Gynna biogas på riktigt genom konkret politik

Biogas. För att biogasen ska bli ett framgångsrikt biobränsle krävs konkreta åtgärder och långsiktig politik, skriver vd för tankesmedjan Fores i en replik.
Mattias Goldmann , vd för tankesmedjan Fores
Annons

Replik. ”Sett till hela livscykeln är svensk biogas det bästa bränsle vi kan välja”, skriver ledande miljöpartister i Dagens Samhälle (17 februari), med en alldeles riktig analys av hur värdefullt det är att utnyttja avfall för att göra fordonsbränsle. Men under Miljöpartiets tid i regeringen har biogasanvändningen stagnerat och i fjol backade försäljningen av gasbilar med hela 35 procent.

Vår kommande granskning visar att över hälften av de som beviljats stöd för nya gasmackar genom det statliga Klimatklivet överväger att låta pengarna frysa inne, i Göteborg är det högst oklart om den större förgasningsanläggningen GoBiGas blir av och i Jönköping läggs biogasproduktionen förmodligen ner.

Allt har samma orsak: Bristen på långsiktig tydlighet för biogas som fordonsbränsle. Debattartikeln må vara vällovlig, men för att biogasen ska bli ett framgångsrikt biobränsle krävs konkreta åtgärder.

Annons

LÄS OCKSÅ: ”Biogasen används bäst till elproduktion”

Personbilar: En bil som framförs på biogas minskar klimatpåverkan med uppemot 80 procent, samma nivå som en laddhybrid och nästan lika bra som en elbil. Ändå räknas inte gasbilen som ”supermiljöbil” och får enligt vad vi erfar mycket sämre stöd i den kommande bonus-malus-beskattningen än de laddbara bilarna.

Bussar: Regeringen anslår hela 350 miljoner kronor i en särskild premie för bussar som helt eller delvis går på el. Bussar på biogas, med samma klimatnytta, får noll. Också Miljöpartiets initiativ stadsmiljöavtalet går nästan enbart till spårvägar och eldrivna bussar. Resultatet är inte bara att konkurrensen snedvrids, utan också att biogasanläggningarna riskerar att stå utan kollektivtrafiken som brukare av gasen.

LÄs OCKSÅ: Biogasen behövs om vi ska nå fossilfrihet 

Lastbilar: I flera storskaliga projekt satsas på elvägar för lastbilar, vilket på många sätt är värdefullt, men eftersom gasdrivna lastbilar inte får motsvarande stimulans, snedvrids konkurrensen även här.

Drivmedel: När EU:s alla medlemsstater nyligen redovisade hur tillgången till fordonsgas och andra alternativa drivmedel skulle byggas ut, var Sveriges svar bland de tunnaste. En nationell plan saknas, och det kan inte kompenseras med fläckvisa stöd till enskilda mackar vars framtidsutsikter är osäkra eftersom gasfordonen missgynnas.

Det finns ingen anledning att misstro miljöpartisternas goda intentioner. Men goda avsikter räcker inte för att ställa om till en fossiloberoende fordonsflotta där biogas har en viktig roll. Det krävs aktiv, långsiktig politik.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Fler artiklar om Miljö

27 mars

Replik: Sluta bråka Volvo!

Mattias Goldmann, vd tankesmedjan Fores med 2030-sekretariatet
22 mars

Trähus inte alltid bästa lösningen

Malin Löfsjögård, vd Svensk Betong
20 mars

Kommunerna sitter på flera stolar i avfallshanteringen

Britt Sahleström, vd Återvinningsindustrierna, Sverige
16 mars

Ställ krav på fler hus byggda i trä

Roberto Crocetti mfl, professor i konstruktionsteknik, LTH
14 mars

”Hjälp oss att utveckla framtidens kollektivtrafik”

Ann-Christin L Frickner mfl, nätverket KOMPASS

Senast publicerat

Idag 16:31

Replik: Politiker ska inte styra över teaterscenerna!

Saga Axmalm , vice ordförande Liberala ungdomsförbundet Göteborg
Idag 15:40

Stoppa regeringens upphandlingslag - igen!

Carina Lindfelt & Birgitta Laurent, avdelningschef Arbetsmarknad / expert på upphandlings- och konkurrensfrågor, Svenskt Näringsliv
Idag 11:41

Låt funktionsnedsatta arbeta i omsorgen

Monica Lingegård, vd Samhall
Idag 09:12

”Skärp kraven för miljövänliga hus”

Pernilla Winnhed mfl, vd Energiföretagen Sverige

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här