”Gång på gång bevisas kvaliteten i privat vård”

Vinster i välfärden. Vill Peter Lorentzon inte erkänna Östersundsstudien så står det honom fritt att låta bli. Men de resultat studien uppvisar återkommer gång på gång i en rad andra mätningar. Privata alternativ håller god kvalitet – vare sig Peter Lorentzon vill det eller ej, skriver Håkan Tenelius, Vårdföretagarna
Håkan Tenelius , näringspolitisk chef Vårdföretagarna
Annons

Peter Lorentzon, Gemensam Välfärd, gör i sin artikel nyligen allt för att undergräva Östersunds kommuns jämförande studie i äldreomsorgen. Den studie som jämförde två likadana äldreboenden vars enda skillnad var deras respektive driftsform, det ena drevs av kommunen och det andra av den privata omsorgsgivaren Vardaga. Studien visade att Vardagas boende var bättre på 8 av 10 kvalitetsparametrar, men till en lägre kostnad. Det är intressanta resultat som vi känner igen från andra studier.

Men det verkliga värdet i Östersundsstudien ligger i hur mycket bättre både offentlig och privat driven vård blir om de tillåts kvalitetskonkurrera med varandra, och om resultaten hela tiden följs upp och redovisas. 

När resultat mäts, följs upp och redovisas finns underlag till en kvalitetsdiskussion om äldreomsorgens utveckling. För att få en god bild av svensk äldreomsorg skulle jag rekommendera Peter Lorentzon att läsa Socialstyrelsens Kommun och Enhetsundersökning som är en totalundersökning. Samtliga äldreboenden finns registrerade och betygsatta i undersökningen. Men Peter Lorentzon kan inte ha läst den senaste undersökningen. För då skulle han snarare fråga sig varför kommunala äldreboenden inte får högre betyg – trots att de inte gör vinst. 

Annons

Skillnaden i bemanning är försumbar mellan de båda driftsformerna. Förutom när det gäller antalet sjuksköterskor. Privata utförare har 13 procent fler sjuksköterskor per enhet än kommunala utförare.

Privata äldreboenden är bättre på rutiner kring bland annat måltider, hanteringen av läkemedel och vårdplanering. Exempelvis har fler äldre, 78 procent jämfört med 45, en aktuell utredning kring urinläckage.

Medarbetarna är centrala för en god omsorg. Det är deras engagemang och empati som skapar kvalitet. Villkoren ska vara goda så att duktiga medarbetare stannar och nya vill söka sig till branschen. Att säkra rekryteringen i framtiden är en utmaning som både offentliga och privata arbetsgivare står inför. 

Men Jobbhälsobarometern visar samtidigt att medarbetare i privata verksamheter är mer nöjda med lönen, arbetsledningen och att de upplever sig friskare än kollegorna i kommunala verksamheter. 

Vill Peter Lorentzon inte erkänna Östersundsstudien så står det honom fritt att låta bli. Men de resultat studien uppvisar återkommer gång på gång i en rad andra mätningar. Privata alternativ håller god kvalitet – vare sig Peter Lorentzon vill det eller ej.

Debatt/ Omsorg

Östersundsstudien

Myten om att äldreboendet i Östersund både var bättre och billigare än det kommunala sprack så snart vinsten började tas ut, hävdar Peter Lorentzon i nätverket Gemensam välfärd. Men han får mothugg.
Klicka här för att delta i debatten

4 inlägg i denna debatt

Peter Lorentzon, aktiv i PRO och i nätverket Gemensam välfärd
Ulla Tansen, affärsområdeschef Vardaga
Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna
Peter Lorentzon, aktiv i PRO och i nätverket Gemensam välfärd

Dela den här debatten

Fler artiklar om Omsorg

17 februari

Varför inte göra vårdens kvalitet till valfråga istället?

Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna
14 februari

”S bör göra vinststopp till en valfråga”

Andreas Schönström, kommunalråd (S), Malmö stad
13 februari

Saknas politiskt intresse för våra rättigheter

Björn Häll Kellerman & Lars Hagström, Förbundet Unga Rörelsehindrade resp Förbundet för delaktighet och jämlikhet
9 februari

Rimliga arbetsvillkor i välfärden - inte vinster

Gunilla Andersson, Nätverket för gemensam välfärd

Senast publicerat

17 februari

Biogasen behövs om vi ska nå fossilfrihet

Karin Svensson Smith mfl, riksdagsledamot (MP)
17 februari

”Bibliotekarier ska inte agera väktare”

Sara Roberts, tf förbundsordförande i DIK
17 februari

”Styrkan i kulturen är mångfald och innovation”

Rasmus Jonlund mfl, liberala riksdags- och kommunpolitiker i kulturen
17 februari

Varför inte göra vårdens kvalitet till valfråga istället?

Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här