Grön IT miljardvinnande strategi för kommunerna

Miljö. MiljöAktuellts ranking ”Sveriges Miljöbästa Kommuner 2012” visar att endast 61 av Sveriges 290 kommuner har en strategi för Grön IT. Det innebär att Sveriges kommuner varje år går miste om flera miljarder kronor i potentiella besparingar med Grön IT – och får svårare att nå sina klimatmål.
Sören Enholm m fl, vd TCO Development

De stora klimat- och miljöutmaningar vi står inför, globalt, nationellt och kommunalt gör det befogat att vända på varje sten. Vi har ett gemensamt ansvar att nå klimatmålen. EU:s så kallade 20-20-20-mål innebär att utsläppen av växthusgaser ska minska med 20 procent, energieffektiviteten öka med 20 procent och andelen förnybar energi uppgå till 20 procent år 2020. Sveriges motsvarande klimatmål är ännu tuffare.

Åtta av tio kommuner har egna klimatmål. Därför är det direkt beklämmande att åtta av tio kommuner helt saknar en strategi för Grön IT. Kommunerna missar att vända en lätt sten. Även om man räknar ytterst försiktigt är besparingspotentialen med Grön IT i kommunerna avsevärd. En aktuell studie, finansierad av bland annat IBM och TeliaSonera, visar att kommunerna årligen kan spara sju miljarder kronor med Grön IT – genom att lära av varandra och använda befintlig teknik. Beräkningen baseras inte på optimistiska antaganden, utan på faktiska besparingar som såväl stora som små kommuner har gjort.

Vad är då ”Grön IT”, egentligen? För många handlar det om att själva hårdvaran ska ha en bra energi- och miljöprestanda. För andra handlar det om att stänga av datorn när man går hem från jobbet, det vill säga själva användningen. Båda dessa synsätt är rätt, men begränsade.

Annons

Visst bör kommuner välja IT med låg energiförbrukning och ersätta stationära datorer med bärbara eller ”tunna klienter”. Minst 700 miljoner kronor kan sparas redan inom 12 månader om kommunerna utnyttjar dagens resurser mer effektivt, genom enkla åtgärder som att göra dubbelsidiga utskrifter, ställa in energisparlägen på datorer och så vidare.

Men den stora besparingspotentialen med Grön IT ligger utanför kommunernas IT-avdelningar – i kärnverksamheten. Det är när IT används exempelvis inom hemtjänsten som de stora effektivitets- och miljövinsterna görs. Kommunerna kan spara minst fyra miljarder kronor om året om de strategiskt använder Grön IT inom exempelvis anhörigvård, fastighetsstyrning och ruttoptimering av hemtjänstresor eller effektivisering av administrativa rutiner.

Låt oss ta ett exempel relevant för alla kommuner. Varje år tar Sveriges kommuner emot 18,5 miljoner fakturor. Även med en relativt försiktig beräkning för hur många av dessa som går att omvandla till elektroniska fakturor finns en potential till besparing på hela 1 miljard kronor per år och 500 ton koldioxid.

Kommuner som offensivt utnyttjat IT i sin verksamhet har minskat miljöbelastningen avsevärt genom till exempel minskat resande, bättre planering, bättre lokal- och kapacitetsutnyttjande samt strikta miljökrav på sina leverantörer. Möjligheterna att tillämpa ett flexibelt arbetssätt, som är mer obundet till plats, har för många kommuner varit en viktig del i att uppnå besparingar.

Vi har tre tips till de 229 kommuner som i dag saknar en strategi för Grön IT:

Kartlägg potentialen. Ska satsningen ge bästa effekt per investerad skattekrona måste nuläget analyseras och en strategi för Grön IT tas fram. Läs på om hur andra kommuner och statliga myndigheter gjort och lär av de bästa.

Tänk på helheten. Kommuner som satsat framgångsrikt på Grön IT har tänkt på helheten i verksamheten. En teknisk investering i sig är sällan tillräcklig, utan behöver kompletteras med utbildning och anpassningar av teknik och arbetssätt.

Gör Grön IT till ett gemensamt projekt. Ska satsningen på Grön IT få full effekt ute i verksamheten, utanför it- och miljöenheten, krävs hängrännor mellan stuprören i organisationen. Politiker och kommunledning måste dra åt samma håll och förvaltningarna samarbeta. Grön IT behöver bli ett projekt för hela kommunen.

I år var det första gången som frågan om Grön IT ställdes i MiljöAktuellts undersökning. Nästa gång undersökningen genomförs, om drygt ett år, hoppas vi att majoriteten av kommunernas svar blir ett helt annat – för såväl miljöns som skattebetalarnas skull!

  • Sören Enholm, vd TCO Development
  • Martin Högenberg, practice leader sustainability, Logica
  • Carl-Harald Andersson, senior vice president, corporate responsibility, Tieto

Ämnen i artikeln

Relaterade artiklar

17 december 2013
Karl Petersen med flera
18 december 2012
Jonas Karlsson med flera
16 juli 2012
Lari Pitkä-Kangas
2 juli 2012
Bengt-Göran Kangas

Så tycker Dagens Samhälles läsare

Du har redan röstat.Tack för din röst!
609 har röstat hittills.

Följ den här debatten

Du får ett mejl varje gång ett nytt inlägg i denna debattråd publiceras.

Dela den här artikeln

Fler artiklar om Miljö

10 april

29 miljarder till tillväxt och jobb

Annie Lööf m fl, näringsminister (C)
4 april

Kustbevakningens spariver hotar miljön

Erland Olauson m fl, kommunstyrelsens ordförande (S) Valdemarsvik
31 mars

Ett renare Stockholm kräver smart sophantering

Sara Haasmark, Fastighetsägarna Stockholm
28 mars

Dags att skapa nya allianser för hållbara upphandlingar

Ragnar Unge m fl, Miljömärkning Sverige
18 mars

Regeringen måste stå upp för klimatpolitiken i EU

David Nicholl & Lotta Bångens, vd Schneider Electric Sverige

Senast publicerat

Idag 05:35

Jag känner sorg över välfärdens omsorg

Mattias X Lundberg, välfärdsföretagare, Umeå
Igår 11:39

Varningar om läkarna på akuten missar kärnfrågan

Emma Spak m fl, ordförande SYLF
Igår 06:11

Sätt de äldre i centrum för hemtjänsten

Heike Erkers m fl, ordförande Akademikerförbundet SSR
15 april
15 april

Välkommen in i matchen för fler jobb, Roger Mogert (S)

Ulla Hamilton, borgarråd (M) Stockholm

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på nätet – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Läs mer och prova