Fysioterapi direkt sparar stora resurser

Primärvård. Fysioterapi kan förebygga och behandla stora och kostsamma folksjukdomar. Om patienterna direkt får träffa en fysioterapeut inom primärvården kan det spara sjukvården stora resurser.
Stefan Jutterdal m fl , Fysioterapeuterna
Annons

Fysisk aktivitet har aldrig varit viktigare att uppmärksamma än nu. Vi kan se de negativa effekterna av för mycket stillasittande och en utbredd fysisk inaktivitet i samhället; såsom ökningen av flertalet av våra stora folksjukdomar, exempelvis diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer. Särskilt oroande är att skillnaderna i hälsa ökar mellan olika socioekonomiska grupper. WHO anger att fysisk inaktivitet är den fjärde största riskfaktorn i världen för sjukdom och förtida död.  

Det är dystra fakta - men den positiva sidan av dem är att de inneburit att motion och träning är på mångas läppar.

Aktuell forskning ger starkt stöd för att fysioterapi både kan förebygga och behandla stora och kostsamma folksjukdomar som artros och övriga reumatiska sjukdomar, astma, kol och hjärt- och kärlsjukdomar. Svensk fysioterapi är världsledande på många områden. Det finns idag starkt stöd för att den som får professionell vägledning av en fysioterapeut eller sjukgymnast har större chans till bättre funktionstillstånd och en bättre hälsa än den som inte får det. 

Annons

Fysioterapeuter är bland annat specialister på att förebygga, diagnosticera och behandla smärta och andra besvär från rörelseorganen.

Att möta upp just dessa besvär utgör en stor del av primärvårdens vardag och är den näst vanligaste orsaken till längre sjukskrivning. På samtliga vårdnivåer och i många verksamheter skulle ett tidigt möte med en fysioterapeut åstadkomma snabbare och bättre resultat än vad som sker idag. Hälso- och sjukvården bedrivs ofta enligt ”vi gör som vi alltid gjort” och det leder till onödig väntan för patienterna och att kvaliteten inte blir bästa möjliga samtidigt som kostnaderna för sjukvårdshuvudmännen skjuter i höjden.

Sverige är nu mitt i en valrörelse som avgör hur svensk hälso- och sjukvård kommer att utformas de närmaste åren. Vårt budskap är att det finns en stor hälsopotential i att använda fysioterapeuten som första instans vid besvär i rörelseorganen.

Målet är att få samhällets beslutsfattare att gå från läpparnas bekännelse till att förändra i praktiken. Det kan förefalla lättare sagt än gjort med det finns flera bra exempel på att det går!

Det mest framstående exemplet är Brahehälsan i skånska Löberöd, en primärvårdsenhet som låter patienters behov avgöra vem som blir den första vårdkontakten. Om patienten söker för besvär från rörelseorganen så lotsas personen till en fysioterapeut direkt. Det ger snabbare och bättre behandlingsresultat för patienten samtidigt som det frigör värdefull läkartid till andra patienter. Alltså en bättre och effektivare hälso- och sjukvård!

Vi vill att alla landsting ska utreda olika mottagningsmodeller som stärker fysioterapeutrollen som första kontakt för patienter som söker primärvård med besvär från rörelseorganen. Ett första steg är att få in skrivningar om detta i landstingsplanerna.

Fysioterapeuterna vill också att specialistutbildade fysioterapeuters kompetens används inom all hälso- och sjukvård i syfte att korta kötider och förbättra kvaliteten på insatserna till patienten. Ökad samverkan och tydligare kommunikation mellan olika yrkesgrupper leder till bättre omhändertagande av patienter med problem och smärta i rörelseorganen.

Det är också viktigt att förbättra samverkan mellan kommuner och landsting så att de som behöver fysioterapi i hemmet eller i särskilda boenden får tillgång till detta.

Sanningen är att det idag finns många patienter, som inte får omedelbar och adekvat hjälp. Trots att fysioterapi i rätt tid och på rätt plats kan öka kvaliteten på och spara stora resurser inom hälso- och sjukvården. Trots att remissfriheten gällt i hela landet under många år.

Nu är det upp till de politiska partierna att bekänna färg.  Stå upp för medborgarnas rätt till fysioterapeut direkt!

Fler artiklar om Sjukvård

20 oktober

Tio förbudsord för vård och omsorg

Hans Winberg m fl, Leading Health Care och ledare för Digital utmanings rådslag
19 oktober

Borgarna slår hårt mot fattigas vård i Stockholm

Birgitta Sevefjord & Håkan Jörnehed , Vänsterpartiet Stockholms läns landsting
13 oktober

”Därför kunde vi inte stödja den nya strategin för SLL”

Jens Sjöström (S) & Susanne Nordling (MP), oppositionslandstingsråd, Stockholms Läns Landsting
11 oktober

Mötet med patienten måste bli bättre

Marie Morell m fl, Region Östergötland

Senast publicerat

21 oktober

Ta nyanländas hörselskador på allvar

Jonathan Wahlström, ordförande Unga Hörselskadade
21 oktober

”Rätt av åklagaren att lämna efter hoten”

Thed Adelswärd, chefsrådman, Lunds tingsrätt
21 oktober

”Bromsa utflyttningen av nyanlända till kommuner”

Elisabeth Svantesson, integrationspolitisk talesperson (M)
21 oktober

L: Låt expertråd lyfta Stockholms skolor

Lotta Edholm, oppositionsborgarråd (L)

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här