”Frihandel basen för tillväxt och välstånd”

Handel. De som motverkar frihandel biter sig själva i svansen. Trots det går både Donald Trump och Theresa May i den riktningen. Nu måste Sverige ta täten och försvara frihandeln som basen för tillväxt och välstånd.
Annons

Det är sannerligen underliga tider. Storbritanniens premiärminister Theresa May begär en hård Brexit och USAs Donald Trump stoppar förhandlingarna om frihandelsavtalet TPP mellan länderna runt Stilla havet och vill dessutom omförhandla den nordamerikanska frihandelsöverenskommelsen NAFTA. Det sker samtidigt som Kinas president Xi Jinping håller brandtal och framstår som den främste förespråkaren av global frihandel.

Frihandel är basen för fungerande globala värdekedjor och produktionssystem och därmed för tillväxt och välstånd. De som motverkar detta biter sig själva i svansen. NAFTA har påverkat ekonomin i USA, Kanada och Mexiko positivt och många företags affärsmodeller bygger till stor del på värdekedjor där insatsvaror och tjänster produceras i det land där det är mest fördelaktigt. Och det oaktat i vilket land som huvudkontoren ligger i.

Sveriges välstånd bygger på vår förmåga att exportera varor och tjänster av hög kvalitet, som efterfrågas av andra länder på den globala marknaden. Men för att detta ska vara möjligt krävs också att vi kan importera råvaror, komponenter och kompetens. Dessa globala värdekedjor har länge varit avgörande för Sverige men i takt med den moderna kommunikationstekniken har komplexiteten i relationerna med omvärlden ökat snabbt. Exempelvis innehåller Volvos nya personbil XC90 som monteras i Torslanda, tusentals komponenter som tillverkas i nästan hundra länder. En balans mellan export och import är viktigt.

Annons

Vi lever i symbios med omvärlden och fragmenteringen i globala värdekedjor gör svenska företag än mer beroende av omvärlden. Trenden av specialisering i globala värdekedjor gör att alla företag – inte bara svenska - kan leta globalt efter underleverantörer och samarbetspartners med de bästa erbjudandena och lägsta kostnaderna. Och de väljer i allt högre utsträckning att köpa komponenter eller tjänster istället för att producera själv, vilket påverkar konkurrensförutsättningarna för alla.

Men det innebär inte att vi i Sverige behöver bli förlorare. Vi har alla möjligheter att anpassa vår industri- och innovationspolitik. Grundfrågan är hur Sverige kan stärka sin konkurrenskraft inom de områden som skapar mest värde. Här krävs ett perspektiv som inte bara omfattar fördelarna med samlokalisering av produktion och FoU, utan även kloka och långsiktiga investeringar i transportinfrastruktur, dessutom ett skatteklimat som lockar till sig både kapital och kompetens.

Företag i Sverige liksom i omvärlden kommer alltid att anpassa sig till de bästa förutsättningarna och då gäller det även för politiken att vara anpassningsbar.

Sverige är en liten marknad och vi kommer att vara exportberoende även i framtiden. Också därför är det viktigt att vi motverkar protektionism, tullar och andra handelshinder. Dessutom kräver dagens och morgondagens utmaningar – demografiska förändringar, klimatfrågor, effektivisering av resursanvändning, hälsofrågor, urbanisering med mera – en långsiktigt hållbar tillväxt.

Ingen vet dock vilka branscher och företag som kommer att bli morgondagens stjärnor och motorer. Men vi kan vara övertygade om att de företag som till konkurrenskraftiga priser erbjuder bra produkter och tjänster som är hållbara, löser och tillgodoser människors och samhällens problem och önskningar, kommer att gå vinnande ur den striden.

Att vi i Sverige kan erbjuda goda förutsättningar för export blir därför avgörande för vår konkurrenskraft och vårt välstånd. Därför gäller det att Sverige tar täten och förklarar och försvarar frihandelns roll som basen för globala produktionsprocesser och därmed tillväxt och välfärd.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Fler artiklar om Ekonomi

Igår 05:45

Ge allmänheten insyn i EU-budgeten

Max Andersson & Staffan Dahllöf, EU-parlamentariker (MP) / rapportförfattare
28 mars

”Skåne har inte råd med Länsstyrelsen”

Carina Wutzler & Henrik Thorsell , kso resp andre vice ordf (M), Vellinge
27 mars

Vill C skapa kaos med SD i hejarklacken?

Hedda Berkesand, språkrör Grön Ungdom i Stockholmsregionen
22 mars

”Vårdpersonal förlorar på sänkt brytpunkt”

Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet
21 mars

”Höga marginalskatter ger lägre skatteintäkter”

Johan Lidefelt, skatteexpert, Svenskt Näringsliv

Senast publicerat

Igår 16:31

Replik: Politiker ska inte styra över teaterscenerna!

Saga Axmalm , vice ordförande Liberala ungdomsförbundet Göteborg
Igår 15:40

Stoppa regeringens upphandlingslag - igen!

Carina Lindfelt & Birgitta Laurent, avdelningschef Arbetsmarknad / expert på upphandlings- och konkurrensfrågor, Svenskt Näringsliv
Igår 11:41

Låt funktionsnedsatta arbeta i omsorgen

Monica Lingegård, vd Samhall

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här