Bo Jansson: Fel politiker syns i skoldebatten

Pisa. Kommunerna tar inte sitt ansvar för skolan, i verkligheten eller i den mediala debatten. En ny medieanalys från Retriever visar att kommunpolitikerna duckar i debatten om skolan. Det är sällan de ställs till svars, istället är det rikspolitikerna som tar debatten trots att de inte bär huvudansvaret.
Bo Jansson m fl , Lärarnas Riksförbund
Annons

Det går inte en dag utan att skolan granskas eller debatteras i media. Nästan varje dag görs det politiska utspel. Utbildning är en central samhällsfråga och det är viktigt med en bred debatt. Många vill ge sin bild av skolan; journalister, forskare och andra debattörer. Men det är en märkligt ensidig debatt om skolan i media, där de ansvariga undkommer granskning.


De ansvariga i kommunerna är i mycket liten utsträckning ute i den offentliga skoldebatten. Det visar den undersökning som mediabevakningsföretaget Retriever tagit fram på uppdrag av Lärarnas Riksförbund. Det är en kvalitativ medieanalys baserat på nära 1 000 artiklar publicerade mellan den 1 januari och 31 maj 2014.

Analysen visar att kommunpolitikerna bara förekommer i åtta procent av alla artiklar. Lärare får inte heller en stor del av kakan, räknar man samtliga artiklar får lärare komma till tals i elva procent av dessa. Istället dominerar journalisterna och rikspolitikerna som tillsammans får utrymmet i nära hälften av den totala publiciteten.

Annons

Det är väldigt talande att kommunerna, som idag bär huvudansvaret för skolorna, såväl för finansiering som för drift, inte finns med som drivande aktör i den offentliga skoldebatten. Av alla aktörer syns kommunernas ansvariga minst. Främst är det rikspolitiker som för stå till svars för skolan, trots att dessa inte har det ansvaret. Detta synliggör den otydliga ansvarsfördelningen mellan rikspolitiker och kommunpolitiker i frågan om skolan. Här ligger ansvaret på kommunnivå, men trots det är det rikspolitikerna som ställs till svars.

Varför ställs inte de ansvariga i kommunen till svars? Varför sjunker resultaten? Det finns 290 kommuner och lika många ansvariga. Varför vill man inte synas i debatten? Varför tar man inte sitt ansvar? Är det för svårt och krångligt? För många olika aktörer som bär ansvar?

En ny undersökning från Exquiro, som Lärarnas Riksförbund presenterar i Almedalen - med 3 000 genomförda intervjuer - visar också att endast 17 procent av de svenska väljarna vill ha kvar systemet som vi har i dag med kommunerna som huvudansvariga för skolan. Detta är ett totalt underkännande av de kommunala huvudmännen. Inte bara lärarna vill ha statlig skola utan större delen av väljarkåren, från båda sidor blockgränsen.

Det går inte att ha en kommunal styrning om man inte från kommunalt håll är beredda att ta hela ansvaret. Då har vi en skola med fortsatt sjunkande resultat. Vi behöver ett nationellt åtagande för svensk skola, då förtroendet för det kommunala styret är för lågt.

I slutet av 2013 publicerades den Pisa-rapport som blev startskottet till vårens debatt om den svenska skolan. Under våren nämns Pisa-rapporten i närmare en tredjedel av publiciteten. I februari i år kom Leif Lewins utredning av kommunaliseringen och dess misslyckande, vilket bidrog till att frågan om hur skolan styrs blev ett av vårens mest omdebatterade ämnesområden. Det är slående att efter beskedet att Sverige faller mest av alla länder i senaste Pisa-undersökningen, och en het diskussion om vem som bör styra skolan, så hördes mycket lite från de lokala skolhuvudmännen. De som i praktiken är ansvariga för svensk skolas resultat valde att tiga still när de borde skrika högst.

I stället ställdes frågorna till rikspolitiker och ministrar, vilket i och för sig är rimligt, då det handlar om det nationella ansvaret för skolan. Men att i det närmaste ingen lokal skolpolitiker tog sin del av ansvaret är förvånansvärt. 

Analysen visar tydligt att det inte är lärarna som tillfrågas när den svenska skolan diskuteras. Lärarna är den främsta aktören i knappt var tionde artikel. En bred debatt är viktig för att vi ska få en så bred och nyanserad bild som möjligt av svensk skola. Utan lärarröster och utan rösten från de som är ytterst ansvariga blir denna bild av skolan inte rättvisande.

Om vi inte låter rätt personer komma till tals när vi tecknar bilden av svensk skola riskerar vi att få en bild som är både suddig och svartvit. Och vem vill bygga framtidens skola utifrån en sådan ritning? Och om vi i debatten hävdar att lärarens status är viktig för att vi ska kunna vända utvecklingen, och samtidigt i samma debatt systematiskt visar att lärarens röst inte är mycket värd, ja då är förutsättning för en god förändring väldigt liten.  

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Fler artiklar om Skola

Igår 16:20

Sämre konkurrenskraft med kommunal högskola

Göran Arrius, ordförande Saco
Igår 11:32

Kommunal högskola felaktig slutsats av Saco

Johan Persson mfl, Parlamentariska landsbygdskommittén
Igår 05:45
24 mars

Lokalt samarbete med högskolan höjer kvaliteten

Eva Nordmark
, ordförande TCO
24 mars

”Lyft frågan om statlig styrning av skolan, M”

Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund

Senast publicerat

Idag 16:31

Replik: Politiker ska inte styra över teaterscenerna!

Saga Axmalm , vice ordförande Liberala ungdomsförbundet Göteborg
Idag 15:40

Stoppa regeringens upphandlingslag - igen!

Carina Lindfelt & Birgitta Laurent, avdelningschef Arbetsmarknad / expert på upphandlings- och konkurrensfrågor, Svenskt Näringsliv
Idag 11:41

Låt funktionsnedsatta arbeta i omsorgen

Monica Lingegård, vd Samhall
Idag 09:12

”Skärp kraven för miljövänliga hus”

Pernilla Winnhed mfl, vd Energiföretagen Sverige

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här