Enkelspåren går ut över tillväxten

Järnvägar. Nu invigs järnvägstunneln genom Hallandsås. Men full effekt av tunneln får vi först den dag hela Västkustbanan har dubbelspår. En ny arbetsdag väntar då invigningsfesten är slut. Det skriver sex ledande företrädare för kommuner och regioner längs järnvägssträckningen från Göteborg i norr via Halmstad och Helsingborg till Lund i söder.
Henrik Fritzon mfl , regionråd (S) Skåne
Annons

För att de miljarder som investerats i Hallandsåstunneln ska ge full effekt och leda till en rejäl flytt av person- och godstrafik från väg till järnväg, uppmanar vi Trafikverket och regeringen att omgående ta sig an de återstående 34 kilometer enkelspår på Västkustbanan. Totalt behöver staten investera ytterligare fyra till fem miljarder kronor för att uppfylla regeringens mål om en effektiv järnvägstrafik mellan Malmö och Göteborg.

Menar vi allvar med våra klimatmål finns inget effektivare sätt än att göra järnvägen bättre än bilen. Så är inte fallet mellan Malmö och Göteborg.

Redan 1992 bestämde Sveriges riksdag att den enspåriga järnvägen mellan Malmö och Göteborg, Västkustbanan, skulle byggas ut till två parallella spår. Syftet var att med hjälp av fler spår kraftigt öka antalet tåg som utan störningar kan trafikera sträckan och på så vis göra järnvägen till ett konkurrenskraftigt alternativ till vägtrafiken.

Annons

Västkustbanan är en av Skandinaviens viktigaste järnvägssträckningar. Den förbinder inte bara de två storstadsregionerna Oslo-Göteborg och Malmö-Köpenhamn, utan knyter även ihop flera större städer längs sträckan. På sikt måste därför investeringarna på Västkustbanan fortsätta med dubbelspår mellan Halden-Öxnered norr om Göteborg, fyrspår mellan Lund och Malmö samt ytterligare fasta förbindelser över sundet. Allt för att effektivt minska avstånden i nordens folkrikaste område.

Därför är det djupt olyckligt att, 22 år efter riksdagsbeslutet, drygt tre mil av Västkustbanan fortfarande saknar dubbelspår; nämligen sträckorna Helsingborg-Maria, Maria-Ängelholm och Hamra-Varberg. För två av sträckorna finns visserligen beslut att bygga dubbelspår till år 2024, men för de cirka 4 kilometerna mellan Helsingborg och Maria finns inte ens ett beslut. Detta innebär att tunneln genom Hallandsås invigs på en järnvägssträcka som tidigast om tio år kan uppnå sin fulla kapacitet. Detta eftersom tågen på 10 procent av den 29 mil långa Västkustbanan fortfarande måste dela på ett spår.

Arbetet med att bygga två parallella järnvägstunnlar genom Hallandsås startade 1992 och har kostat nära 11 miljarder kronor. Det övergripande syftet var inte tidsbesparingen på cirka 12 minuter, utan att öka kapaciteten genom att köra fler, tyngre och längre tåg. När tunnlarna i dagarna tas i trafik ökar följaktligen kapaciteten från fyra till 24 tåg per timme. Samtidigt fördubblar tunnlarna den möjliga godsvikten och reducerar störningarna på Västkustbanan. Detta jämfört med den trafik som det slingrande enkelspåret över åsen erbjöd.

Med andra ord kommer Hallandsåstunneln betyda mycket för resenärer och näringsliv, lokalt, regionalt och nationellt. Med tunneln är även det stora jobbet och största kostnaden tagen när det gäller att förverkliga det beslut som riksdagen fattade i början av 90-talet. Men ska tunneln ge full effekt måste även de kvarvarande flaskhalsarna byggas bort – och det arbetet kan inte vänta. 

Utbyggnaden av Västkustbanan är en investering i Sveriges starkaste tillväxtstråk och nödvändig för svensk import och export, med exempelvis kopplingen till Göteborgs Hamn där nära 30 procent av svensk utrikeshandel passerar. Det är också en investering som förbättrar förutsättningarna för flera miljoner människor och stärker såväl tillväxt som livskvalitet i södra och västra Sverige. Järnvägen längs med Västkusten påverkar även lokaltrafikens möjligheter runt Göteborg och påverkar därmed tiotusentals pendlare som varje dag har att välja mellan bil eller tåg. I till exempel pendlingsstråket Göteborg och Kungsbacka räcker inte heller befintliga två spår till – här behövs ytterligare kapacitetshöjande åtgärder för att uppnå en effektiv pendlingstrafik.

Låt oss därför glädjas åt invigningen av tunneln genom Hallandsås. Men låt oss samtidigt inse att det redan i morgon är hög tid att återuppta och komplettera arbetet längs Västkustbanan – detta för att investeringen i Hallandsåstunneln ska ge full effekt.

Debatt/ Infrastruktur

Sverigeförhandlingen

I Sverigeförhandlingen diskuteras framtida investeringar i höghastighetsjärnvägar i Sverige. De ska även främja kollektivtrafiken och driva på bostadsbyggandet.
Klicka här för att delta i debatten

15 inlägg i denna debatt

Erika Ullberg , oppositionsfinanslandstingsråd (S)
Per Kågeson, fil. dr. i miljösystemanalys
Henrik Fritzon mfl, regionråd (S) Skåne
Johan Trouvé mfl, vd Västsvenska Handelskammaren
Annette Linander, (C) regionfullmäktigeledamot, Eslöv
Henrik Fritzon mfl, regionstyrelsens ordf Region Skåne
Ulf Nilsson, ordförande Regionförbundet Kalmar län
Anders Åkesson, infrastrukturpolitisk talesperson, Centerpartiet
Mats Johansson & Christoffer Bernsköld, regionråd (S) Östergötland

Dela den här debatten

Fler artiklar om Infrastruktur

Idag 10:12

Nu krävs hårt arbete, Peter Eriksson!

Björn Wellhagen, Sveriges Byggindustrier
Idag 05:45
24 maj

”Detta bostadskaos kan inte vara svenska modellen”

Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige
24 maj

Nu är rätt läge för satsningar på infrastrukturen

Britta Lejon & Peter Lennartsson, Fackförbundet ST
23 maj

Ta frågan om bindande bostadsmål på allvar

Jens Sjöström, oppositionslandstingsråd (S) SLL

Senast publicerat

Idag 10:12

Nu krävs hårt arbete, Peter Eriksson!

Björn Wellhagen, Sveriges Byggindustrier
Idag 05:45

Välfärdens förluster behöver diskuteras

Nima Sanandaji, chef för ECEPR
Idag 05:45

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här