Förbjuden vinst
säkrar inte välfärden

Ekonomi. Det svenska samhället behöver en väl fungerande välfärd. Vi måste kunna lita på att medborgarna får undervisning av hög kvalitet i skolan, att sjukvården har förmågan att ge oss alla god vård och att omsorgen av våra äldre fungerar, skriver Vision tillsammans med Svenskt Näringsliv.
Annika Strandhäll med flera, förbundsordförande Vision

Även om den svenska välfärden generellt sett fungerar väl finns kvalitetsbrister inom såväl skola, vård och omsorg som måste åtgärdas. Landsting och kommuner är stora organisationer som står inför flera utmaningar i framtiden. Det handlar både om att kunna locka nya medarbetare till sektorn, men också om att förnya metoder för styrning och förbättra medarbetarnas förutsättningar till inflytande och utveckling i arbetet.

Våra organisationer har det gemensamt att vi är övertygade om att den svenska välfärden måste utvecklas när det gäller kvalitet och innovationer. Vi anser att den nuvarande debatten som enbart fokuserar på vinst eller inte, blir alltför ytlig och antar närmast populistiska proportioner. För att komma vidare och skapa en mer balanserad diskussion förankrad i verkligheten, anser vi att det är viktigt att företrädare för såväl arbetsgivare som medarbetare aktivt medverkar till att de politiska beslut som fattas ger bästa möjliga förutsättningar att utveckla välfärden.

Politikens roll är att sätta tydliga mål och klargöra förutsättningar och resurser för verksamheten. Det är viktigt att skapa en gemensam referensram för att ta fasta på det som verkligen betyder något. Alltså hur vi använder skattemedel på bästa vis, vilka förutsättningar verksamheterna har och vilken kvalitet som i slutänden erbjuds.

Annons

På senare tid har mycket fokus legat på kvaliteten i äldreomsorgen. Efter förra höstens rapporter om några fall av allvarliga kvalitetsbrister i privat driven äldreomsorg har allmänhetens förtroende för privata utförare inom välfärden minskat.

För en rättvisande bedömning av kvaliteten i äldreomsorgen krävs emellertid en gedigen analys, där jämförelse mellan privat och kommunalt driven äldreomsorg kan göras. På uppdrag av Svenskt Näringsliv har konsultföretaget Sirona gått igenom de senaste resultaten för de nationellt använda kvalitetsindikatorer inom äldreomsorgen som finns i Socialstyrelsens webbverktyg Äldreguiden och som redovisas på enhetsnivå. Resultatet där visar att de privata utförarna får något bättre betyg än de offentliga. En invändning mot resultaten i Äldreguidens kvalitetsindikatorer är att de bygger på självrapportering. Analysen har därför kompletterats med resultat från brukarenkäter. Här har Sirona analyserat svaren från likalydande enkäter i 30 kommuner. Skillnaderna mellan privata och offentliga utförare är för dessa kommuner sammantaget mycket liten. Av de 13 indikatorerna som finns för särskilt boende respektive hemtjänst finns inga statistiskt säkerställda skillnader för elva indikatorer inom särskilt boende och för tolv i hemtjänsten.

Det finns också andra undersökningar som tyder på att en utveckling mot konkurrens och fler privata utförare kan ge bättre kvalitet. Samtidigt har det varit svårt att inom välfärden forskningsmässigt belägga olika driftsformers betydelse för kvaliteten, och mer forskning behövs på området.

En mångfald av både offentliga, privata och frivilliga aktörer bidrar till att utveckla välfärden. Fler arbetsgivare kan också underlätta en ökad rörlighet på arbetsmarknaden och kan därmed förbättra medarbetarens möjligheter till löne- och yrkesutveckling.

Vad som nu är angeläget är att stärka kvalitetsarbetet inom hela välfärdsområdet. Vi kan konstatera att kvalitetsskillnaderna mellan olika utförare, oavsett om de är privata eller offentliga, är oacceptabelt stora inom såväl äldreomsorgen som sjukvården och skolan. Och för både fackförbundet Vision och arbetsgivareorganisationen Svenskt Näringsliv är kvalitetsfrågan det centrala. Samtliga aktörer inom välfärden, stat, kommuner, landsting, frivilligorganisationer, den privata sektorn och de fackliga organisationerna har ett ansvar att medverka till att kvaliteten generellt sett stärks inom vård, skola och omsorg.

