Grön IT miljardvinnande strategi för kommunerna

Miljö. MiljöAktuellts ranking ”Sveriges Miljöbästa Kommuner 2012” visar att endast 61 av Sveriges 290 kommuner har en strategi för Grön IT. Det innebär att Sveriges kommuner varje år går miste om flera miljarder kronor i potentiella besparingar med Grön IT – och får svårare att nå sina klimatmål.
Sören Enholm m fl , vd TCO Development
Annons

De stora klimat- och miljöutmaningar vi står inför, globalt, nationellt och kommunalt gör det befogat att vända på varje sten. Vi har ett gemensamt ansvar att nå klimatmålen. EU:s så kallade 20-20-20-mål innebär att utsläppen av växthusgaser ska minska med 20 procent, energieffektiviteten öka med 20 procent och andelen förnybar energi uppgå till 20 procent år 2020. Sveriges motsvarande klimatmål är ännu tuffare.

Åtta av tio kommuner har egna klimatmål. Därför är det direkt beklämmande att åtta av tio kommuner helt saknar en strategi för Grön IT. Kommunerna missar att vända en lätt sten. Även om man räknar ytterst försiktigt är besparingspotentialen med Grön IT i kommunerna avsevärd. En aktuell studie, finansierad av bland annat IBM och TeliaSonera, visar att kommunerna årligen kan spara sju miljarder kronor med Grön IT – genom att lära av varandra och använda befintlig teknik. Beräkningen baseras inte på optimistiska antaganden, utan på faktiska besparingar som såväl stora som små kommuner har gjort.

Vad är då ”Grön IT”, egentligen? För många handlar det om att själva hårdvaran ska ha en bra energi- och miljöprestanda. För andra handlar det om att stänga av datorn när man går hem från jobbet, det vill säga själva användningen. Båda dessa synsätt är rätt, men begränsade.

Annons

Visst bör kommuner välja IT med låg energiförbrukning och ersätta stationära datorer med bärbara eller ”tunna klienter”. Minst 700 miljoner kronor kan sparas redan inom 12 månader om kommunerna utnyttjar dagens resurser mer effektivt, genom enkla åtgärder som att göra dubbelsidiga utskrifter, ställa in energisparlägen på datorer och så vidare.

Men den stora besparingspotentialen med Grön IT ligger utanför kommunernas IT-avdelningar – i kärnverksamheten. Det är när IT används exempelvis inom hemtjänsten som de stora effektivitets- och miljövinsterna görs. Kommunerna kan spara minst fyra miljarder kronor om året om de strategiskt använder Grön IT inom exempelvis anhörigvård, fastighetsstyrning och ruttoptimering av hemtjänstresor eller effektivisering av administrativa rutiner.

Låt oss ta ett exempel relevant för alla kommuner. Varje år tar Sveriges kommuner emot 18,5 miljoner fakturor. Även med en relativt försiktig beräkning för hur många av dessa som går att omvandla till elektroniska fakturor finns en potential till besparing på hela 1 miljard kronor per år och 500 ton koldioxid.

Kommuner som offensivt utnyttjat IT i sin verksamhet har minskat miljöbelastningen avsevärt genom till exempel minskat resande, bättre planering, bättre lokal- och kapacitetsutnyttjande samt strikta miljökrav på sina leverantörer. Möjligheterna att tillämpa ett flexibelt arbetssätt, som är mer obundet till plats, har för många kommuner varit en viktig del i att uppnå besparingar.

Vi har tre tips till de 229 kommuner som i dag saknar en strategi för Grön IT:

Kartlägg potentialen. Ska satsningen ge bästa effekt per investerad skattekrona måste nuläget analyseras och en strategi för Grön IT tas fram. Läs på om hur andra kommuner och statliga myndigheter gjort och lär av de bästa.

Tänk på helheten. Kommuner som satsat framgångsrikt på Grön IT har tänkt på helheten i verksamheten. En teknisk investering i sig är sällan tillräcklig, utan behöver kompletteras med utbildning och anpassningar av teknik och arbetssätt.

Gör Grön IT till ett gemensamt projekt. Ska satsningen på Grön IT få full effekt ute i verksamheten, utanför it- och miljöenheten, krävs hängrännor mellan stuprören i organisationen. Politiker och kommunledning måste dra åt samma håll och förvaltningarna samarbeta. Grön IT behöver bli ett projekt för hela kommunen.

I år var det första gången som frågan om Grön IT ställdes i MiljöAktuellts undersökning. Nästa gång undersökningen genomförs, om drygt ett år, hoppas vi att majoriteten av kommunernas svar blir ett helt annat – för såväl miljöns som skattebetalarnas skull!

Fler artiklar om Miljö

26 september

Bilen har en framtid - i delningsekonomin

Claudio Skubla
, förbundsdirektör 
Svenska Taxiförbundet
22 september

”Bilförbud desperat skrämselpropaganda”

Fredrik Daveby, vd Motormännen
15 september

Lägre utsläpp krävs om vi ska nå klimatmålen

Anna Johansson, infrastrukturminister (S)
14 september

Missvisande om tågens sänkta hastigheter

Anna Johansson, infrastrukturminister (S)
14 september

Stryp privatbilismen – satsa på grön taxi

Claudio Skubla, förbundsdirektör Svenska Taxiförbundet

Senast publicerat

Idag 14:30

”Bonus verkningslös - höj lönerna i stället”

Ina Djurestål & Isak Skogstad, ordf Moderata Studenter / Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening
Idag 14:28

Hyperloopa Norden!

Olle Johnsson & Johanna Hallin, LUF:are och Chalmerister
Idag 11:31

Bucht, dags att backa upp regionerna!

Ulf Nilsson m fl, Regionpolitiker
Idag 10:51

Sätt ner foten mot förtryckande män!

Anna Eling & Lotten Kluck, ordförande Liberalerna Hedemora resp. Liberalerna Dalarna
Idag 10:12

Diskriminering när privata förskolor blir utan lönelyft

Elisabeth Unell & Anders Röhfors , oppositionsråd (M) Västerås / kso (M) Arboga

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här