Ge oss chans att bygga fler hyresrätter

Bostadsbyggande. Dagens skatter missgynnar hyresrätten, vilket slår mot våra möjligheter att nyproducera bra bostäder som fler har råd med, skriver SABO:s styrelse och vd. Frågan är en av flera som kommer att diskuteras på dagens konferens.
Åsa Johansson mfl , ordförande (S) Sabo
Annons

I dag den 1 december samlas 150 politiker från hela landet för att tala om svensk bostadspolitik och allmännyttans roll. Konferensen arrangeras av bransch- och intresseorganisationen SABO.

Vi som möts kommer från olika partier men har det gemensamt att vi sitter i styrelserna för några av landets drygt 300 allmännyttiga kommunala bostadsföretag. Tillsammans har vi det ansvarsfulla, svåra och inspirerande uppdraget att bidra till en god bostadsmarknad i en tid av svår bostadsbrist, stora renoveringsbehov, högst byggpriser i EU och en oroande segregation.

Allmännyttan har en viktig roll för att lösa upp dessa knutar men för att kunna leverera största möjliga nytta vill vi se:

Annons
  • Balanserade ekonomiska villkor mellan boendeformerna. Dagens skatter missgynnar hyresrätten, den blir cirka 3 000 kronor dyrare i månaden jämfört med bostadsrätt och egnahem. Det slår mot våra möjligheter att nyproducera bra bostäder som fler har råd med, till exempel nyanlända med uppehållstillstånd. Därför vill vi att det införs låg moms på bostadshyra så att vi kan dra av momsen när vi bygger och renoverar. 

  • Ökad konkurrens på den svenska byggmarknaden. Byggpriserna är för höga och det är brist på personal. Det hämmar starkt våra möjligheter att bygga bostäder i en tid då majoriteten av landets kommuner har bostadsbrist. Till detta behöver processerna med prefabricerade hus utvecklas ytterligare. SABO har framgångsrikt pressat byggpriserna med cirka 25 procent i sina ramupphandlingar av Kombohusen men mer bör göras för att sänka kostnaderna.

  • Offentligt stöd på vikande marknader. Bostadsföretagen på vikande bostadsmarknader har ekonomiska svårigheter till följd av minskande och åldrande befolkning samt färre arbetstillfällen. Där finns behov av tillgängliga bostäder och äldreboenden. Det kräver särskilda åtgärder. EUs statsstödsregler om ekonomiska tjänster av allmänt intresse ger kommunerna möjligheter att stödja företag som hyr ut bostäder som inte kan tillhandahållas på normala marknadsmässiga villkor. Det behövs ett svenskt regelverk som tydliggör detta. 

  • Fler kommuner som överväger gemensamt ägda bostadsföretag. På vikande marknad kan det ge möjlighet att effektivisera förvaltningen och anställa kvalificerad personal. Företaget får även en starkare position vid upphandling av varor och tjänster, vilket är nödvändigt vid både nyproduktion och renovering.

Allmännyttan är, och ska vara, ett viktigt verktyg för sina ägare. Uppdragen till oss är många och med ett ökat behov av nyproduktion och integration ställs nya, högre och fler krav än tidigare. Till detta läggs vårt väl etablerade arbete med till exempel boendeinflytande, näringslivsförturer för att främja den lokala arbetsmarknaden, sociala krav i upphandlingar, med mera. Och det med rätta. Vi kan och vill leverera på flera plan om vi får rätt förutsättningar. 

Med ett nytt framtidsprogram blickar vi nu framåt för att möta dagens utmaningar och siktar på byggande och boende som är ekonomiskt, socialt och ekologisk hållbart. Programmet heter Allmännyttan mot år 2030 och förarbetena till det presenteras på konferensen den 1 december. I början på nästa år startar ett stort arbete då styrelseledamöter i de allmännyttiga bolagen samlas på regionala konferenser för att utforma en allmännytta för kommande generationer.

Med detta vill vi försäkra allmänheten, bostadsmarknadens aktörer och politiken på kommun- och riksnivå att ni kan räkna med oss. Allmännyttan kan inte göra allt men vi kan göra mycket. Ge oss rätt förutsättningar – och använd oss.

Fler artiklar om Infrastruktur

13 januari

Privata monopol äger bredbandskunderna

Gunilla Glasare, chef för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad på SKL
13 januari

C: Nio punkter för ökad boendeintegration

Christian Ottosson mfl, kommunalråd (C) Huddinge kommun
13 januari

Låt inte tillväxten gå på grund i Göteborg

Johan Büser mfl, riksdagsledamöter (S) för Västsverige
12 januari

Stockholms motorvägar krockar med klimatmålen

Marica Lindblad, (MP), kommunalråd Huddinge
12 januari

Hyresgästföreningens makt skadar hyresrätten

Lennart Sten & Reinhold Lennebo , Fastighetsägarna

Senast publicerat

Idag 05:45

Sveriges kommuner går mot en välfärdskris

Nima Sanandaji, vd för tankesmedjan European Centre for Entrepreneurship and Policy Reform (ECEPR)
Idag 05:45

Rättvisereform när bidrag till nyanlända blir lån

Alireza Akhondi, integrationschef Vansbro kommun
Igår 13:00

”Etnisk registrering leder bara till fördomar”

Aras Amin, fritidspolitiker (M) Spånga-Tensta
Igår 11:46

”Kontraproduktivt att inte visa verkligheten”

Staffan Danielsson, riksdagsledamot (C)

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här