Ge oss bättre förutsättningar att ta emot

Flyktingmottagande. Vi välkomnar den ökade tidsfristen för anvisningar av flyktingar som regeringen presenterat men mycket återstår att göra. Förenklade regler för bostäder på tidsbegränsade bygglov måste omgående komma på plats, skriver politiker i Haninge där partier över blockgränsen träffat en överenskommelse om nya bostäder för nyanlända.
Meeri Wasberg m fl , gruppledare (S) Haninge
Annons

Haninge växer, det byggs rekordmånga bostäder. 2015 var vi den kranskommun i Stockholms län där det byggdes flest bostäder av alla, 891 stycken, och vi har de senaste 12 månaderna gett startbesked för över 1 000 ytterligare. Vi vill bygga för alla behov och genom politisk samsyn har Haninge blivit en ledande tillväxtkommun som går i bräschen för att bygga bort bostadsbristen i Stockholmsregionen.

Lagen för mottagande innebär att Haninge år 2016 och 2017 ska ordna bostad åt 253 respektive 359 människor som fått uppehållstillstånd. Trots hög tillväxttakt är detta en stor utmaning för oss, men till skillnad från vissa andra kommuner har vi för avsikt att anstränga oss för att klara av det. När exempelvis Ekerö sätter sig på tvären och inte vill vara med och ta sin del av ansvaret skapar vi i Haninge i stället breda överenskommelser. Vi lägger politiska skiljaktigheter åt sidan för att samarbeta över block- och partigränserna i en tid när humanistiska värderingar behöver lyftas fram och praktiska problem behöver lösas.

Avtal med fastighetsägare och privatpersoner samt inventering av kommunens eget bestånd tillgodoser en del av bostadsbehovet, men det räcker inte. Det är därför nödvändigt även för Haninge att uppföra bostäder med tidsbegränsade bygglov.

Annons

Vi väljer att bygga småskaliga blandade boenden för både ungdomar folkbokförda i Haninge och för nyanlända med uppehållstillstånd. På så vis tillgodoser vi både Haningeungdomars möjlighet att flytta hemifrån och påbörja sina vuxna liv samtidigt som vi skapar bättre integration. Tillsammans med insatser för jobb och utbildning samt samarbete med vårt lokala föreningsliv skapar vi bra förutsättningar för de nyanländas etablering.

Haninge är en kommun som står öppen mot sin omvärld och vi tar vår del av ansvaret, vi vänder inte ryggen till. Vi är positiva till att alla Sveriges kommuner ska dela på ansvaret för landets mottagande av nyanlända men regeringen måste också ge oss de förutsättningar som krävs för att klara av uppdraget.

När kommuner anstränger sig för att klara av bostadssituationen måste självklart staten göra detsamma. Vi välkomnar den ökade tidsfristen för anvisningar som regeringen presenterat men mycket återstår att göra. Regeringen måste skapa rätt förutsättningar för kommunerna att färdigställa nya bostäder snabbt.

I början av året var 180 ungdomsbostäder i Haninge inflyttningsklara, uppförda med tidsbegränsade bygglov. Vår erfarenhet från detta är god men det finns mycket i processen att förbättra.

Vi har skrivit till statsråden Peter Eriksson (MP) och Ylva Johansson (S) med en vädjan om bland annat regelförenklingar för att uppföra bostäder med tidsbegränsade bygglov. SKL presenterade i somras förslag i syfte att underlätta för kommuner att tillgodose de behov som finns. Regeringen har som vi förstår det ställt sig positiv till förslagen men beslut dröjer. Vi vill därför understryka behovet av dessa regelförenklingar, de hade behövt träda i kraft igår.

Debatt/

Flyktingar till kommunerna

Flyktingar flyttas nu från asylboenden och ut i kommunerna. Enligt den nya lagen måste alla kommuner ta emot flyktingar. Men är det möjligt? Debatt pågår.
Klicka här för att delta i debatten

12 inlägg i denna debatt

Peter Eriksson, integrationsstrateg Ystads kommun
Malin Danielsson mfl, Liberalerna, Stockholms län
Adam Reuterskiöld mfl, kommunstyrelsens ordförande (M) Ekerö
Tuve Skånberg, ordförande i civilutskottet (KD)
Elisabeth Svantesson, integrationspolitisk talesperson (M)
Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande (S) Södertälje
Leif Gripestam (M) & Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande i Täby resp. Ekerö
Peter Cavala, samhällsbyggnadschef, Länsstyrelsen Skåne
Meeri Wasberg m fl, gruppledare (S) Haninge
Lena Micko & Anders Knape, Sveriges Kommuner och Landsting
Alexandra Anstrell mfl , ordförande Haningemoderaterna

Dela den här debatten

Fler artiklar om Infrastruktur

Idag 12:00

Regeringen måste göra något åt bostadsbristen

Ina Djurestål, riksordförande Moderata Studenter
Idag 10:49

Använd de outnyttjade miljarderna till järnvägen

Åsa Karlsson mfl, kommunalråd (S) Munkedal
Idag 10:15

Hårdare personuppgiftslag utmaning för myndigheter

Christoffer Callender, Säkerhetsingenjör, Intel Security
13 januari

Privata monopol äger bredbandskunderna

Gunilla Glasare, chef för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad på SKL
13 januari

C: Nio punkter för ökad boendeintegration

Christian Ottosson mfl, kommunalråd (C) Huddinge kommun

Senast publicerat

Idag 13:05
Idag 12:00

Regeringen måste göra något åt bostadsbristen

Ina Djurestål, riksordförande Moderata Studenter
Idag 11:39

Dåliga förslag om dopingkontroller på gym

Saila Quicklund & Anti Avsan, riksdagsledamöter (M)
Idag 10:49

Använd de outnyttjade miljarderna till järnvägen

Åsa Karlsson mfl, kommunalråd (S) Munkedal
Idag 10:15

Hårdare personuppgiftslag utmaning för myndigheter

Christoffer Callender, Säkerhetsingenjör, Intel Security

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här