Att förbjuda eller reglera vinsten för att på så sätt försöka skapa högre kvalitet är fel väg att gå. Däremot krävs att det sätts tydliga mål för kvalitetsarbetet hos alla utförare och att det ska vara lättare att bedöma vilken kvalitet olika utförare håller. Ytterligare ett sätt för att sätta fokus på kvalitetsarbetet kan vara att etablera en etisk kod för utförarna av välfärdstjänster, där kvalitetsbokslut, krav på ekonomisk transparens och stärkt ställning för medarbetarna genom till exempel meddelarfrihet ingår. De politiska initiativ som har tagits kring detta ställer vi oss positiva till och ska noggrant pröva.

  • Annika Strandhäll, förbundsordförande Vision
  • Anders Morin, ansvarig för välfärdsfrågor, Svenskt Näringsliv

Ämnen i artikeln

Relaterade artiklar

28 mars 2013
Bo Bylund med flera
11 mars 2013
Catharina Tavakolinia med flera
7 mars 2013
Joa Bergold och Claes-Mikael Jonsson
6 mars 2013
Catharina Tavakolinia med flera
15 februari 2013
Lars Pettersson
22 januari 2013
Elisabeth Thand Ringqvist och Ulrica Dyrke
10 januari 2013
Hanna Hallin och Karl Palmås
20 december 2012
Karin Svanborg-Sjövall
19 december 2012
Lars-Göran Johansson
20 november 2012
Christoffer Bernsköld
5 november 2012
Anders W Jonsson
31 oktober 2012
Inga-Kari Fryklund med flera
24 oktober 2012
Jimmy Runesson med flera
17 oktober 2012
Nima Sanandaji
16 oktober 2012
Svens Larsson med flera
11 oktober 2012
Anna Kinberg Batra
8 oktober 2012
Christina Rapp Lundahl
21 september 2012
Bengt Silfverstrand
14 september 2012
Vivianne Macdisi
11 september 2012
Anna Carendi m fl
5 september 2012
5 september 2012
Anna Kinberg Batra
30 augusti 2012
Catharina Tavakolinia m fl
30 augusti 2012
Stefan Stern
29 augusti 2012
Patric Källman
27 augusti 2012
Vivianne Macdisi
24 augusti 2012
Mats Einarsson
7 augusti 2012
Penilla Gunther och Caroline Szyber
4 juni 2012
Anna Ardin och Andreas Linderyd
29 maj 2012
Erik Laakso
29 maj 2012
Karin Svanborg-Sjövall
26 april 2012
Andreas Broryd
24 april 2012
Jonas Jacobsson Gjörtler
23 april 2012
Örjan Hultåker mfl
21 februari 2012
Håkan Tenelius

Så tycker Dagens Samhälles läsare

Du har redan röstat.Tack för din röst!
884 har röstat hittills.

Följ den här debatten

Du får ett mejl varje gång ett nytt inlägg i denna debattråd publiceras.

Dela den här artikeln

Fler artiklar om Ekonomi

14 april

Regeringen har inte lyckats banta EU-byråkratin

Jens Nilsson, EU-parlamentariker (S)
11 april

Sten Nordin har fördubblat ungdomsarbetslösheten

Roger Mogert, oppositionsborgarråd (S), Stockholm
10 april

Tjänstesektorn avgörande för Stockholms tillväxt

Ulla Hamilton, företagarborgarråd (M) Stockholms stad
10 april

29 miljarder till tillväxt och jobb

Annie Lööf m fl, näringsminister (C)
3 april

Senast publicerat

Igår 11:39

Varningar om läkarna på akuten missar kärnfrågan

Emma Spak m fl, ordförande SYLF
Igår 06:11

Sätt de äldre i centrum för hemtjänsten

Heike Erkers m fl, ordförande Akademikerförbundet SSR
15 april
15 april

Välkommen in i matchen för fler jobb, Roger Mogert (S)

Ulla Hamilton, borgarråd (M) Stockholm
15 april

Tågexperter: Den svenska järnvägen har havererat

Åke Nilsson m fl, fd vd Asea Traction AB

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på nätet – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Läs mer och prova