Feminister - ta upp kampen mot radikaliseringen

Jämställdhet. Radikaliseringen av förorter som Husby och Rinkeby måste tas på stort allvar. Alla goda krafter som tror på det öppna samhället måste tillsammans bekämpa den religiösa fundamentalism som hotar vårt sekulära samhälle. Som ordförande för Sveriges liberalfeministiska kvinnoförbund uppmanar jag övriga kvinnoförbund att komma ut ur skuggan.
Gulan Avci , ordförande Liberala Kvinnor
Annons

”Jag funderar på att efter trettio år i Sverige på nytt söka asyl här”. Så inleder feministen och kvinnorättsaktivisten Zeliha Dagli sin debattartikel på Aftonbladet.

Dagli och många andra kvinnor har fått nog. De är oroade över utvecklingen i sitt eget bostadsområde i Stockholmsförorten Husby. Deras rörelsefrihet inskränks av fördömande män av ”skäggiga skuggor”, vilket skrämmer henne, skriver hon.

Den islamistiska religiösa fundamentalismen som växer sig allt starkare i Husby och andra invandrartäta förorter begränsar kvinnors och flickors frihet. Det finns barn som föds och växer upp med föräldrar som har en stark religiös tro. Barnen fostras in i traditionella värderingar som inte passar in i det moderna och sekulära samhället. Pojkar och flickor får olika uppfostran. Bland många familjer uppstår allvarliga konflikter när barnen blir äldre. Främst handlar det om döttrars vilja till frihet som kolliderar med familjens starka krav på kontroll.

Annons

Fadime Sahindal och Pela Atroshis tragiska öden är tydliga exempel på krockar mellan det nya och gamla landets syn på individens frihet och hederskulturens tänkande.

Radikaliseringen av vissa förorter måste tas på stort allvar. Alla goda krafter som tror på det öppna samhället måste tillsammans bekämpa religiös fundamentalism som utgör ett hot mot hela vårt sekulära samhälle.

LÄS MER: Kyskhetsnorm och sexism får inte styra i badhusen 
LÄS MER: Religiöst hat mot kvinnor måste tåla granskning

I grannförorten Rinkeby går så kallade sedlighetspoliser runt bland bostadskvarter och centrum och uppmanar små flickor att bära slöja. De stoppar tjejer för att de har fel klädsel eller vistas utomhus ensamma. Kvinnor vågar inte gå in på kaféerna av rädsla för ifrågasättande blickar. 

Vi skulle aldrig acceptera att svenska kvinnor och flickor hölls som gisslan och fick sina friheter inskränkta. Varför tillåter vi det ske i Husby, Rinkeby och andra förorter?

Demokrati och mänskliga fri- och rättigheter ska alltid överordnas religion, kultur och traditioner. Svensk lag ska gälla alla som bor i Sverige. När medborgare riskerar fara illa har samhället skyldighet att agera för att skydda dem. Det har ofta varit tyst i debatten kring hur vissa grupper missbrukar det öppna samhällets spelregler. Rädslan att bli kallad rasist har bidragit till en tystnadens kultur och många politiker har hemfallit åt kulturrelativismen och därmed bidragit till att förstärka kvinnoförtryck.

Zeliha Dagli är modig som vågar skriva om sin situation och utvecklingen i Husby. Men hon är ensam i sin kamp. Den religiösa fundamentalismen har stärkt sitt grepp över många svenska förorter. Nu vill Dagli flytta för att hon inte känner att hon har någon framtid i Husby.

Sverige är ett sekulärt land och staten och kyrkan är åtskilda sedan länge. Religion är en privat angelägenhet men alla har rätt att utöva sin tro. Det är bra men vi måste börja diskutera religionsfrihetens tolkningar. När religiösa fundamentalister tar sig rätten att tolka religionsfriheten utifrån ett kvinnoförtryckande synsätt har de bidragit till att sätta religionsfriheten ur spel.

Liberala Kvinnor kämpar för alla individers rättigheter. Vi värnar öppenheten och mångfalden. Men vi är också tydliga med att öppenheten har ett pris. Fler behöver bryta tystnaden och ta kampen mot de som vill montera ner vårt sekulära samhälle.

Som ordförande för Sveriges liberalfeministiska kvinnoförbund uppmanar jag övriga kvinnoförbund att komma ut ur skuggan. Vi måste tillsammans agera för att bekämpa de krafter som vill införa medeltida parallellsystem som fråntar kvinnor och flickor deras grundläggande rättigheter. Gör vi inte det kommer fler falla offer för islamisternas brutala kvinnosyn.

  • Gulan Avci, ledamot kommunfullmäktige Stockholms stad och ordförande Liberala kvinnor
Debatt/

Förortens radikalisering

En debatt har väckts om radikaliseringen i förorterna. Var är feministerna som tar striden och står upp för kvinnorna? undrar vissa debattörer. Andra hävdar att förtrycket överdrivs.
Klicka här för att delta i debatten

14 inlägg i denna debatt

Devin Rexvid & Sara Mohammad, doktorand / ordf Glöm aldrig Pela och Fadime
Andréa Ström mfl, (M) vice ordf socialnämnden Stockholm
Mia Päärni mfl, ordförande i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd (S)
Devin Rexvid, Sara Mohammad, Zeliha Dagli mfl, doktorand Umeå universitet, GAPF mfl
Devin Rexvid, doktorand i socialt arbete vid Umeå universitet
Gita Nabavi & Jenny Sandsten, Fi Stockholms stad
Gulan Avci (FP), ledamot kf Stockholms Stad
Gita Nabavi & Jenny Sandsten , Fi Stockholms stad
Azam Qarai , Verksamhetsledare Linnamottagningen Kvinnors Nätverk
Cheko Pekgul, medlem i Vänsterpartiet i Tensta-Rinkeby, författare

Dela den här debatten

Fler artiklar om Demokrati

Igår 13:37

Replik: Normerna är problemet – inte slöjan

Kashif Virk, Imam, Islams Ahmadiyya Församling Stockholm
Igår 06:00
Igår 05:45

”Myrsteg mot en mer human flyktingpolitik”

Ingrid Eckerman, allmänläkare, initiativtagare till uppropet Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!
23 februari
22 februari

Rätten att bli bortglömd blir svensk lag nästa år

P-A Brattemo, partner och senior konsult inom Donald Davies & Partners

Senast publicerat

Igår 14:36

”Reepalus förslag hot mot mångfald och valfrihet”

Märta Stenevi & Nils Karlsson, Miljöpartiet i Malmö
Igår 13:37

Replik: Normerna är problemet – inte slöjan

Kashif Virk, Imam, Islams Ahmadiyya Församling Stockholm
Igår 10:31

Replik: Kommunala tvätterier är visst en bra idé

Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande (L) Landskrona
Igår 06:00
Igår 05:45

Med rätt villkor kan vi bygga ut för mer grön el

Karin Medin mfl, vd Söderenergi och styrelseordförande Svebio

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här