”Förstatliga underhållet av järnvägarna”

Järnvägar. Förseningar och inställda tåg kostar samhället 5 miljarder per år, enligt Trafikverket. Det är dags för Socialdemokraterna att uppfylla sitt vallöfte och förstatliga underhållet av järnvägarna.
Annons

SMHI meddelade nyligen att det råder metereologisk vår i Sverige. Men vintern, som nu går mot sitt slut, har precis som tidigare vintrar inte bara förknippats med kyla, snö och skidåkning. 

Numera förknippas även vinter med tågkaos. Både resenärer och godsleveranser har blivit drabbade när förseningar och inställda tåg har blivit regel snarare än undantag. Nu krävs att Socialdemokraternas vallöfte om ett förstatligat järnvägsunderhåll blir verklighet. 

Tågkaoset drabbar både klimatarbete och svensk konkurrenskraft. Att fler tar tåget i stället för bilen och flyget är avgörande för klimatarbetet. Att gods i högre utsträckning transporteras med tåg likaså. 

Annons

En infrastruktur i världsklass är tillsammans med en fungerande bostadsmarknad och en välutbildad befolkning nyckeln till ökad svensk konkurrenskraft och tillväxt. 

Den nuvarande situationen borde därför oroa regeringen. Enligt Trafikverket kostar järnvägskaoset svenska samhället 5 miljarder kronor per år.

Den främsta anledningen till de brister som finns har sagts vara ett långvarigt, bristande underhåll av svensk järnväg. 

Regeringen tillför nu mer pengar till underhållet av järnvägen. Det är välkommet, även om det är uppenbart att betydligt mer resurser kommer att krävas till nyinvesteringar och underhåll om den svenska järnvägen ska vara att räkna med även i framtiden. 

Men det handlar inte bara om bristen på resurser. Vi tror också att det är en bristande organisation som orsakar de massiva problem som tågresenärer och godstransporter utsatts för de senaste åren.  

Allt för många aktörer, däribland flera olika privata entreprenörer, har varit inblandade i underhållet av järnvägen och en otydlig ansvarsfördelning har gjort att stora brister uppstått. 

Berättelser där en privat aktör ansvarar för att skotta snö från taken ovanför perrongerna, en annan för själva perrongerna och en tredje för spåret bredvid gör oss än mer övertygade om att detta system inte är hållbart. 

Ska regeringens tillskott i pengar verkligen göra skillnad och inte försvinna i kostsamma upphandlingar behöver en ny organisation genomföras.

Mot den bakgrunden har SSU i flera år drivit att underhållet av svensk järnväg ska återförstatligas och vi blev mycket glada när Stefan Löfven i valrörelsen gav som vallöfte att det skulle ske vid en socialdemokratisk valseger. 

Nu har vi en socialdemokratisk regering och en socialdemokratisk infrastrukturminister. En regering som inte verkar uppfylla sitt löfte från valrörelsen. 

Anna Johansson har i media uttalat att hon ”tror vallöftet blev lite tillspetsat” och att det nog inte var ett fullt återförstatligande som lovades.  SSU delar inte den uppfattningen. 

I Socialdemokraternas valmanifest går att läsa ”Underhållet av de svenska järnvägarna ska förstatligas”. Tydligare än så går det knappast att skriva. Nu krävs att regeringen på allvar prioriterar en fungerande järnväg.

Socialdemokraterna har varit i regeringsställning 66 av de senaste 83 åren. En av socialdemokratins styrkor under de här långa perioderna av styre har varit att man genomfört det man lovat. Därför har också väljarna många gånger gett Socialdemokraterna förnyat förtroende. 

När Socialdemokraterna i sitt valmanifest lovar något förväntar sig väljarna med rätta att det är möjligt att genomföra. Vi blir därför oroliga när ett vallöfte viftas bort som ”tillspetsat”. 

Kravet att järnvägsunderhållet ska förstaligas drevs dessutom av Socialdemokraterna i riksdagen förra mandatperioden och en riksdagsmajoritet uppmanade också då den borgerliga regeringen att stärka kontrollen och gå mot ett förstatligande av underhållet när avtalen med entreprenörerna går ut. 

Både tågresenärer och den svenska basindustrin förväntar sig att järnvägen ska fungera. Svensk industri behöver en grön omställning och tillväxten måste bli hållbar. För att möjliggöra det behövs en fungerande järnväg. 

Vi förväntar oss därför att regeringens uppfattning fortfarande är att underhållet ska förstatligas och att sådana förslag läggs fram till riksdagen. Då är det upp till övriga partier i riksdagen att ta ställning till om de väljer fortsatt kaos eller ordning och reda när det gäller den svenska järnvägen. 

Debatt/ Infrastruktur

Statligt järnvägsunderhåll?

Regeringen vill höja kvaliteten på järnvägen genom att återta kontrollen över underhållet. Men är det rätt väg att gå?
Klicka här för att delta i debatten

4 inlägg i denna debatt

Dela den här debatten

Fler artiklar om Infrastruktur

Igår 14:11

”Missförstånd att särkrav går emot lagen”

Gunnar Söderholm, förvaltningsdirektör, Miljöförvaltningen Stockholms Stad
5 december

Skåne växer, men inte bostadsbyggandet

Mikael Stamming & Anders Gärdsmark, Region Skåne resp. Sveriges Byggindustrier Syd
2 december

Riskfrågan bör vägas utifrån helheten

Rosie Kvål, riskkonsult, Brandskyddslaget
2 december

Södra Sverige behöver utbyggd järnväg

Bo Frank mfl, Nätverket höghastighetsbanan
1 december

Ge oss bättre förutsättningar att ta emot

Meeri Wasberg m fl, gruppledare (S) Haninge

Senast publicerat

Idag 13:45

Dags att sy ihop Sverige till ett sammanhållet land

Tiemon Okojevoh & Manuel Cortez Azero, Grön Ungdom
Idag 12:46

Straffa fuskarna istället för de rörelsehindrade

Cecilia Brinck, oppositionsborgarråd (M)
Idag 11:32

Tio kvoteringsfrågor till regeringen

Siri Steijer & Nima Sanandaji, programansvarig, Timbro & tekn. dr. och författare

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här