Funktionshindrade elever ska inte särbehandlas

Funktionsnedsättning. Specialskolor ska hjälpa funktionshindrade elever att nå kunskapsmålen. Problemet är att verkligheten blivit en annan. Utgångspunkten för funktionshindrade elever ska i stället vara att de behandlas som alla andra tills det är bevisat att de av intellektuella skäl måste ha en särskild skolgång.
Tiemon Okojevoh , styrelseledamot Grön Ungdom i Stockholmsregionen
Annons

Det går inte en enda dag utan att jag undrar varför? Varför gjorde den svenska välfärdsstaten skillnad på mig och alla andra? Varför skulle jag få sämre möjligheter att utvecklas än mina jämnåriga? Varför skulle just jag fostras in i ett separat samhälle? Svaret på frågorna är enkelt: för att jag är funktionshindrad.

I Sverige har vi idag ett antal specialskolor för personer med funktionsnedsättningar. Åtta stycken bedrivs av staten genom den Specialpedagogiska skolmyndigheten och ett antal finns sedan på kommunal samt regional nivå. Skolornas främsta uppgift enligt Skolverket är att "Noggrant välja pedagogiska strategier och utforma den fysiska miljön så att eleven kan nå kunskapsmålen." Med andra ord ska skolorna vara ett bra alternativ för funktionshindrade elever att kunna nå kunskapsmålen. Problemet är bara att verkligheten har blivit en annan:

I början på förra året kom Barnombudsmannen med en rapport som riktade hård kritik mot landets specialskolor. "Många barn med funktionshinder upplever att de möts av en skola som inte ställer några krav. De här barnen vill inte ses som offer, de vill ha stöd men också förväntningar på sig", sa då barnombudsmannen Fredrik Malmberg till DN efter att rapporten släpptes. Vidare bedömde han situationen på landets specialskolor som "Oacceptabel".

Annons

För mig kom rapporten som ett erkännande. Under mina grundskoleår fick jag ta del av en pedagogik riktad till elever med grava utvecklingsstörningar. I låg- och mellanstadiet var det till och med så att jag gick i en klass där majoriteten av mina klasskamrater gick i särskolan. Detta trots att jag själv på papperet skulle ha en helt vanlig skolgång och inte har några intellektuella funktionsnedsättningar över huvud taget. Det enda gemensamma mellan mig och mina klasskamrater var att vi alla hade någon form av rörelsehinder. Därför skulle vi tydligen också sättas i samma klump, tyckte kommunen.

I mitt fall innebar detta ett lidande senare i livet när jag var tvungen att ta ikapp flera år av förlorad skolgång för att kunna klara mig i samhället. Jag lyckades mot all förmodan, men det är långt ifrån alla som gör det. Många av de som gått i specialskolor bidrar inte till samhället senare i livet: En del på grund av intellektuell funktionsnedsättning, andra för att de inte fixar att ta igen det de tappat gentemot övriga befolkningen när de gått i specialskola.

Funktionshindrade är idag överrepresenterade bland de arbetslösa och Arbetsförmedlingen bedömer att gruppen utgör en tredjedel av myndighetens inskrivna. En hel del av dessa har också gått i specialskolor. Därmed har de även fått sämre möjligheter att utvecklas och byggts in i ett parallellt samhälle som de sedan inte klarat av att ta sig ur.

Jag menar att det bästa är att specialskolorna för funktionshindrade avskaffas och istället görs om till renodlade särskolor. På så sätt undviker vi att vissa kommer i kläm. De funktionshindrade som har utvecklingsstörningar kan gå kvar och fortsätta ta del av den pedagogik som de behöver.

Samtidigt kan de med funktionsnedsättning som inte har sådana behov istället placeras i andra, "vanliga", skolor som bättre möter deras behov. Utgångspunkten för funktionshindrade elever ska alltså vara att de behandlas som alla andra fram tills det är bevisat att de av intellektuellt betingade skäl måste ha en särskild skolgång. Så är inte fallet idag.

För mig är det obegripligt att ingen politiker inte har satt ner foten tidigare. Att bryta barriärer och skapa ett integrerat samhälle ligger i varje politikers intresse. Därför har jag med flera andra skrivit en motion till Miljöpartiets kongress som bland annat handlar om att reformera specialskolorna för funktionshindrade. Kommande helg tas motionen även upp på Grön Ungdoms riksårsmöte i Västerås.

Det är dags att sluta fostra in funktionshindrade i parallella samhällen som eftersätter vår utveckling i förhållande till resten av medborgarna. Det är dags att se till så att framtidens jag inte ska behöva ställa sig frågan om: Varför?

Fler artiklar om Skola

Idag 05:30

”Varenda unge ska klara gymnasiet”

Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister (S)
21 februari

Lärarstudenter måste få mer övning i att sätta betyg

Matilda Gustafsson, Ordförande, Lärarförbundet Student
20 februari

”Teoretiska program inte förlegade, S”

Lotta Edholm, oppositionsborgarråd (L) Stockholms stad
17 februari

Otydligt uppdrag ger stora skillnader i förskolan

Helén Ängmo & IngBeth Larsson, Skolinspektionen
17 februari

Poliselever blir blåsta på utlovad forskning

Jörgen Lundälv, docent i trafikmedicin, Umeå universitet

Senast publicerat

Idag 13:19

”Öka godstrafiken på järnvägen med längre tåg”

Pia Lagerlöf, generalsekreterare Swedtrain
Idag 13:11

”Privatisera delar av Arbetsförmedlingen”

Mads Lundgaard, arbetsförmedlare
Idag 06:00
Idag 05:45

När allt fler unga säljer sex krävs handling

Andréa Ström, vice ordförande (M) socialnämnden Stockholms stad
Idag 05:30

”Varenda unge ska klara gymnasiet”

Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister (S)

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här