”Ett tunnelseende med dödlig konsekvens”

Assistans. En MS-sjuk kvinna dog på en offentlig toalett till följd av en snäv tolkning av hennes faktiska assistansbehov. Den tragiska olyckan möjliggjordes av att såväl politiker som berörda myndigheter valt att låta tunnelseende och okunskap styra i stället för att lyssna på sakkunniga inom LSS, vilket gör att lagens grundläggande intentioner inte följs. Vem tar ansvar för det?
Cecilia Ekholm , sakkunnig i frågor rörande personlig assistans, KFS
Annons

Under 35 års tid har jag på olika sätt engagerat mig i rätten för personer med funktionsnedsättning att kunna leva som andra. För mig är det tydligt att allmänhet och riksdag omöjligt kan få en adekvat bild av den situation som råder då social- och finansdepartementet biträdda av Försäkringskassan värnar ett medvetet skapat informationsmonopol om LSS-frågor. I praktiken medför det förödande konsekvenser. 

I samband med nämnda tragedin, uttalar sig socialminister Åsa Regnér i Aftonbladet den 10 oktober och säger att man med skärpningarna gällande tolkningen av grundläggande behov har syftat till att komma åt fusk och inte alls personer med stora assistansbehov. Det visar på det tunnelseende och den djupa okunskap som får styra i de här frågorna. 

Politiker, myndigheter och rättsväsendet har med tiden alltmer värjt sig för att lyssna och föra en ärlig dialog med sakkunniga inom LSS. Nyligen avsatte Försäkringskassan sitt assistansråd. Rådet – där jag ingick - bestod av representanter från såväl funktionshinder- och brukarorganisationer som från assistansanordnarsidan. Gemensamt för alla var lång erfarenhet och djupa kunskaper gällande personlig assistans. 

Annons

Motviljan till samverkan tycks grunda sig på en föreställning att det egna perspektivet är det enda tillförlitliga i frågor rörande personlig assistans och andra LSS-frågor. Det spelar ingen roll vad initierade personer, forskare, statistik och själva lagen säger. Vill man inte lyssna och ifrågasätta de egna perspektiven leder inga råd i världen till utveckling. 

Inte sedan Bengt Lindqvist (S) och Bengt Westerberg (L) har vi haft en socialminister med ett genuint starkt engagemang för funktionshinderfrågor. Konsekvensen av det är ett katastrofalt försummat arbete med den normförändring och maktförskjutning som LSS ytterst syftar till.  

Genom att framställa till exempel rätten till personlig assistans som sprungen ur någon slags välgörenhet, från samhällets sida, som ständigt ska villkoras enligt finansdepartementens prioriteringar, och inte en lagstadgad rättighet, motverkas processen att ändra normen. 

Normer är avgörande. Gällande personlig assistans kan det trummas ut en obeveklig ambition att till varje pris rent bokstavligt få kontroll över varenda krona. Inom vilket annat område i samhället har vi det? För att nämna ett exempel, 25 miljarder kronor betalas årligen ut i barnbidrag, utan någon koll alls. 

Det enda jag kan se som konkret skulle kunna vända situationen är att allmänheten ser igenom det som händer nu och kräver att riksdagen gör något åt de krafter som nu söndrar och härskar gällande LSS. Med kunskap och erfarenhet kan alla, som känner sig kallade, bidra till en alternativ helhetsbild genom samling och samverkan.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

  • Cecilia Ekholm , sakkunnig i frågor rörande personlig assistans KFS, medgrundare till Särnmark Assistans AB.
Debatt/ Omsorg

LSS-utredningen

Regeringen tillsatte i slutet av maj en särskild utredare, Désirée Pethrus (KD), som ska se över assistansersättningen och delar av lagen om stöd och service, LSS. Utredningen skapar debatt.
Klicka här för att delta i debatten

15 inlägg i denna debatt

Åsa Regnér, barn-, äldre och jämställdhetsminister (S)
Maria Persdotter, förbundsordförande RBU
Åsa Regnér, barn-, äldre- och jämställdhetsminister (S)
Bengt Westerberg, fd partiledare i L (då FP)
Maria Mattsson , politisk sekreterare (L) Järfälla
Alf Lundin mfl, juridiskt Ombud Assistanslotsen AB
Lise Lidbäck, förbundsordförande Neuroförbundet
Cecilia Ekholm , sakkunnig i frågor rörande personlig assistans, KFS
Maria Mattsson, ersättare i socialnämnden (L) Järfälla
Maria Lundqvist-Brömster & Ann Hellströmer, Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
Josefin Mikaelsson, distriktschef på Humana Assistans
Bengt Westerberg, socialminister 1991-1994

Dela den här debatten

Fler artiklar om Omsorg

Igår 09:49

Digitalisering av socialt arbete kräver kraftsamling

Stefan Larsson & Lupita Svensson, forskare Lunds universitet
21 mars

”Sverige måste utbilda för framtidens välfärd”

Heléne Fritzon, ordförande (S) förhandlingsdelegationen SKL
20 mars

Vi kan inte se på när unga tar sina liv

Carola Gunnarsson mfl, kommunstyrelsens ordförande (C) Sala kommun
8 mars

”Attityder gör att en våldsutsatt grupp missas”

Åsa Strahlemo, vice ordförande i DHR

Senast publicerat

Igår 13:35

”Fi:s feminism är rent kvinnofientlig”

Linnea Hylén, ledamot i CUF:s internationella kommitté
Igår 11:06

Lokalt samarbete med högskolan höjer kvaliteten

Eva Nordmark
, ordförande TCO
Igår 10:56
Igår 10:29

”Vårdval gör vården för reumatiker ojämn”

Håkan Håkansson & Cecilia Carlens, Reumatikerförbundet resp Sv Reumatologisk Förening
Igår 09:56

Kostråd måste kunna få anpassas till individen

Jenny Levin mfl, leg. dietist primärvården Stockholm

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här