinner vi inte med allt i läroboken och eleverna kommer då att presentera sämre på det nationella provet”.

I vissa fall gör man det enkelt för sig, avsätter några timmar för entreprenörskap eller hållbar utveckling som någon intresserad lärare får ta hand om, sedan behöver övriga inte bry sig om detta. Det har visat sig att sådana korta insatser inom områden som kräver en ny grundläggande förståelse ofta har väldigt liten effekt på den kunskapen som eleven bär med sig ut från utbildningen. Ofta har eleven glömt detta korta moment helt och hållet.

Om entreprenörskap och hållbar utveckling skall genomsyra utbildningar måste det finnas både moment där man lär sig grunderna och flera moment under utbildningen där man lär sig att vidareutveckla och tillämpa denna kunskap. Först då kan vi nå en förändring, där eleverna kommer ut med en ny förståelse. 

Annons
  • Ulf Andersson, Projektledare vid Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)

Fler artiklar om Skola

5 maj

”Staten styr skolan på alltför många sätt”

Tomas Selin, fd ordförande för Lärarförbundet Student
5 maj

Skolan gör pojkar till förlorare varje dag

Jenny Sandsten mfl, skolpolitisk talesperson (Fi)
5 maj

M: Skolkrisens lösning kan inte vänta till 2017

Camilla Waltersson Grönvall, utbildningspolitisk talesperson (M)
4 maj

Regeringen har inte tid att vänta in Skolkommissionen

Per Kornhall, författare, medlem KVA:s skolkommitté

Senast publicerat

Idag 10:18

Försäkringskassan måste sluta med oetiskt spioneri

Ingrid Burman, ordförande Handikappförbunden
Idag 08:43

Rasism i domstolarna skadar rättssystemet

Adam Frändelid (V) , nämndeman
Idag 08:13
Idag 05:45

Miljömålen måste in i kommunala beslut

Nina Cromnier mfl, generaldirektör Kemikalieinspektionen

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här