Föga dokumentärt om socialtjänsten

Socialtjänsten. Verklighetens socialtjänst och arbetet med försörjningsstöd har mycket lite att göra med den bild som målas upp i boken "Fattigfällan", menar Maria Hölerman, socionom som arbetat i många år med försörjningsstöd.
Maria Hölerman , Liberal & socionom
Annons

En nyutkommen bok har titeln Fattigfällan och är skriven av Charlotta von Zweigbergk. I Expressen läser jag en recension av Martina Montelius, som har funnit den chockartad och gastkramande. En rimlig reaktion. Jag har också läst den.

Det är svårt att gå i polemik med den fiktiva personen Beatas upplevelser av mötet med socialtjänsten. Hennes fiktiva berättelse sägs vara en sammansmältning av verkliga händelser, men redan där blir ju skildringen som tänkt spegling av verkligheten skev. Det är stor skillnad på om tjugo personer drabbas av varsitt missöde i mötet med socialtjänsten, eller om en och samma person drabbas av samtliga tjugo på en gång. Snakes on a plane är inte en dokumentär bara för att såväl farliga ormar som flygplan finns i verkligheten, så att säga.

Faktum är att verklighetens socialtjänst och arbetet med försörjningsstöd har mycket lite att göra med den bild som målas upp i boken, därför är det problematiskt när den av recensenter beskrivs som en dokumentär skildring av ett system.

Annons

För nej, boken är inte en ögonöppnare för "vidden av myndighetsutövningens brister".

Det tar inte flera månader att få en tid för nybesök vid ansökan om försörjningsstöd. Handläggning av en inkommen ansökan tar – om den är komplett – vanligen inte mer än 10 arbetsdagar. Behöver ansökan kompletteras kontaktas den sökande så snart som möjligt. Alla kan, åtminstone i Malmö som har ett ganska hårt tryck, nå en socialsekreterare på telefontid dagligen. 

Det är förstås omöjligt att gå i god för alla i ett skrå. Säkert finns det rötägg eller individer som har dåliga dagar även i socialtjänsten. Men att socialsekreterare i allmänhet skulle ha tid eller vilja att ägna sig åt den sorts personförföljelse som socialsekreterarna som porträtteras i boken ter sig orimligt – om inte annat är det orealistiskt mot bakgrund av den enorma arbetsbörda socialtjänsten hanterar just nu. 

När jag läste "Fattigfällan" var min första impuls att en socialsekreterare borde skriva en bok som svar. Kanske i rollen som socialsekreteraren som kallas "Mumin" genom hela boken, även om hon är flera olika personer. Ja, så enkelt avhumaniserar Zweigbergk yrkeskåren. Nu skriver jag själv denna artikel. Med åtta år som socionom som arbetat med försörjningsstöd i bagaget är även jag en ”Mumin”. Och jag ser ett behov av nyanser.

Socialsekreterare i Sverige är inte felfria. Misstag begås men knappast med det uppsåt som görs gällande i boken. Och om vi ska tala om verkligheten för denna yrkesgrupp finns det annat som tål nämnas: Socialsekreterare tillhör en av de yrkesgrupper som mycket ofta utsätts för hot och våld och personalomsättningen är extrem. 

I boken låter författaren en präst jämföra socialsekreterare med nazister: "de lydde också bara order". Men varken socialsekreterare eller deras chefer är nazister. De är utbildade yrkesmänniskor med ett uppdrag att upprätthålla rättssäkerhet och när det gäller just försörjningsstöd se till att människor uppnår en skälig levnadsnivå "om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Att ge sken av att socialsekreterare är människor som vill utöva makt, kränka och förstöra människors liv är att demonisera dem.

De människor som behöver socialtjänstens hjälp, verklighetens "Beator" är inte betjänta av en sådan beskrivning. Det skrämmer människor från att söka hjälp. De som ägnar sitt yrkesliv åt att försöka stödja människor till självförsörjning är inte heller hjälpta av det.

Fler artiklar om Ekonomi

Igår 05:45

Sveriges kommuner går mot en välfärdskris

Nima Sanandaji, vd för tankesmedjan ECEPR
10 januari

MUCF: ”Vi har aldrig lovat extra anslag”

Lena Nyberg, generaldirektör, Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor
10 januari
9 januari

Kommunerna behöver en konkurslag

Jan Kallberg, disputerad statsvetare och jurist

Senast publicerat

Idag 13:05
Idag 12:00

Regeringen måste göra något åt bostadsbristen

Ina Djurestål, riksordförande Moderata Studenter
Idag 11:39

Dåliga förslag om dopingkontroller på gym

Saila Quicklund & Anti Avsan, riksdagsledamöter (M)
Idag 10:49

Använd de outnyttjade miljarderna till järnvägen

Åsa Karlsson mfl, kommunalråd (S) Munkedal
Idag 10:15

Hårdare personuppgiftslag utmaning för myndigheter

Christoffer Callender, Säkerhetsingenjör, Intel Security

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här